Source:Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Bevolkingsregister

Watchers
Source Bevolkingsregister
Coverage
Place Achtkarspelen, Friesland, Netherlands
Year range 1850 -
Subject Census records
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Bevolkingsregister.
Repositories
Family History Centerhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Family history center
http://www.allefriezen.nlFree website
FamilySearchSearch collectionFree website

Contents

Zoeken op naam

FamilySearch scannen

Klapper

Bevolkingsregister

 • Bevolkingsregister 1850-1860
  • 947. Augustinusga
  • 948. Buitenpost
  • 949. Drogeham
  • 950. Gerkesklooster
  • 951. Harkema-Opeinde
  • 952. Kooten
  • 953. Rottevalle
  • 954. Surhuisterveen
  • 955. Surhuizum
  • 956. Twijzel
 • Bevolkingsregister 1860-1880
  • 958. Augustinusga
  • 959. Buitenpost en Lutjepost
  • 960. Drogeham
  • 961. Gerkesklooster
  • 962. Harkema-Opeinde
  • 963. Kooten
  • 964. Rottevalle
  • 965. Surhuisterveen blz. 1 - 254
  • 966. Surhuisterveen blz. 255 - 510
  • 967. Surhuizum
  • 968. Twijzel
 • Bevolkingsregister 1880-1890
  • 970. Augustinusga
  • 971. Buitenpost en Lutjepost
  • 972. Drogeham
  • 973. Gerkesklooster
  • 974. Harkema-Opeinde
  • 975. Kooten
  • 976. Rottevalle
  • 977. Surhuisterveen blz. 1 - 249
  • 978. Surhuisterveen blz. 250 - 493
  • 979. Surhuizum
  • 980. Twijzel
 • Bevolkingsregister 1890-1910
  • 982. Augustinusga
  • 983. Buitenpost
  • 984. Drogeham
  • 985. Gerkesklooster
  • 986. Harkema-Opeinde
  • 987. Kooten
  • 988. Rottevalle
  • 989. Surhuisterveen blz. 1 - 310
  • 990. Surhuisterveen blz. 311 - 610
  • 991. Surhuizum
  • 992. Twijzel

Dienstboden en knechten

Ingekomen/Vertrokken


Bevolkingsregister

Achtkarspelen · Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Bolsward · Dantumadeel · Dokkum · Doniawerstal · Ferwerderadeel · Franeker · Franekeradeel · Gaasterland · Harlingen · Haskerland · Heerenveen · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Het Bildt · Hindeloopen · Idaarderadeel · IJlst · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Rauwerderhem · Schiermonnikoog · Schoterland · Sloten · Smallingerland · Sneek · Stavoren · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Westdongeradeel · Weststellingwerf · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Friesland, Netherlands FamilySearch Scans