Source:Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Watchers
Source Burgerlijke Stand
Coverage
Place Dantumadeel, Friesland, Netherlands
Year range 1811 -
Subject Vital records
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand.
Repositories
TRESOAR-Fries Historisch en Letterkundig Centrumhttp://www.tresoar.nl/mmtresoar/main/ask_sam_ful..Free website
Family History Centerhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Family history center
FamilySearchbrowse images Free website
WieWasWiehttp://www.wiewaswie.nlFree website

Contents

General Info

Civil registration of births, marriages and deaths of Dantumadeel, Friesland, Netherlands.

Zoeken op naam

Geboorten 1811-1902
Huwelijken 1811-1922
Overlijden 1811-1950

FamilySearch scans

Geboorten

Huwelijken

Huwelijksaangiften en huwelijksafkondigingen

Huwelijksbijlagen

Overlijden

Tienjarige tafels
Burgerlijke Stand

Achtkarspelen · Aengwirden · Ameland · Baarderadeel · Barradeel · Bolsward · Dantumadeel · Dokkum · Doniawerstal · Ferwerderadeel · Franeker · Franekeradeel · Gaasterland · Harlingen · Haskerland · Heerenveen · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Het Bildt · Hindeloopen · Idaarderadeel · IJlst · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Rauwerderhem · Schiermonnikoog · Schoterland · Sloten · Smallingerland · Sneek · Stavoren · Terschelling · Tietjerksteradeel · Utingeradeel · Vlieland · Westdongeradeel · Weststellingwerf · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Friesland, Netherlands FamilySearch Scans