Place:Gaasterland, Friesland, Netherlands

Watchers
NameGaasterland
Alt namesGaasterlânsource: Wikipedia NL
TypeVoormalige gemeente
Coordinates52.87°N 5.54°E
Located inFriesland, Netherlands     (1816 - 1985)
See alsoGaasterlân-Sleat, Friesland, Netherlands
Contained Places
Unknown
Mirns en Bakhuizen
Buurtschap
Takozijl ( - 1944 )
Dorp
Balk ( 1816 - 1985 )
Rijs
Inhabited place
Bakhuizen ( - 1985 )
Harich ( - 1985 )
Mirns ( - 1985 )
Nijemirdum ( - 1985 )
Oudemirdum ( - 1985 )
Ruigahuizen ( - 1985 )
Sondel ( - 1985 )
Wijckel ( - 1985 )
Voormalige gemeente
Balk ( 1816 - 1985 )
Sloten ( 1984 - )

Contents

Research Tips

Burgerlijke Stand

Source:Gaasterland, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Maps and Gazetteers

Images

External Links


Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns