Place:Het Bildt, Friesland, Netherlands

Watchers


NameHet Bildt
Alt namesIt Biltsource: Fryslân-fryske-akademy
TypeGemeente
Coordinates53.26°N 5.65°E
Located inFriesland, Netherlands

Contents

Gemeentearchief het Bildt

Postadres
Postbus 34
9076 ZN St. Annaparochie
Telefoon: 0518-409234
E-mail: info@hetbildt.nl
Internet: www.hetbildt.nl

Research Tips

Burgerlijke Stand

Source:Het Bildt, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Maps and gazetteers

Images

Burial information

External links


For more information, see the EN Wikipedia article het Bildt.

Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns