Source:Sloten, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Watchers
Source Burgerlijke Stand
Coverage
Place Sloten, Friesland, Netherlands
Year range 1811 -
Subject Vital records
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Sloten, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand.
Repositories
Tresoar-Fries Historisch en Letterkundig Centrumhttp://www.tresoar.nlFree website
FamilySearchSearch collectionFree website
Family History Centerhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Family history center
http://www.allefriezen.nlFree website
WieWasWiehttp://www.wiewaswie.nlFree website

Contents

General Info

Civil registration of births, marriages and deaths of Sloten, Friesland, Netherlands.

Zoeken op naam

Geboorten 1811-1902
Huwelijken 1811-1922
Overlijden 1811-1942
  • Tresoar
  • AlleFriezen (In AlleFriezen, records for Sloten can be found by searching under the municipality of De Friese Meren)
  • WieWasWie

FamilySearch scans

Geboorten

Huwelijken

Huwelijksaangiften en huwelijksafkondigingen

Huwelijksbijlagen

Overlijden

Tienjarige tafelsBurgerlijke Stand

Achtkarspelen · Aengwirden · Ameland · Baarderadeel · Barradeel · Bolsward · Dantumadeel · Dokkum · Doniawerstal · Ferwerderadeel · Franeker · Franekeradeel · Gaasterland · Harlingen · Haskerland · Heerenveen · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Het Bildt · Hindeloopen · Idaarderadeel · IJlst · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Rauwerderhem · Schiermonnikoog · Schoterland · Sloten · Smallingerland · Sneek · Stavoren · Terschelling · Tietjerksteradeel · Utingeradeel · Vlieland · Westdongeradeel · Weststellingwerf · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Friesland, Netherlands FamilySearch Scans