Source:Westdongeradeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand

Watchers
Source Burgerlijke Stand
Coverage
Place Westdongeradeel, Friesland, Netherlands
Year range 1811 -
Subject Vital records
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Westdongeradeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand.
Repositories
TRESOAR-Fries Historisch en Letterkundig Centrumhttp://www.tresoar.nlFree website
Family History Centercatalog entryFamily history center
FamilySearchSearch collectionFree website
http://www.allefriezen.nlFree website
WieWasWiehttp://www.wiewaswie.nlFree website

Contents

General Info

Civil registration of births, marriages and deaths of Westdongeradeel, Friesland, Netherlands.

Zoeken op naam

Geboorten 1811-1902
Huwelijken 1811-1922
Overlijden 1811-1950
 • Tresoar
 • AlleFriezen (In AlleFriezen, records for Westdongeradeel can be found by searching under the municipality of Dongeradeel)
 • WieWasWie

FamilySearch scans

Geboorten

Huwelijken

Huwelijksaangiften en huwelijksafkondigingen

Huwelijksbijlagen

Overlijden

Tienjarige tafelsTable of contents for films

This is a table of contents for each of the films. The list of registers includes the year of the register and its first image number (eg. “1819, 4” means the register for 1819 begins with the 4th image on the film).

Overlijden (Deaths)

 • FHL film #108596, 352 images, years 1819-1828, filmed at The Hague, February 1952.
  Registers: 1819, 4; 1820, 23; 1821, 48; 1822, 72; 1823, 101; 1824, 135; 1825, 171; 1826, 208; 1827, 275; 1828, 320.
 • FHL film #108597, 559 images, years 1829-1842, filmed at The Hague, February 1952.
  Registers: 1829, 4; 1830, 47; 1831, 85; 1832, 136; 1833, 202; 1834, 245; 1835, 276; 1836, 305; 1837, 331; 1838, 360; 1839, 395; 1840, 439; 1841, 476; 1842, 512.
 • FHL film #257640, 539 images, years 1843-1853, filmed at Leeuwarden, March 1961.
  Registers: 1843, 6; 1844, 43; 1845, 74; 1846, 109; 1847, 175; 1848, 250; 1849, 321; 1850, 382; 1851, 419; 1852, 457; 1853, 497.
 • FHL film #257641, 510 images, years 1854-1863, filmed at Leeuwarden, March 1961.
  Registers: 1854, 5; 1855, 42; 1856, 83; 1857, 123; 1858, 181; 1859, 231; 1860, 295; 1861, 356; 1862, 416; 1863, 462.
 • FHL film #257642, 339 images, years 1864-1870, filmed at Leeuwarden, March 1961.
  Registers: 1864, 6; 1865, 65; 1866, 116; 1867, 158; 1868, 197; 1869, 244; 1870, 285.
 • FHL film #257643, 535 images, years 1871-1882, filmed at Leeuwarden, March 1961.
  Registers: 1871, 5; 1872, 51; 1873, 91; 1874, 134; 1875, 183; 1876, 237; 1877, 278; 1878, 316; 1879, 364; 1880, 406; 1881, 453; 1882, 495.


Burgerlijke Stand

Achtkarspelen · Aengwirden · Ameland · Baarderadeel · Barradeel · Bolsward · Dantumadeel · Dokkum · Doniawerstal · Ferwerderadeel · Franeker · Franekeradeel · Gaasterland · Harlingen · Haskerland · Heerenveen · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Het Bildt · Hindeloopen · Idaarderadeel · IJlst · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Rauwerderhem · Schiermonnikoog · Schoterland · Sloten · Smallingerland · Sneek · Stavoren · Terschelling · Tietjerksteradeel · Utingeradeel · Vlieland · Westdongeradeel · Weststellingwerf · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Friesland, Netherlands FamilySearch Scans