Place:Leeuwarden, Friesland, Netherlands


NameLeeuwarden
Alt namesLeowardiaesource: GRI Library (1999)
Ljouwertsource: Wikipedia
TypeStad, Gemeente
Coordinates53.2°N 5.78333°E
Located inFriesland, Netherlands
Contained Places
Cemetery
Noorderbegraafplaats
Oldehoofsterkerhof
Dorp
Huizum ( 1944 - )
Snakkerburen
Gemeente
Boarnsterhim ( 2014 - )
Grafschaft
Jacobijner Kerkhof
Inhabited place
Stiens
Wirdum ( 1944 - )

Contents

Research Tips

  • See the Historisch Centrum Leeuwarden repository page for a listing of resources and searchable databases for Leeuwarden

Resources

Cemeteries

Maps/gazetteers

Newspapers

Photograph collections

Vital records

Websites


For more information, see the EN Wikipedia article Leeuwarden.

Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns