Place:Bolsward, Friesland, Netherlands

Watchers
NameBolsward
Alt namesBoalsertsource: Fryske Akademy
TypeVoormalige gemeente
Coordinates53.06548°N 5.51983°E
Located inFriesland, Netherlands     ( - 2011)
Also located inSúdwest Fryslân, Friesland, Netherlands     (2011 - )

Contents

Research Tips

Burgerlijke Stand

Source:Bolsward, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Cemeteries

Maps and Gazetteers

Images

Kerken/Churches

  • Bolsward (Boalsert), Martinikerk
  • Bolsward (Boalsert), Broerekerk
  • Bolsward (Boalsert), Doopsgezinde kerk

Burial Information

External Links

Municipalities (gemeenten) of Friesland

Gemeenten: Achtkarspelen · Ameland · Dantumadeel · De Friese Meren · Dongeradeel · Ferwerderadeel · Franekeradeel · Harlingen · Heerenveen · Het Bildt · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Littenseradiel · Menaldumadeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Schiermonnikoog · Smallingerland · Súdwest Fryslân · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Weststellingwerf
Voormalige gemeenten: Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Boarnsterhim · Bolsward · Dokkum · Doniawerstal · Franeker · Gaasterland · Gaasterlân-Sleat · Haskerland · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · IJlst · Idaarderadeel · Lemsterland · Nijefurd · Oostdongeradeel · Rauwerderhem · Schoterland · Skarsterlân · Sloten · Sneek · Stavoren · Utingeradeel · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Lists: cities and towns