Source:IJlst, Friesland, Netherlands. Bevolkingsregister

Watchers
Source Bevolkingsregister
Coverage
Place IJlst, Friesland, Netherlands
Year range 1861 -
Subject Census records
Publication information
Type Government / Church records
Citation
IJlst, Friesland, Netherlands. Bevolkingsregister.
Repositories
Family History Centerhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Family history center
FamilySearchSearch collectionFree website

FamilySearch scannen

Bevolkingsregister

Dienstboden en knechten


Bevolkingsregister

Achtkarspelen · Aengwirden · Baarderadeel · Barradeel · Bolsward · Dantumadeel · Dokkum · Doniawerstal · Ferwerderadeel · Franeker · Franekeradeel · Gaasterland · Harlingen · Haskerland · Heerenveen · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Het Bildt · Hindeloopen · Idaarderadeel · IJlst · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Rauwerderhem · Schiermonnikoog · Schoterland · Sloten · Smallingerland · Sneek · Stavoren · Terschelling · Tietjerksteradeel · Vlieland · Westdongeradeel · Weststellingwerf · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Friesland, Netherlands FamilySearch Scans