Place:Harlingen, Friesland, Netherlands


NameHarlingen
Alt namesHarns
TypeStad, Gemeente
Coordinates53.167°N 5.417°E
Located inFriesland, Netherlands
Contained Places
Buurtschap
Almenum
Dorp
Wijnaldum ( 1984 - )
Inhabited place
Midlum

Contents

Gemeentearchief Harlingen

Postadres
Postbus 10000
8860 HA, Harlingen
Telefoon: 0517-492222
E-mail: gemeentebestuur@harlingen.nl
Internet: www.harlingen.nl

Research Tips

Burgerlijke Stand

Source:Harlingen, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Maps and gazetteers

External links


For more information, see the EN Wikipedia article Harlingen, Friesland.

Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns