Place:Aengwirden, Friesland, Netherlands

Watchers
NameAengwirden
Alt namesÆngwirdensource: Repertorium van Nederlandse gemeenten
Engwirdensource: Repertorium van Nederlandse gemeenten
TypeVoormalige gemeente
Coordinates53°N 5.89°E
Located inFriesland, Netherlands     (1816 - 1934)
Also located inHeerenveen, Friesland, Netherlands     (1934 - )
Contained Places
Unknown
Terbandsterschans
Dorp
Gersloot ( - 1934 )
Luinjeberd ( - 1934 )
Terband ( - 1934 )
Tjalleberd ( - 1934 )

Contents

Research tips

Resources

Maps/gazetteers

Vital records

Websites


For more information, see the EN Wikipedia article Aengwirden.Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns