Place:Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands

Watchers


NameLeeuwarderadeel
Alt namesLjouwerteradielsource: Fryslân-fryske-akademy
TypeGemeente
Coordinates53.26°N 5.76°E
Located inFriesland, Netherlands     (1816 - )

Contents

Gemeentearchief Leeuwarderadeel

Postadres
Postbus 24
9050 AA Stiens
Telefoon: (058) 2 57 66 66
E-mail: info@leeuwarderadeel.nl
Internet: http://www.leeuwarderadeel.nl

Research Tips

Burgerlijke Stand

Source:Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Maps and Gazetteers

Images

Burial Information

Volkstelling

Adjacent gemeenten

   Adjacent gemeenten   
 het Bildt      Ferwerderadeel 
 Menaldumadeel   Tietjerksteradeel 
    Leeuwarden    

External linksMunicipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns