Place:Baarderadeel, Friesland, Netherlands

Watchers
NameBaarderadeel
Alt namesBaarderadielsource: Wikipedia NL
TypeVoormalige gemeente
Coordinates53.13°N 5.7°E
Located inFriesland, Netherlands     (1816 - 1984)
Also located inLittenseradiel, Friesland, Netherlands     (1984 - )
Contained Places
Buurtschap
Schillaard ( - 1984 )
Dorp
Baard ( - 1984 )
Beers ( - 1984 )
Bozum ( - 1984 )
Britswerd ( - 1984 )
Hijlaard ( - 1984 )
Huins ( - 1984 )
Jellum ( - 1984 )
Jorwerd ( - 1984 )
Lions ( - 1984 )
Mantgum ( - 1984 )
Oosterlittens ( - 1984 )
Oosterwierum ( - 1984 )
Weidum ( - 1984 )
Wieuwerd ( - 1984 )
Winsum ( - 1984 )

Contents

Research Tips

Burgerlijke Stand

Source:Baarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Maps and Gazetteers

External Links


Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns