NLFSscans/Friesland

Article Covers
Places
Friesland, Netherlands
Plaats pagina Doop-, Trouw- en
Begraafboeken
Burgerlijke Stand Bevolkingsregister Volkstelling
AchtkarspelenAchtkarspelen B.S.Achtkarspelen B.R.Achtkarspelen Volk.
Aengwirden Aengwirden DTB Aengwirden B.S.Aengwirden B.R.
AmelandAmeland DTB Baarderadeel B.S.Baarderadeel B.R.Baarderadeel Volk.
Barradeel Barradeel B.S.Barradeel B.R.
Bolsward Bolsward DTB Bolsward B.S.Bolsward B.R.Bolsward Volk.
Dantumadeel Dantumadeel B.S.Dantumadeel B.R.Dantumadeel Volk.
Dokkum Dokkum B.S.Dokkum B.R.Dokkum Volk.
DoniawerstalDoniawerstal DTBDoniawerstal B.S.Doniawerstal B.R.Doniawerstal Volk.
Ferwerderadeel Ferwerderadeel B.S.Ferwerderadeel B.R.Ferwerderadeel Volk.
Franeker Franeker B.S.Franeker B.R.Franeker Volk.
Franekeradeel Franekeradeel B.S.Franekeradeel B.R.Franekeradeel Volk.
Gaasterland Gaasterland B.S.Gaasterland B.R.Gaasterland Volk.
HarlingenHarlingen DTBHarlingen B.S.Harlingen B.R.Harlingen Volk.
Haskerland Haskerland B.S.Haskerland B.R.Haskerland Volk.
Heerenveen Heerenveen B.S.Heerenveen B.R.
Hemelumer Oldeferd Hemelumer Oldeferd B.S.Hemelumer Oldeferd B.R.Hemelumer Oldeferd Volk.
Hennaarderadeel Hennaarderadeel B.S.Hennaarderadeel B.R.Hennaarderadeel Volk.
Het Bildt Het Bildt B.S.Het Bildt B.R.
Hindeloopen Hindeloopen B.S.Hindeloopen B.R.Hindeloopen Volk.
Idaarderadeel Idaarderadeel B.S.Idaarderadeel B.R.
IJlst IJlst B.S.IJlst B.R.IJlst Volk.
Kollumerland en Nieuwkruisland Kollumerland en Nieuwkruisland B.S.Kollumerland en Nieuwkruisland B.R.
LeeuwardenLeeuwarden DTB Leeuwarden B.S.Leeuwarden B.R.Leeuwarden Volk.
Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel B.S.Leeuwarderadeel B.R.Leeuwarderadeel Volk.
Lemsterland Lemsterland B.S.Lemsterland B.R.
Menaldumadeel Menaldumadeel B.S.Menaldumadeel B.R.Menaldumadeel Volk.
Oostdongeradeel Oostdongeradeel B.S.Oostdongeradeel B.R.Oostdongeradeel Volk.
Ooststellingwerf Ooststellingwerf B.S.Ooststellingwerf B.R.Ooststellingwerf Volk.
Opsterland Opsterland DTB Opsterland B.S.Opsterland B.R.Opsterland Volk.
Rauwerderhem Rauwerderhem B.S.Rauwerderhem B.R.Rauwerderhem Volk.
Schiermonnikoog Schiermonnikoog B.S.Schiermonnikoog B.R.
Schoterland Schoterland B.S.Schoterland B.R.Schoterland Volk.
Sloten Sloten B.S.Sloten B.R.Sloten Volk.
Smallingerland Smallingerland B.S.Smallingerland B.R.
Sneek Sneek B.S.Sneek B.R.Sneek Volk.
Stavoren Stavoren B.S.Stavoren B.R.Stavoren Volk.
Terschelling Terschelling B.S.Terschelling B.R.
Tietjerksteradeel Tietjerksteradeel B.S.Tietjerksteradeel B.R.Tietjerksteradeel Volk.
Utingeradeel Utingeradeel B.S.
Vlieland Vlieland B.S.Vlieland B.R.
Westdongeradeel Westdongeradeel B.S.Westdongeradeel B.R.Westdongeradeel Volk.
Weststellingwerf Weststellingwerf B.S.Weststellingwerf B.R.Weststellingwerf Volk.
Wonseradeel Wonseradeel DTB Wonseradeel B.S.Wonseradeel B.R.Wonseradeel Volk.
Workum Workum DTB Workum B.S.Workum B.R.Workum Volk.
Wymbritseradeel Wymbritseradeel DTB Wymbritseradeel B.S.Wymbritseradeel B.R.Wymbritseradeel Volk.