Place:Cornjum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands

Watchers


NameCornjum
Alt namesKoarnjumsource: Fryslân-fryske-akademy
Kornjumsource: Tresoar/AlleFriezen
TypeDorp
Coordinates53.24362°N 5.78058°E
Located inLeeuwarderadeel, Friesland, Netherlands

Contents

Historical summary

CORNJUM, Kornjum of Konjum, oudtijds Coernuama, Cornyem, d. prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet Leeuwarderadeel, arr., kant. en 1 u. N. van Leeuwarden.

Men telt er, met de tot dit d. behorende buurten Cornjumer-Nieuwland en Cornjumer-Oldland, 44 h. en 270 inw. en zonder deze 20 h. en ruim 100 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw.

De inw. die allen Hervormd zijn, maken eene gem. uit, welke tot de klass. van Leeuwarden, ring Stiens behoort. De eerste die hier de leer der Hervorming gepredikt heeft, is geweest Johannes Rouck, Priester en Vicarius, doch die in het jaar 1567 heeft moeten vluchten. Hij schijnt vervangen te zijn, door Ruardus Bernhardus Acronius, Joh. Frater, die mede Priester was geweest, in het jaar 1580 herwaarts kwam en in 1582 naar Leeuwarden ter leen werd beroepen, doch in het jaar 1591 of 1592 herwaarts wedergekeerd zijnde, in het jaar 1599 naar Schiedam vertrokken is. Onder de later hier gestaan hebbende Predikanten was de beroemde historieschrijver Christianus Schotanus, die in het jaar 1659 van hier naar de hoogeschool te Franeker, als Hoogleeraar in de Grieksche taal, beroepen werd. De kerk, welke vóór de Hervorming aan den H. Nicolaas toegewijd was, is gesticht in de tiende eeuw, door het oude geslacht Martena’s, dat haar ook met vele goederen begiftigd heeft.

De Dorpschool wordt gemiddeld door 20 leerlingen bezocht.

Men heeft in dit d. ook de oude merkwaardige Martena state, waar de beroemde Duco Martena, de grondlegger der Friesche vrijheid gewoond heeft, alsmede de state Wydefeld. (from: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839), 3:106)

Research Tips

Resources

Cemeteries

Photograph collections

Websites


For more information, see the EN Wikipedia article Cornjum .