Repository:Historisch Centrum Leeuwarden

Watchers
Repository Historisch Centrum Leeuwarden
Place Leeuwarden, Friesland, Netherlands
URL http://www.historischcentrumleeuwarden.nl

Contents

General Info

The Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is the center for documentation of the history of Leeuwarden and surroundings.

Usage Tips

Databases

Primaire bronnen na 1811 / Primary sources after 1811

Geboorteakten Burgerlijke Stand Leeuwarden/Leeuwarderadeel (1811-1902) Birth records
Huwelijksakten Burgerlijke Stand Leeuwarden/Leeuwarderadeel (1811-1922) Marriage records
Overlijdensakten Burgerlijke Stand Leeuwarden/Leeuwarderadeel (1811-1940 (1942) Death records
Bevolkingsregister Leeuwarden 1848-1904 Population registers
Graf opzoeken via Digitaal Loket gemeente Leeuwarden (Huizumer- en Noorderbegraafplaats)

Primaire bronnen voor 1811 / Primary sources before 1811

NH Dopen 1603-1813Dutch Reformed baptisms
Trouw en ondertrouw Leeuwarden 1594-1812Marriages and banns of marriages
Huwelijken Leeuwarderadeel (Noord en Zuid) 1594-1812Marriages and banns of marriages
Stadsbegraafboeken 1687-1692, 1723-1805City burial records
Aanvulling op de Stadsbegraafboeken ca. 1550-1805Supplement to the City burial records
Aangiften van overlijden in de regio Leeuwarden t.b.v. het successierecht 1806-1811Death registration because of the successiontax
NH Lidmaten Leeuwarden 1581-1850Dutch Reformed church members Leeuwarden
NH Lidmaten Leeuwarderadeel (Noord en Zuid) 1610-1850Dutch Reformed church members Leeuwarderadeel

Bevolking en specifieke (beroeps)groepen

Lijst Leeuwarder burgers 1492List of Leeuwarden burghers
Lijsten Leeuwarder burgers ca. 1530-1803/4Lists of Leeuwarden burghers
Schoorsteengeldregister Leeuwarden 1606Chimney tax register
Register der Quotisatie Leeuwarden 1808Quotization register
Registre Civique Leeuwarden 1811Registre Civique (French administration census records)
Register van manspersonen van 20 tot 60 jaar in Leeuwarderadeel 1812Register of men from 20 to 60 years old in Leeuwarderadeel 1812
Register van Leeuwarder Stemgerechtigden 1824Register of enfranchised
Volkstelling Leeuwarderadeel 1829Census Leeuwarderadeel 1829
Hoofdbewoners Leeuwarden 1872Heads of households Leeuwarden
Lijsten leden Leeuwarder BakkersgildeLists of Leeuwarden bakers guild members
Lijsten leden Leeuwarder Metselaars- en hardhouwersgildeLists of Leeuwarden mason and stone-mason guild members
Leden Leeuwarder Groot-Schippersgilde ca. 1554-1823Lists of Leeuwarden great skippers guild members
Protocol besteding wezen uit het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden 1619-1824Protocol orphans of the Old Burger Orphanage in Leeuwarden
De aangifte van vaar- en voertuigen in Leeuwarden 1694Registration of vessels and vehicles in Leeuwarden

Andere nadere toegangen

Generale index (in opbouw) op bronnen in het Oud Stadsarchief van Leeuwarden (c.1588-1811)
Boedelinventarissen 1550-1790Estate inventories 1550-1790
Genealogische dossiersGenealogical files
Leeuwarder familiewapens Leeuwarden family arms
Grafschriften WesterkerkEpitaphs Westerkerk
Zegelbeschrijvingen
Stedelijke Publicatiën
Register op de Placcaatboeken (1522-1631)
Tekeningen bouw- en hinderwetvergunningen 1852-1990
Transporten onroerend goed 1540-1811
Alfabetische toegang op de bestekboeken (stadswerken c.a.) 1777-1821

Nadere toegangen elders

Beroepen en namen in de Groot-Consentboeken van Leeuwarden (1580-1680)
Grafschriften in de Galileeër Kerk
Opvarenden Verenigde Oostindische Compagnie 1700-1794
Adresboek Leeuwarden 1857Address book
Telefoongids Leeuwarden 1915Telephone guide