Place:Dokkum, Friesland, Netherlands

NameDokkum
Alt namesDockumsource: Repertorium Van Nederlandse Gemeenten
TypeStad, Voormalige gemeente
Coordinates53.32523°N 5.99974°E
Located inFriesland, Netherlands     ( - 1984)
Also located inDongeradeel, Friesland, Netherlands     (1984 - )
Contained Places
Cemetery
Begraafplaats Lindenhof

Contents

Research Tips

Burgerlijke Stand

Source:Dokkum, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Maps and Gazetteers

Images

Burial Information

Volkstelling

External Links

Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns