Place:Doniawerstal, Friesland, Netherlands

Watchers
NameDoniawerstal
Alt namesDoniawarstalsource: Source:Behrns, Bernhard. Atlas Van De Provincie Friesland
Doanjewerstâlsource: Wikipedia NL
TypeVoormalige gemeente
Coordinates52.94°N 5.74°E
Located inFriesland, Netherlands     (1816 - 1984)
Also located inSkarsterlân, Friesland, Netherlands     (1984 - )
Contained Places
Dorp
Scharsterbrug ( - 1984 )
Inhabited place
Boornzwaag ( - 1984 )
Broek ( - 1984 )
Dijken ( - 1984 )
Doniaga ( - 1984 )
Goïngarijp ( - 1984 )
Idskenhuizen
Langweer
Legemeer ( - 1984 )
Oldeouwer ( - 1984 )
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule
Sint Nicolaasga ( - 1984 )
Teroele ( - 1984 )
Tjerkgaast ( - 1984 )

Contents

Research Tips

Burgerlijke Stand

Source:Doniawerstal, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Maps and Gazetteers

Images

External Links


Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns