User talk:Ekjansen

Image:Janhoor.jpg

Topics


Archives [20 December 2014]


Dag Klaas

Leuk dat ik je hier ook tref, ben bezig met de familie Bouman uit Meeden, nu zie ik dat je vrij veel hebt.

Mag ik jouw gegevens overnemen?

Groet

ans meijlink--Ansmeijlink 10:42, 20 December 2014 (UTC)

Hallo Ans, vanzelfsprekend mag je de gegevens overnemen, maar noem de echte bronnen, en alleen indien nodig WeRelate.org als referentie.
Groet,--Klaas 10:49, 20 December 2014 (UTC)

Dag Klaas

Dan heb ik nog een vraag, is alles correct?

Zijn alle namen en data correct?

Ik streef wel naar zoveel mogelijk correcte gegevens. Veel zijn ontleend aan de boerderij-boeken van verschillende plaatsen in het Oldambt. Daar zijn ook wel eens foutjes ingeslopen, maar de relaties kloppen vrijwel zeker. Een geboortedatum kan een doopdatum zijn, en een huwelijksdatum kan een huwelijkscontractdatum zijn. Maar over het algemeen zijn de gegevens betrouwbaar.--Klaas 11:10, 20 December 2014 (UTC)

zal de bron erbij vermelden, het meeste heb ik zelf gevonden, wat ik van jou heb zal ik als bronrelate aangeven.

Groet

ans--Ansmeijlink 10:55, 20 December 2014 (UTC)


Dag Klaas

Zijn die boerderijboeken te zien op internet?

ans--Ansmeijlink 11:14, 20 December 2014 (UTC)

Het betreft vooral: De Boerderijen in het Wold-Oldambt (1997), deel 2. Volgens mij niet gedigitaliseerd.--Klaas 11:23, 20 December 2014 (UTC)

die boeken zijn inderdaad niet gedigitaliseerd :-) maar als je aangeeft wat je eruit nodig hebt... maak ik graag een kopietje van de betreffende bladzijden :-)

groet van Henk


Another Aldfaer question [1 January 2011]

Klaas, I keep coming to you with Aldfaer questions, I certainly hope you don't mind. You are the resident expert in the software :-)

There is a Dutch user with a gedcom waiting in the queue. He has over 6000 MySources that will be imported. It seems that with Aldfaer, if he types something like Aarlanderveen bevolkingsregister 1869-1880, deel 4 blz. 109 http://www.sahm.nl/detail.asp?File=sdk_k2bev&DocID=39439508 into the Bron field, the "Source" created is just this text, no title, no author, etc. WR tries to create a source title from an Author or Title field, when those are missing it takes the wording from the text field. So, the MySource title will be a "truncated" version of the text in the Bron field: MySource:User/Aarlanderveen bevolkingsregister 1869-1880, deel 4 blz. 109 http:/www.sahm.nl/detail.asp question File=sdk k2b There is concern the http:// in the title might cause problems.

Aldfaer is a popular software among Dutch users, so I imagine we'll run across this issue from time to time. I just thought I would "pick your brain" for ideas... Thank you, --Jennifer (JBS66) 10:29, 31 December 2010 (EST)

The bronnen in Aldfaer just offer one field. To improve this there is a post in the 'wensenlijst' (list of wishes) but not yet available. That is also my problem with the sources being all seperate as single mysources in WeRelate. --Klaas (Ekjansen) 11:58, 1 January 2011 (EST)

Splitting a GEDCOM file into segments [6 January 2012]

User:JBS66 just recommended you as the best person to talk to when trying to figure out the best way to split a GEDCOM for uploading to WeRelate. I'm not the person she recommended this to - but I have struggled with this also! Is this something you could write out and publish as a WR article for the benefit of all uploaders? I believe WR is losing potential users who feel unable to upload because they/we don't know the best way to divide up their database. I have abt 25,000 in my database, but don't want to divide it into 5,000 persons - I want much smaller uploads so I can work on the pages as I go.

I have started with the earliest known ancester, printed a descendancy chart of just three generations and am working my way down that way. But I've only just started with this and can't visualize just how this is going to work. If there is a better way please write it out for the benefit of us all!! --Janiejac 17:25, 5 January 2012 (EST)

I can tell you from my experience that working down the lists by hand will not come to an end. my own database (376'000 persons) is even too large to import in quite a few free genealogy softwareprograms. Further, I work with a Dutch program called Aldfaer with special tools. So I don't know if you have about the same possibilities with your software to split the data-export.
 • 1. I just made of all my ggparents (6th generation =32 people) ancestry groups and exported them into gedcoms. Aldfaer gives the choice to include all children, their partners, partners parents and a few more.
 • 2. I made gedcoms of the descendency of those 32 ggparents.
 • 3. I could combine groups to make them have the max of 5000 people per group.
 • 4. I also made groups by count(r)y or place (not count(r)y or not place).

negative:

 • I had and have a huge amount of families who will appear in more than one gedcom, so this means merging of the duplicates which is a hard but very useful job.
 • In my experience I think 5000 people to import at once is too much, but I can't blame anyone who does it, because I did it myself.--Klaas (Ekjansen) 04:42, 6 January 2012 (EST)
Thanks so much. This is going to take some doing as I didn't limit myself to just my ancestors but took info from collateral families and their relations because in early Colonial America the families were so intertwined. I'll have to keep very good records of what has already been uploaded. --Janiejac 09:54, 6 January 2012 (EST)

Splitsen Gedcom [6 January 2012]

Hallo Klaas, Ik wil voor iemand een Gedcom uploaden echter hij heeft 15.000 personen in zijn GEdcom, Ik heb de database nu gesplitst door een kopie van de Gedcom te maken en dan 2/3 van de personen uit de personenlijst te verwijderen. Dit 1/3 deel heb ik nu geimporteerd, echter nu geeft Jennifer JBS66 misschien terecht aan dat het veel werk is om zometeen de andere delen weer te koppelen en dat hierdoor misschien dubbele families ontstaan? Weet u een manier om de Gedcom op nettere manier te splitsen met Aldfaer?

Groet Jaap-Sip Faber--Jsfaber 10:06, 6 January 2012 (EST)

Hallo Jaap-Sip jij hebt ook google+, kunnen we daar een hangout starten? Het is dan wel even gemakkelijker de vragen te bespreken.--Klaas (Ekjansen) 10:17, 6 January 2012 (EST)De kinderen van Ype Lieuwes Douma en Ype Pieters Douma [15 January 2012]

Beste Ekjansen

U schreef: De kinderen van Ype Lieuwes Douma (Paesens, Oostdongeradeel), die waren ingevuld onder Ype Pieters Douma (Nes, Westdongeradeel) heb ik gecorrigeerd.--Klaas (Ekjansen) 06:48, 11 December 2011 (EST)

Onderstaande tekst op https://sites.google.com/site/wijtskejousma/Genealogie/parenteel-jousma moet dan fout zijn! Is dit zo? BTW: Antje Ypes en Tjalling Ypes -en- Lieuwe Ypes en Froukje Ypes zouden tweelingen moeten zijn.]


V.108 Ype Pieters DOUMA, Agent van Politie en Landbouwer, geboren circa 1811 te Ee, overleden op 30-07-1886 te Westdongeradeel. Wonende te Metslawier en in Nes. IJpe is in 1841 vertrokken naar de Herv. Gemeente te Nes/Wierum. Hij was ook betrokken bij de arrestatie van de gehouden "Godsdienst-oefening" in Anjum bij Wiebe Geerts Spoelstra, winkelier en koopman. Zoon van Pieter Johannes DOUMA, landbouwer, en Antje Ypes ZIJLSTRA (zie IV.56). Gehuwd (1) op 09-06-1836 te Metslawier met Trijntje Gosses DOUMA, geboren 1813 te Anjum, overleden op 02-07-1839 te Metslawier, dochter van Gosse Douwes DOUMA, koemelker en koopman, en Menke Tjerks DOUMA. Gehuwd (2) op 17-07-1841 te Metslawier met Pietje Tjallings MEINDERTSMA, 36 jaar oud, Landbouwerse, geboren op 10-10-1804 te Paesens, gedoopt te Paesens. Wonende te Nes. Dochter van Tjalling Lieuwes MEINDERTSMA en Franske Pijts DIJKSTRA, Winkelierse. Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Pieter Ypes DOUMA, geboren op 01-08-1837 te Metslawier.

Uit het tweede huwelijk:

 • 2. Antje Ypes DOUMA, geboren op 10-06-1842 te Nes, overleden op 08-05-1843 te Westdongeradeel, 332 dagen oud.
 • 3. Tjalling Ypes DOUMA, geboren op 10-06-1842 te Nes. Tjalling is op 12-05-1869 vertrokken naar Visvliet.
 • 4. Antje Ypes DOUMA, geboren op 24-12-1844 te Nes. Antje en Johannes zijn op 29-04-1871 vertrokken naar Kollum.

Relatie met Johannes Willems de WENDT, Gardenier, geboren op 28-05-1840 te Ternaard.

 • 5. Sibbeltje Ypes DOUMA, geboren circa 1845, overleden op 03-07-1854 te Oostdongeradeel.
 • 6. Lieuwe Ypes DOUMA, geboren op 05-05-1847 te Nes, overleden op 12-05-1848 te Westdongeradeel op 1-jarige leeftijd.
 • 7. Lieuwe Ypes DOUMA, geboren circa 1848, overleden op 16-03-1854 te Oostdongeradeel.
 • 8. Froukje Ypes DOUMA, geboren circa 1848, overleden op 25-01-1885 te Oostdongeradeel.
 • 9. Baukje Ypes DOUMA, geboren circa 1852, overleden op 19-06-1852 te Oostdongeradeel.
 • 10. Lieuwe Ypes DOUMA, geboren circa 1855, overleden op 01-08-1866 te Oostdongeradeel.

Met vriendeljke groet, Edeetje.--Edeetje 16:24, 15 January 2012 (EST)

Kinderen 5 en 7-10 zijn van Ype Lieuwes Douma. In de parenteel Jousma zijn de gezinnen van Ype Pieters Douma en Ype Lieuwes Douma samengevoegd, maar een snellecontrole via genlias of tresoar maakt duidelijk hoe het werkelijk in elkaar zit. --Klaas (Ekjansen) 17:28, 15 January 2012 (EST)

Heel veel Early personen [19 January 2012]

Ik heb heel veel "Early" personen in deze Gedcom, Is er ook een manier om die toch dmv importeren in Werelate te krijgen, het zou wel heel erg veel werk zijn om die allemaal handmatig in te voeren. groet Jaap-Sip Faber (ik help Jaap Heeringa)--JS 18:21, 18 January 2012 (EST)

De regel is: personen met een of ander datum na 1749 worden geimporteerd. Vroegere niet.--Klaas (Ekjansen) 00:30, 19 January 2012 (EST)Engbert Lieuwes [23 jan 2012]

Beste Klaas, Engbert Lieuwes gedoopt op 10-05-1744 te Anjum en Engbert Lieuwes Botma zijn een en dezelfde persoon. Hoe kun je twee personen samenvoegen? Zie ook gegevens parenteel Jousma (https://sites.google.com/site/wijtskejousma/Genealogie/parenteel-jousma) Tegelijkertijd vraag ik me af of het niet makkelijker is om in een keer al mijn gegevens (52298 personen) doormiddel van een Gedcom bestand toe te voegen aan WeRelate. Het zal wel even een klus zijn (uitzoeken plaatsnamen en Family Matches) maar dan staan alle personen er in een keer in. Als ik nu een parenteel Jousma zou toevoegen heb je voor een deel te maken met personen die ik net heb toegevoegd via mijn kwartierstaat Jousma.--Wijtske 15:29, 23 January 2012 (EST)Hendrik Everts Dekker and Annegje de Boer [16 February 2012]

Hello, EKJansen,

Is one of your families the parents of my twins Meine and Eevert Dekker?

Aktenummer A 30 Noordwolde says that the parents of my twins are Hendrik Everts Dekker and Annegjen Meinen. The father's name matches, and since you do not have a patronymic for Annegje De Boer I cannot say whether that matches. Do you have more information to resolve this? --Pkeegstra 17:31, 15 February 2012 (EST)

Ah, I think I see what's going on. Still, wouldn't Annegje take the patronymic of her paternal grandfather in that case? --Pkeegstra 17:38, 15 February 2012 (EST)

You are right. Hendrik Everts Dekker & Annigje Meinen de Boer are the parents of your twins Meine and Eevert Dekker. I made some additions. --Klaas (Ekjansen) 18:16, 15 February 2012 (EST)
Thank you! It looks very good. (I'm glad it wasn't what I thought.) There are more Hendriks Dekker children in GENLIAS, so I'll add them tonight or tomorrow. --Pkeegstra 19:44, 15 February 2012 (EST)Frank and Nellie Prins [1 March 2012]

You found Nellie and Frank for me! Thank you so much! Those were major brain-breakers for me. I ordered their death certificates thinking they would help, so I should be able to complete their pages once those show up. I'll rename them to their Netherlands birth names when I get the chance. --Pkeegstra 09:34, 1 March 2012 (EST)

I enjoy it to find the links between the Netherlands and the United States. Further I found that Nellie Prins has a common ancestor with me, if you look at her matrilineal line you will hit Antje Klazes Hoekstra, her ggf is the one where my name Klaas comes from.--Klaas (Ekjansen) 09:42, 1 March 2012 (EST)Fincrest Cemetery [11 March 2012]

Hi! I saw your page for Fincrest Cemetery. Could that actually be "Fircrest" Cemetery? I could find no Fincrest in FindAGrave, but there is a Fircrest Cemetery in FindAGrave and on Island County, WA GenWeb. Thanks. -- Amy (Ajcrow) 10:33, 11 March 2012 (EDT)

You are absolutely right--Klaas (Ekjansen) 10:35, 11 March 2012 (EDT)
I renamed the page and updated the links on the 3 Person pages that were connected to it. Also added link to FindAGrave and the listing on Island Co WA GenWeb. -- Amy (Ajcrow) 12:45, 11 March 2012 (EDT)

Which Grietje de Vries is Mrs. Cornelius Holtrop? [15 March 2012]

Klaas, I am looking for the wife of Cornelius (Kornelis) Holtrop. She is probably named Grietje de Vries, either her or her. The first one is from a family of yours, so I was hoping you might have insight. (I've checked both Netherlands and Michigan for a marriage record between Grietje and Kornelis, and found it neither place.) --Pkeegstra 10:26, 14 March 2012 (EDT)

There are some clues on this website. It shows a Grietje van der Vries born in Groningen on the 19th Apr 1847. It says she married a Kornelis Holtrop in Grand Haven, Michigan in 1867 (here is the FS record for their marrage). --Jennifer (JBS66) 13:16, 14 March 2012 (EDT)
Thank you so much! So I guess it wasn't either of the people I suggested. (I still do wonder if they did go to America, though, since I found no Netherlands marriage or death records for either of them.) BTW, the Jack Kuipers the site mentions was professor of mathematics at Calvin College and a well-known proponent of quaternions. And before seeing that site I had no proof that the Holtrops I was working on were directly linked to the huge family of John and Effie (Bishop) Holtrop. --Pkeegstra 20:43, 14 March 2012 (EDT)
You are welcome! I found the death dates for both Grietje's (they both died young). --Jennifer (JBS66) 14:12, 15 March 2012 (EDT)
I saw that. Thanks for tracking it down. --Pkeegstra 14:14, 15 March 2012 (EDT)

Verplaatsen [21 March 2012]

Beste Klaas wil je Place:Begraafplaats Eikelenburg, Rijswijk, Noord-Brabant, Netherlands terug zetten naar Zuid-Holland. En zo ook met Place:Rijswijk, Noord-Brabant, Netherlands deze zijn zonder visum op stap gegaan. Groet,--Lidewij 17:59, 19 March 2012 (EDT)

Klaas de pagina's hebben eigenlijk geen geschiedenis, ik ga de tekst wel verplaatsen.--Lidewij 18:14, 19 March 2012 (EDT)
Jij bent snel. Place:Rijswijk, Noord-Brabant, Netherlands hoeft niet weg die maak ik nu wel gelijk juist aan. --Lidewij 18:19, 19 March 2012 (EDT)
ok, ik laat je wel alles weer in orde brengen, maar de begraafplaats heb ik al aangepast.--Klaas (Ekjansen) 18:22, 19 March 2012 (EDT)
Dank. Op wikipedia mag je de tekst niet van de geschiedenis scheiden. Maar hier lijkt me dat een minder groot probleem. Sorry voor het ongemak. Groet, --Lidewij 18:32, 19 March 2012 (EDT)

I'm trying to figure out why Begraafplaats Eikelenburg is still showing up under Place:Rijswijk, Noord-Brabant, Netherlands instead of Place:Rijswijk, Zuid-Holland, Netherlands. I'll see what I can do to fix this. --Jennifer (JBS66) 18:35, 19 March 2012 (EDT)

I just moved it because my sources said that Rijswijk was only in Zuid-Holland for a few months in 1815-1816. Did I misunderstand my sources? --Pkeegstra 19:52, 19 March 2012 (EDT)
In the Netherlands there are at least 3 places called Rijswijk. Rijswijk close to 's-Gravenhage is the largest one, the cemetery Eikelenburg is in this place. Rijswijk, now part of Woudrichem is a small former municipality in Noord-Brabant. The Northwestern part of Noord-Brabant was part of Zuid-Holland till the Land van Altena became part of Noord-Brabant in 1815. The 3rd place Rijswijk is in Gelderland, this village was part of Beusichem, later (from 1817) Maurik and now (since 1999) in the municipality of Buren.--Klaas (Ekjansen) 20:10, 19 March 2012 (EDT)
Oops. Is or was the first one (bij 's-Gravenhage) ever a gemeente? --Pkeegstra 20:40, 19 March 2012 (EDT)
Rijswijk is a gemeente with about 46000 inhabitants.--Klaas (Ekjansen) 20:47, 19 March 2012 (EDT)
Thanks! I hope that's the only case like that in Zuid-Holland. It really is the worst case scenario. My standard approach given a place name has been to scan the NL Wikipedia list of former gemeenten. For those few cases where a gemeente has never been involved in a merger, I will note that it is completely missing, and know to look on the list of active gemeenten. But in this case I did see a reference to Rijswijk in the former gemeente page, so I never made it to the active gemeente page to find the other one. (I'll fix up both Rijswijk pages by using "see also" to list the other one, and describe the distinction more fully in the text.) Incidentally, for comparison, Muskegon, Michigan has about 38000 people.
http://www.werelate.org/wiki/User:Lidewij/Plaatsnamen#Gemeentelijke herindeling in Nederland --Lidewij 13:36, 20 March 2012 (EDT)

Klaas, hoe ver gaan we vooruit lopen?

Source:Midden-Delfland,_Zuid-Holland,_Netherlands._Burgerlijke_StandMvg, --Lidewij 17:04, 20 March 2012 (EDT)
Charlois was van < 1200 een dorp en tot 1895 een gemeente. Pkeegstra heeft deze gemeente helemaal onder Rotterdam gezet. Dat kriebelt een beetje bij mij, wat vindt jij? Place:Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands

Ik ben nog niet overtuigd, dat we alle gemeenten naar aanleiding van nieuwe herindelingen moeten aanpassen, die worden toch weer steeds aangepast totdat er tenslotte nog maar een gemeente overblijft heb ik de indruk. Ik zou die gemeenten liever willen laten staan als voormalige gemeente. Maar ik ben nu met vacantie in Australië en vlieg morgen naar Nieuw Zeeland, dus van mij kun je de volgende 2 maanden niet veel verwachten, en uiteindelijk is Jennifer eigenlijk een beetje de baas voor Nederlandse gemeenten en bronnen. Met Charlois ofwel Saarloos in de volksmond is het wel een probleem gezien de regel, dat de situatie 1900 als uitgangspunt genomen wordt, en toen was Charlois dus al bij Rotterdam.--Klaas (Ekjansen) 19:42, 20 March 2012 (EDT)


Leffert Jans Lefferts and Leffert Jans Mulder [28 March 2012]

Are Leffert Jans Lefferts and Leffert Jans Mulder the same person? They both marry Geesje Wolters Molenkamp on 11 MAY 1822. (The Mulder wedding is Havelte, Drenthe 1822 Aktenummer: 8.)

(I'm systematically enumerating all the Jantje Mulders born 1861-1863 to see which one emigrated and married my Uncle Hessel.)

--Pkeegstra 10:26, 28 March 2012 (EDT)

They appear to be the same family. I merged them together, but I kept the Lefferts surname because that is the surname that was used at the time of his death. --Jennifer (JBS66) 12:35, 28 March 2012 (EDT)
That makes sense. It looks like he had more children named Lefferts, too, both before and after the one child he named Mulder. Can anyone give a guess as to why? --Pkeegstra 12:48, 28 March 2012 (EDT)

On the Birth registration, he called himself Mulder, I put the link on the talk page of the younger Mulder When I took a look on the next child Geesje (the family has moved then from Steenwijkerwold to Havelte, he called himself Lefferts)I further noticed that he was farmer first in Steenwijkerwold and labourer in Havelte. I'm wondering if he was Farmer/miller (mulder) first in Steenwijkerwold lost his mill, moved to Havelte and because he was no longer a miller, he did't name himself Mulder anymore. (Wat denk jij Klaas?)--henk 13:18, 28 March 2012 (EDT)

Klaas is on vacation for a little while, so his response may be delayed. I wonder if this has anything to do with the farm names that were apparently used in Overijssel. I don't have experience with Overijssel research, so I'm not sure if that applies here. --Jennifer (JBS66) 13:34, 28 March 2012 (EDT)

No, I don't think so Mulder is just the name of an occupation, and Overijssel is difficult to research, coincedence (is that correct) the Jantje Mulder Pkeegstra is searching seems to come from Avereest (which is in Overijssel)--henk 13:45, 28 March 2012 (EDT)


GEDCOM Export Ready [8 April 2012]

The GEDCOM for tree Holland is ready to download. Click here.


[5 May 2012]

Ik wilde een gedcom maken van mijn familie stamboom. Nu blijkt dat dat niet mogelijk is. Mijn stamboom staat in ieder geval niet meer in mijn dashboard.

Ook als ik in de list kijk, komen er geen namen tevoorschijn. Bovendien zie ik dat bij familieleden rechts staat: watching Smidtman Ekjansen. Wil dit zeggen dat mijn stamboom is over genomen door anderen? Zo niet, waar kan ik dsn mij boom vinden? Om er alsnog een gedcom van te maken?

Vreemde gang van zaken.--SjoerdJelle 19:12, 3 May 2012 (EDT)

Responded on user's talk page. --Jennifer (JBS66) 01:54, 5 May 2012 (EDT)

[28 May 2012]

Hoi Klaas

De kinderen van de familie Meindert en Jentje Jansma zijn geboren in Veenklooster waarvan het oostelijk deel kadastraal onder Oudwoude valt.

Groeten Tjisse--Tp 02:52, 28 May 2012 (EDT)

In de akte staat Oudwoude, maar Veenklooster is dan nog beter.--Klaas (Ekjansen) 02:54, 28 May 2012 (EDT)

Venneman [28 May 2012]

Hi. My name is Tara Venneman Cromer.

I have been doing research on my family for about two years. I just stumbled across the Netherlands website, http://www.genlias.nl, that has information that may link me to my 2nd great grandfather, Leonard Venneman. He arrived in America in 1852 and is the father of my great grandfather, Nicholas Venneman.

I see that you are watching the information on Leendert Venneman from Holland. If you have any additional information that you have found in regard to him could you please contact me? I am interested in tracing this line back as far as possible.

Sincerely, Tara Cromer--Tmcromer 15:26, 28 May 2012 (EDT)


Sijtske Jans wrong date? [30 May 2012]

I noticed you just added a christening date of "!5 JAN 1775" for Sijtske. I assume that should be "15" (typo), but another day is also possible. I did not correct it as I do not have the source information.--Lvanhelden 10:51, 30 May 2012 (EDT)

I have changed the date.--Klaas (Ekjansen) 11:53, 30 May 2012 (EDT)Johan Karel Heinrich Enter [11 June 2012]

Is the person in the subject line the same person as Hendrik Enter the father of Harm and Christiaan. I see the longer name in the marriage record. (This is the family of the wife of the well-known CRC minister Idzerd Van Dellen. A dorm at Calvin College is named for him.) --Pkeegstra 12:43, 11 June 2012 (EDT)http://www.werelate.org/wiki/Person:Ytje_Harmens_%281%29 [23 June 2012]

Hallo,

dat andere huwelijk van Yttje Harmens ken ik niet. Weet je zeker dat het dezelfde Yttje is?

Zou het wel interessant maken, want de in dat eerdere huwelijk genoemde zoon http://www.werelate.org/wiki/Person:Harmen_Meinsma_%281%29 wordt na overlijden Sijtse en Yttje in 1808 de voogd over de twee kinderen uit het huwelijk tussen Yttje en Sytse...

daarvan is een autorisatie bekend van 27 mei 1808.


en dit is huwelijk in 1786 van Yttje en Sijtse: zie http://www.sijtsma.com/sytsma.ppt (slide 14)


Hartelijke groet,

Paul--Pasij 11:29, 23 June 2012 (EDT)

Ik ga ervan uit, dat Yttje Harmens de verbinding was tussen 'voogd' Harmen Hendriks Meinsma en de kinderen Sytsma. Bij de akte van naamsaanneming van Hendrik Zytsma is Harmen Meinsma ook de voogd van Hendrik Zytsma. Ik ben ervan overtuigd, dat Yttje 2x getrouwd was.--Klaas (Ekjansen) 11:35, 23 June 2012 (EDT)

Dan ben ik zeer benieuwd naar de bron van dat andere huwelijk; kan ik mijn eigen databse ook bijwerken. Ik heb haar ouders ook bijgevoegd, daar verschijnen dan wel 2 yttjes..


tot slot nog een aantal interessante relaties daar: Sijtse Jelles, de familie Harmens en de familie Groen zijn nogal met elkaar verbonden. Jacob Clases, Jelle Haies en Harmen Jans moeten elkaar wel gekend hebben. Want hun kinderen en kleinkinderen trouwen met elkaar . Zoon Sytse van Jelle trouwt met dochter Yttje van Harmen. Zoon Meindert van Harmen trouwt met dochter Orsel van Jacob. Kleinzoon Jelle van Jelle trouwt met kleindochter van Jacob: Tietje.

Als die eerste man van Ytjje , Hendrik Jacobs, dan ook nog een zoon van Jacob Claes is, wordt het nog erger... :-)


De kinderen van Yttje uit haar eerste huwelijk heten Harmen, Aafke, Antje en Japke, bij haar 2e huwelijk wordt geen van haar ouders venoemd. Haar ouders heetten Harmen en Aafke, de ouders van Hendrik Jacobs heetten Jacob => Japke en Antje als ze volgens traditie vernoemd hebben. Ik heb een Hendrik als zoon van Jacob Rielefs en Antje Melles gedoopt 1740 in Lioessens gevonden. Dat zouden dus de grootouders van Harmen Hendriks Meinsma kunnen zijn, maar het bewijs moet nog geleverd worden.--Klaas (Ekjansen) 12:22, 23 June 2012 (EDT)[1 August 2012]

Beste Klaas, zo heet je denk ik. Dank voor de correctie van Eygelkamp in Eykelkamp, ik ben een absolute beginner in we relate en durf niet aan gegevens van andere stambomen te komen, als ik al weet hoe dat moet! groeten Ria Reis--Rreis 13:31, 1 August 2012 (EDT)


dank je wel! Ik kom ongetwijfeld nog wel om raad vragen. Ria--Rreis 17:30, 1 August 2012 (EDT)unknown father [10 October 2017]

My grandmother Hendrika Fennema was not married. How can I start a new page with her born daughter, my mother? The system asks me to name the husband, but I don't know his name at all. Can you help? Kind regards from Beatrijs.--Beatrijs 05:27, 7 August 2012 (EDT)

Answered on user-talk-page--Klaas (Ekjansen) 05:48, 7 August 2012 (EDT

Simon Hoekstra b. 19 May 1918 [19 August 2012]

I have amended this entry as date of death is not verified. Who submitted this please? I am son of this person and accurate data is my knowledge.

Regards Pieter--Prozac 04:49, 19 August 2012 (EDT)

I received this information from a person who made an overview of the Woudwijk family. He must have this information from heresay because no sources are mentioned. But if you take a look at this website: Geslachtsregister familie Hoekstra afkomstig uit Morra you will find the same date, but also details about living people which is not according the WeRelate rules. In case the date is wrong, I would like you to enter the correct date or at least confirm that your father died so we can leave his birth-information visible on this website. Thank you for your assistance.--Klaas (Ekjansen) 05:16, 19 August 2012 (EDT)

Hi Klaas,

I was unaware that Harke had submitted this data and therefore I assumed it had been lifted without permission. I know Harke and I provided this information to him originally when we were doing some detective work on this stamboom. As such he has my permission to provide this to you and I agree you may re-instate this data. It was a bit confronting to me when I first saw it displayed. Thank you for your prompt reply. Best regards Pieter--Prozac 07:30, 19 August 2012 (EDT)


One Zwaantien Rozeboom or Two? [20 August 2012]

The 1809 marriage register (which I improvised a source citation for) suggests that this was her first marriage, but everything else for Zwaantien Roseboom looks very simiar to Zwaantien Rozeboom. I couldn't find a death for Albert Habers to see if it was before or after 1809. Followup to Person talk:Zwaantien Roseboom (1) --Pkeegstra 14:06, 20 August 2012 (EDT)

When Zwaantje marries Jan Roelofs Strijker she is Jongedochter which means this is her first marriage. I could not find another proof. But I also agree with you, she is really about to be the same.--Klaas (Ekjansen) 14:56, 20 August 2012 (EDT)
I found this link which says she is just one person: Roseboom bur no sources.--Klaas (Ekjansen) 15:00, 20 August 2012 (EDT)

P.S. I also wonder if Family:Roelof Strijker and Hillechien Hendriks (1) and Family:Roelof Strijker and Hillegijn Pit (1) are really the same couple.

Yes these are identical, I merged them.--Klaas (Ekjansen) 14:53, 20 August 2012 (EDT)

[10 October 2017]

Hoi Klaas, wat doen we met Eelde-Paterswolde. Deze samenvoeging is er door de robot WeRelate agent bijgezet. De samenvoeging bestaat dacht ik zo’n 15 jaar. Volgens mij wordt deze naam niet in akten gebruikt en kan hij beter weg voor dat er weer mensen in 1830 worden geboren. Groet, Lidewij 04:25, 27 August 2012 (EDT)


Do we have a Dyk/Diek Connection in Uelsen, Germany? [10 October 2017]

Jennigje Dyk of the Broenes was born 1830 in Uelsen and has a father named Gerrit Hendrik Dyk. You have a Gerrit Hindrik Diek. Is there a connection there? He could just barely be her father, or perhaps older brother.--Pkeegstra 15:35, 31 August 2012 (EDT)

P.S. The huwelijk akte for Johanna Berendina Dijk in Genlias names her mother as Geertruida Voorwinkel. Is there some reason to disbelieve that?

for more details use this link: http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=uelsen&b=&modus=
Voorwinkel etc is married to another Gerrit Hendrik Diek/Dijk see at the same link above: Vowinkel.--Klaas (Ekjansen) 15:48, 31 August 2012 (EDT)

Thank you for the link! It looks like the two Gerrit Hindriks are first cousins, common ancestor a grandparent of the same name married to Hendrikjen Spaling. --Pkeegstra 18:17, 31 August 2012 (EDT)


My details [10 October 2017]

As I have noticed that "my" details are used, I left the detail there, because I don't know how important that is for the person is who wrote it. Should I replace "my" details in the future? See b.v. Gaatze Visbeek.--Beatrijs 00:35, 11 September 2012 (EDT)

Mysources are often the results of gedcom-uploads before it has been changed in citation only. So as far as my mysources are concerned: if you can please do replace it with the real source or real description as needed for a source. MySource is meant for real special sources which are not just for general use or interest but of importance for the sourced detail. So if a mysource(Ekjansen) occurs please do replace.--Klaas (Ekjansen) 01:01, 11 September 2012 (EDT)

still the case? --Beatrijs 18:44, 10 October 2017 (UTC)


Leendert van Heest [16 September 2012]

Klaas,

Is there any chance that your Leendert van Heest might be a match for one of mine: either this one or his grandfather? --Pkeegstra 10:34, 15 September 2012 (EDT)

P.S. Could this person's geboorte record be intended to read "Tjimkje" like her maternal aunt? That would explain some of the Ancestry matches, e.g. "Fempkje" in the 1920 census ('F' for 'T') and "Tempktje" for her Ontario, Canada marriage. --Pkeegstra 13:49, 15 September 2012 (EDT)

I think the name should be Iemkje, a name coming from the Boonstra family (her father's grandmother)--Klaas (Ekjansen) 01:57, 16 September 2012 (EDT)
Thanks! I was confused because the evidence pointed both ways, but Iemkje makes more sense to be turned into the Americanized name Edith than a name starting in a consonant. --Pkeegstra 06:35, 16 September 2012 (EDT)

marriages within WeRelate [17 September 2012]

I don't know how to connect a marriage between a daughter and a son of 2 different existing families.

Example: I have here Huwelijksakte Dantumadeel, 1877 Bruidegom: Hessel Harmens Dijkstra, oud 29 jaar, geboren te Murmerwoude

  Vader: Harmen Sakes Dijkstra
 Moeder: Akke Binnes Dantuma
  Bruid: Stijntje Sikkes Wiersma, oud 22 jaar, geboren te Murmerwoude
  Vader: Sikke Tjibbes Wiersma
 Moeder: Gertje Bienses Cijffers
  Datum: 10 mei 1877, akte nr. 15

Both names of the bride and groom are already indexed, I just don't know how to get them together, please help. Thanks, Beatrijs--Beatrijs 01:13, 17 September 2012 (EDT)

You may select one of the partners, I would advise Hessel Harmens Dijkstra. Next you click Add Spouse and Children (down to the right underneath the list of the siblings). The next screen offers you the possibility to enter the name of his wife and the marriage date. And than you will see a list of possible matches (without any real match) with clicking add page the next question is if you want to add a page for Stijntje Wiersma and than you will find a match and you can select the right person.--Klaas (Ekjansen) 01:26, 17 September 2012 (EDT)

Thank you, it worked!--Beatrijs 02:26, 17 September 2012 (EDT)Gerben Wybenga deceased 1952 [30 September 2012]

Klaas,

I found a death record for a Gerben Wijbenga deceased Ferwerderadeel 1952 akte 65, and am a bit confused by it.

It lists his parents as Johannes Hilbrands Wybenga and Meiltje van der Velde, but Meiltje was married to Johannes Brants Wijbenga (3 years older and at best distantly related). Johannes Hilbrands Wijbenga as per the record married Ymkje Rodenhuis; that family is not yet on WeRelate. I see Gerben Johannes Brants Wijbenga (double patronymic for disambiguation) is on WeRelate with a death date corresponding to the above 1952 akte. So is the Hilbrands instead of Brants merely a clerical error?

Many thanks!

--Pkeegstra 17:01, 24 September 2012 (EDT)

The father of Gerben was named Brants in his marriage record but Hilbrands in some birth records. Brant is the short form of Hilbrand. I checked the records. and Gerben is the son of Johannes as recorded in WeRelate. The other Johannes Hilbrands who marries Ymkje Rodenhuis is a different person with the same patronyme.--Klaas (Ekjansen) 01:44, 30 September 2012 (EDT)
Thanks! I copied this to Gerben's talk page for future reference. --Pkeegstra 17:08, 30 September 2012 (EDT)European Nobility [2 November 2012]

Hello There! It's great to see someone - who might actually be familiar with the geography - taking an interest in these spaces. I saw, with some interest, your changes to Person:William, Prince of Orange (1). What you're doing sort of looks cool - but do you think it would be a problem if it were extracted as a GEDCOM? I'm also - it may surprise you - not of the belief that Wikipedia in its various forms is really a genealogical source - but I'm concerned about maintaining the association - and also maintaining it across GEDCOM extractions.

Would very much like to hear your views... --jrm03063 13:24, 31 October 2012 (EDT)

I have left the names of the records untouched. Only William III - I added his name in the name-field - that was just empty. So as far as I leave the English-WP-name and also the connection I think there won't be a problem with gedcom-export. I added just Text with the official names in the homecountries (Netherlands, Germany and France have been involved). So this additional names will just be transported as a Note. I do have the latest editions of the Nederland's Adelsboek. In every subsequent volume the Dutch royal family is actualised, so I take from there the official names. I am not sure if I should place this official name also as an alt-name. I am not really enjoying lots of alt-names. I think the name in the regional language where the people lived and worked should be named different instead of just alt-name.--Klaas (Ekjansen) 00:23, 1 November 2012 (EDT)
I generally agree. When I do a fresh add of WP pages, I don't worry about that much - and just get the person in there as it's used on the english WP page - but that's just a starting point. I think the preferred form (page name and primary name on the person page) should be as it would have been represented in the most native context - and if there would have been an accepted given/surname representation - using that. I've used a lot of alternate forms in these spaces not because I'm fond of them, but because many pages are the result of merges from GEDCOMs that contained different forms, and I try to preserve things if I can't reason about what the best choice is. If you feel you have a better handle on those forms, by all means.
At present, the english WP association is a product of the inclusion - but we need a better way to do that too - inclusion isn't always a good choice and is not entirely without controversy.... --jrm03063 09:31, 1 November 2012 (EDT)
The controversy is discussed by now on the watercooler. We also made a Dutch translation of the 3 choices that started the interesting discussion. But as far as I can see by now, the Dutch users of WP are not really involved with WP-connections.
If we keep to the convention (is this an offical rule?) for WP-included people, to make the personal record-name and the preferred given/surname identical, I would prefer that the first alt-name is the real name in the original setting maybe restricted to certain languages. For me the mixup of surname and function is not correct. My example Elisabeth Stuart her 'surname' should be Stuart, queen of Bohemia is a name deriving from her husband's short intermezzo in Prague. I started with a few people of the House of Orange-Nassau a certain way to place the name in one line and the titles underneath, anyway while writing this I should add also the 'surname' for these morebetter people. But I am not convinced yet if this really works.
I would like to show my idea with the following: Friedrich Wilhelm von Brandenburg. His official surname is von Brandenburg, since 1640 Markgraf von Brandenburg, Erzkämmerer (I don't know the English not even Dutch translation of this) and Kurfürst (Elector), and Herzog(Duke) in Preussen. So in the name we should not write Markgraf or Kurfürst or Herzog but be strict and think of them as if they where normal citizens.
In my opinion the english WP-Title is not correct, but I can agree to follow this, but in the second line (native name) the real name should be, well I think for this person the altnames 1 & 2 can be removed anyway.--Klaas (Ekjansen) 12:45, 1 November 2012 (EDT)
I am sure you have a better handle on the common native forms for names. I am happy if you bring that knowledge to bear on bad english translations. I also agree that - where a "common" (as you say, private citizen) form of a noble's name, can be deduced (and in their native language) - that is ABSOLUTELY preferable. Use of the "WP name" - was an accepted departure from standard norms - mostly so that I could more easily add people as I worked through WP biographies - trying to de-duplicate the mess that arrived by way of large GEDCOMs in the early days of WeRelate. I initially thought that the English WP names were pretty good, but I've changed my opinion. For several years now, I've been of the opinion that they were ok as starting points - but generally not a finished product.
I think I have misinterpreted you before we started this discussion and I am happy to find we have a broad common opinion on the use of names from WP. So I can fully agree to use the WP-names till the better version comes up, is traced sounds better, and than change to that name, without breaking the link to WP.--Klaas (Ekjansen) 04:32, 2 November 2012 (EDT)
I agree that trying to turn titles of nobility into those of ordinary civilians is going to be tricky - and perhaps not always possible. At least we have enough of a database of people, across various places and periods of history, to see if there will be general practices that might work. --jrm03063 19:55, 1 November 2012 (EDT)
It will be not general applicable to manage the European nobility as civilians. But for the family structure I do prefer one von Brandenburg family and not several 'families'called Elector of Brandenburg, Count of Brandenburg and all other possible variations. That is the reason why I would like to remove those earned, captured or stolen titles. With the British nobility this will be a different theme because the surnames differ fully from the titles: surname Spencer-Churchill, but Dukes of Marlborough as their nobility mark. I think this can only be applicable for a certain period and for a restricted area of Europe.--Klaas (Ekjansen) 04:32, 2 November 2012 (EDT)

Separately formatted titles for nobility - also other WP forms [3 November 2012]

I don't mean to be a wet blanket - but shouldn't the various official titles be established as facts - and not as bullet items in the narrative body? If what you're doing is experimental, by all means proceed - but I'm concerned that the information isn't going to be handled nicely in an exported GEDCOM. Also, as we start to write programs that are able to perform analysis on the database, facts such as those are not going to be identifiable and usable there either.

I agree that what you've done is, perhaps, more cosmetically appealing. If you think that titles of nobility should be displayed separately from other facts, then perhaps we should ask Dallan to create a different fact type and make the page display smart enough to tease them out?

I agree, the better should be a separate fact type for nobility titles, maybe even different fact types because the British nobility differs in nameing strongly from the continental European tradition, lacking this I preferred to make a readable list in the descriptive text. I don't think that it is useful to make a lot of altnames for the different titles. That discussion should be moved to the watercooler and also the Dutch forum.--Klaas (Ekjansen) 04:06, 2 November 2012 (EDT)
I'm afraid I will be unable to help with a discussion over there. Do you want to mull this some more, or should I perhaps start writing a proposal that could be offered to Dallan? After you review it at least? --jrm03063 10:29, 2 November 2012 (EDT)
I've scratched out This Document suggesting techniques for accomplishing this. Please let me know how the Dutch discussion goes and what you would like to feedback into that document. If/when your community is satisfied, I can forward it to Dallan and add it as a formal suggestion. Does this seem like a good approach? --jrm03063 11:54, 2 November 2012 (EDT)


???

With respect to different language versions of Wikipedia - I'm wondering about general techniques for handling the entire set of WP language variants. One of the things that the different flavors of WP seem to do well (as far as I can tell) is to track situations where there are multiple language variants of the same page. I'm not at all against bringing other language versions of WP in - but I think we should approach the issue systematically. I'm also advised that - in cases where there are multiple language variants for a page - there is typically one that is the "primary" - being the location of the most vigorous research activity. Perhaps what we really want to do is to associate places and people (when appropriate) with only that "primary" WP page. Perhaps the included segment comes from the "primary" page, but we also create that template/banner with icons that give access to some of the other common language forms?

This is a point to discuss in another setting, watercooler, to come to a general convention about the use of WP-links in other languages and also to define which version is preferable for certain groups of people. It is always possible to use the translate-function or jump to the English version (if existent), there we have just the moreinfo template available which is satisfactious for me.--Klaas (Ekjansen) 04:06, 2 November 2012 (EDT)

???

--jrm03063 19:40, 1 November 2012 (EDT)

I agree with Klaas that a title should not be mentioned in the name space and further I think that the original language has to be used more often, but since we have a "watercooler" WeRelate talk:Nederlands Discussieforumfor the Dutch speaking why not having this discussion there? --henk 01:39, 2 November 2012 (EDT)

Henk: deze discussie is uitgegroeid, en ik vind het juist een discussie op het Nederlands forum te starten. Later op de dag zal ik er wel aan toe komen, maar misschien ben jij sneller...--Klaas (Ekjansen) 04:06, 2 November 2012 (EDT)
I'm in agreement with you - except that I'm one of those nasty Americans who only speaks our narrow version of English! Sorry about that! Like I mention above - I see the use of all the English WP names as an initial stage that allowed me to do a lot of work de-duplicating and extending the tree over the last few years. I would love to find a way that we could use the different language variants of WP interchangeably. For example - in a perfect world - it might be nice if users could set a language preference and get the WP extract that they wanted - or failing that the WP extract that represents the "primary" page (the language version where the most active scholarship activity is happening). It would also be nice to have handy and predictably located buttons to select the different language versions. --jrm03063 10:24, 2 November 2012 (EDT)

I want to comment about the proposed addition of an event for titles. I've been following this thread and read through WeRelate:Fact Subsets and Display. The GEDCOM standard has a tag for Title (Nobility) called TITL. This is not to be confused with the TITL tag for Sources. The Person TITL tag appears to act like our other events, in that date, place, and description fields are connected.

My suggestions would be:

 1. Have Dallan change the Person page Name section to say Name prefix & Name suffix (instead of Title prefix/suffix).
 2. Add an Events & Facts item in the drop-down box called Title (Nobility).
 3. Connect this Title (Nobility) tag to the Person TITL tag in GEDCOM imports/exports.

I would also suggest that we incorporate the text on WeRelate:Fact Subsets and Display, in additions to our ideas here, into a suggestions page instead. --Jennifer (JBS66) 08:15, 3 November 2012 (EDT)


you're so great, thank you for being you! --henk 08:34, 3 November 2012 (EDT)


buseman.ged Imported Successfully [19 November 2012]


Date Formats? [27 November 2012]

Hi There! Not trying to be a pest - but I saw that you changed some dates that had the form "from nnnn to yyyy" into "nnnn-yyyy". I thought we were trying to standardize on what GEDCOM requires (which I thought was the former). I just want to do this "the right" way - and if I'm wrong, well...it wouldn't be the first time! What do you think? --jrm03063 11:47, 27 November 2012 (EST)

well you can be right, it depends what in WeRelate is anticipated in the GEDCOM-export syntax. So I don't mind to redo this small change. In my Dutch program 'Aldfaer' the years before 1000 are handled correctly by GEDCOM-export also if one drops the leading nil.--Klaas 11:54, 27 November 2012 (EST)
I think the current code is pretty dumb - just treats it as a string. There's an active suggestion that says we should standardize forms on upload. I know there's a lot more discussion elsewhere, but I don't remember where exactly.

Nothing Special... [14 December 2012]

I just wanted to say it's sort of thrilling to see the changes tick by on pages that I more-or-less mechanically started based on latent WP genealogy (I'll be punished some day for that phrase: "WP genealogy"!). I've always taken it as a given that wiki scholarship is fine with an incremental process. So I'm wondering, are you finding it easy to traverse the content that exists, revising as you go? I'm sure I couldn't read or understand the source you've been working from - but would it have been better if I had not pre-emptively added pages based on WP? Coming from my side - I know it's harder to - after the fact - find pages that already exist that have a corresponding WP page. There really isn't a systematic approach for that. Anyway...just wondering how you're finding it.

I also wanted to talk with someone about what to do with the various name fields - particularly the surname - when dealing with nobles. If I wrote a page or so on that, would you have interest & time to read and critique? Thanks! --jrm03063 10:43, 28 November 2012 (EST)

I do have a lot of these 'nobles' in my local database. Just to find out being related to the Dutch queen (38th degree) and so on. In the Dutch genealogical societies there have been circulating discs (pre-dvd-century) with the ancestry of the Dutch and Belgian royals as well as the descendants of Charlemagne. I just imported these (long ago, still being naive) in my database. That made my number of duplicates and triplicates roaring ahead. The more severe problem with these dates is the nameing of the persons and the quality of the dates. So I will not export a gedcom of nobles and import this into WeRelate.
Having said this, I am interested in the European nobility and do have some books which are useable as sources (2nd quality). I do prefer to use these books for the Dutch/Belgian and German nobility, but with the British and French I must stay back a bit. Coming to my favorites I can say, they are all members of 'Houses' like the house Brandenburg or the house Nassau etc. Usually the name of the house is used as surname, not reflecting if they were count or prince or duke. Only the kings and the few emperors lost their family-names and became the name of their kingdom as a kind of surname (Austria, France etc). The extra titles giving their position like count or prince should be separated from the surname. Also (in my opinion) the numbering like William III or Elizabeth II should not be a part of the given name. This way it makes of the Houses of Nobles also a family-group (category).
The use of WP as a basis for adding people to WeRelate is also in my opinion very helpful. I am only a bit afraid, that we leave these persons back with only WP-information. I would prefer to see the WP-info as a start and not as the end of the research. Further I do prefer to use the Dutch WP for the Dutch nobility, the German for the Germans and so on. I do trust the locals a bit more for they are closer to the sources. We have just to leave out the chauvinistic heroism (the French view of Napoleon differs from the British view) and keep to the facts.
If you write a page on the surnames and titles of the nobles, I would enjoy to read and give some annotations.--Klaas 01:56, 4 December 2012 (EST)
Thanks so much. My goal has always been to help more than I hurt, so I'm glad to find that I'm (probably, usually) helping. I've always felt that WP was a starting point - and while the reference/association should always be retained - the goal would be to supplement it such that it wasn't really needed as a genealogical source.
I also agree that we should (eventually) prefer the WP that is most "native" with respect to the subject (however, not an option for this linguistically challenged American). That said, there may be some situations where we need to know the page for a particular version of WP, even if the preferred version is something else. For example, there is some interest in making use of "dbpedia", which lets you perform database like searches on content in english wikipedia. Even if the preferred WP page were Dutch, we very well could still want to know with certainty the English version. But this might also be something that can be automatically determined - so perhaps its not an issue.
I'll try to scratch out a page on ideas for how to enter names and titles of nobles going forward, along with how to name the pages. I'm starting to finally have a chance to go back through some of the older pages where I de-duplicated and added WP years ago, and it would be nice if we started to have some better naming rules to rely upon. I am particularly concerned that I NOT propose anything that doesn't seem right to folks in Europe, who probably have a better handle on this anyway.
Best Regards, and Thanks! --jrm03063 11:46, 4 December 2012 (EST)
I gave this some thought, and decided that it was utterly premature to try to do something comprehensive. I am thinking that there might be something we can do of an incremental nature. While the people that we're considering don't have a surname in the modern sense, they often do have a recognized affiliation with a noble or royal house. Further, such membership inherits like a modern surname. Previously, I had started to avoid entering anything in the surname field for these sorts of people, since I didn't want to create meaningless and useless surname categories. What do you think of the following, as initial conventions:
 • Nobles and royals without a conventional surname, will never make use of the surname field, except -
 • When a noble or royal is the origin, or a member, of a known house of royalty or nobility, we will add - as an alternate name entry - a single entry using ONLY the surname field - with the value being the recognized house of nobility. The example I've just worked on is for the House of Hanau.
 • Such a person would have, at most, a single entry for their noble house - and that would be the house of their birth.
??? --jrm03063 15:25, 14 December 2012 (EST)

Jan Aukes - Jan Aukes Jongsma + partner Grietje Annes Annema [16 December 2012]

Hi Klaas, hoe kan ik van deze 2 personen er 1 maken? Hetzelfde geldt voor partner Grietje Annes Annema met alt. name Meinsma. Graag hulp! Groeten van ..--Beatrijs 21:28, 15 December 2012 (EST)

I merged in the empty page for Jan Aukes. Is Meinsma a name Grietje Annes actually used, or is it some sort of typo? --Pkeegstra 08:08, 16 December 2012 (EST)
P.S. Is Jan Aukes Jongsma related? (It looks like he is if his ancestor Sikke Jans is the child of Jan Aukes and the brother of Auke Jans.)

Well now it seems all repaired. Meinsma is only once mentioned and must be a kind of misunderstanding by the official... (as usual). Annema is also not really her familyname, but more often mentioned and her sister Jeltje is also called Annema as wel as the children of her brother Tjeerd. The relationship you mentioned is correct. The Annema, Sikkema, Jongsma and Halbesma families from Dantumadeel are anabaptists (doopsgezind) and do have a lot of intermingling and therefore common ancestors which are described in the book of Tjoelker, W.J. : Wyger Folkerts en Mary Aebeles (you find it as source).--Klaas 12:11, 16 December 2012 (EST)


"Registratie" in Groningen Pre-1811 [21 December 2012]

I have a record from AlleGroningers for Family:Albert Bos and Elisabeth Jans (1) which is labelled "registratie". Is that equivalent to "attestatie", to be filed as "marriage license", or is it something different? (The record actually refers to an "attestatie" someplace else.) --Pkeegstra 20:29, 19 December 2012 (EST)

Thanks to the scan I read 'gekondigt' which means announced or proclamatie and see following dates: 27 Sep, 5 Nov, 12 Nov (these are the 3 formal needed 'proclamaties') and than met attestatie van hier te Saaxum gecopuleerd 19 Nov. In the Saaxum-book we can read they are in fact married the 27th of November. Registered means the first inscription (announcement, proclamatie), but not the wedding date.--Klaas 01:17, 20 December 2012 (EST)
Many thanks! --Pkeegstra 06:27, 20 December 2012 (EST)
I found another one. First I found the registratie in Uithuizen which looks like a pointer to the real action in Oosterwijtwerd. So I looked in Oosterwijtwerd and found what AlleGroningers calls a "huwelijk" there. Have I interpreted these correctly? --Pkeegstra 13:13, 20 December 2012 (EST)
The special thing is, only in Allegroningers they use registratie, the other only available records give 1st or 3rd proclamatie. Usually I use the Marriage licence event for the registratie. But that's no rule or convention for general use.--Klaas 01:12, 21 December 2012 (EST)

DouweGeerts.ged Imported Successfully [23 December 2012]


Romkje Tammes de Boer 24.7.1839 Dantumadeel [3 January 2013]

Hallo Klaas, allereerst een gelukkig Nieuw Jaar toegewenst! Kan je even kijken naar Romkje Tammes de Boer. Je hebt de naam en geboorte 2 x aangelegd. Ik wil er niet mee knoeien, ben niet goed in merging families :-) Kan je dat even nakijken? Hartelijke groeten van--Beatrijs 20:32, 2 January 2013 (EST)

Eveneens de beste wensen. Romkje was weliswaar niet dubbel, maar haar man en haar huwelijk. dat heb ik nu gerepareerd. Dank voor de tip.--Klaas 04:01, 3 January 2013 (EST)

Connecting Keympe Jacobs to Jacob Keimpes [4 January 2013]

Klaas, I see lots of websites with details about Auke Jacobs, but that's not the connection I need. I wonder if my nth great-grandfather Jacob Keimpes is related to, perhaps son of, Auke's brother Keympe Jacobs. My second cousin's private Ancestry tree says Jacob Keimpes was born in 1745. I see weddings for KEIMPE JAKOBS of Drachten in 1746 and KEIMPE JAKOBS of Kollum in 1727, but neither looks completely convincing. Any ideas? --Pkeegstra 20:59, 3 January 2013 (EST)

I searched for a Keimpe married to Jantje and one married to Aaltje, because the daughters were called Jantje and Aaltje. I found: Keimpe Hotses & Aaltie Hendriks, parents of NN, born 12 May 1741, christened Stiens 19 May 1782 (DTB 476). Ceijmpe Hotses & Aeltie Hendriks married in Menaldum 10 Aug 1732 (DTB 520). The Lidmaten of Stiens are not online (DTB 479) it would be useful to (let) search in the Lidmatenboek.--Klaas 01:55, 4 January 2013 (EST)
Thanks! I created this couple, and I think I found his parents. (I'm a bit confused as to why the son Wijberan had priority over Kempe.) --Pkeegstra 07:01, 4 January 2013 (EST)

JeuringNew.ged Imported Successfully [5 January 2013]


Title Handling - Noble and otherwise.... [10 January 2013]

I recall a while back that you experimented with the handling of some titles for nobility/aristocracy. I roughly remember what it looked like, but I can't seem to find my way back to any of the example pages. Could you please remind me?

I was wondering if we could come up with a general approach to this, that would include other sorts of civil titles (M.D., M.P., PhD, etc., etc.). I was also wondering if this might include some approach to handling the house of nobility/aristocracy.

By the way, with respect to a noble or royal house - I was under the impression that this descended only through sons, that someone couldn't be part of more than one, and that women didn't really become members of a house by right of marriage. I've seen fragments that suggest otherwise. Do you have a sense for this?

Thanks! --jrm03063 17:37, 10 January 2013 (EST)


Another Ambiguous Marriage [28 January 2013]

Klaas,

I have another family with two sources having different marriage dates. Is it safe to assume in general for cases like this that the earlier is the "attestatie" and the later is the "bevestiging"? --Pkeegstra 10:40, 28 January 2013 (EST)

I suppose you are right. I assume the last date is the real wedding date.--Klaas 10:43, 28 January 2013 (EST)

Sjoukje Andries Scholte [3 February 2013]

I think your Sjoukje Andries Scholte and mine are the same person. But I'm not sure how to set up the family pages for her children born before her 1839 wedding. In particular, I see that Hendrik Rapkes Tuinstra died ongehuwd, and that her 1839 marriage legitimated one child. (FWIW, I see that her sister's 1831 marriage legitimated 4 children. I'll take care of tracking down all of them.) --Pkeegstra 06:37, 3 February 2013 (EST)

Curiously, the wedding record for Pier Bijstra and Martzen Scholte mentions wettiging 4 kinderen, but I could only find 2 before 1831. I checked both Friesland and Groningen. --Pkeegstra 08:14, 3 February 2013 (EST)

Tuin argentinie met levenden 800 personen.ged Imported Successfully [9 February 2013]


Aalsma Alzum.ged Imported Successfully [13 February 2013]


Constantia Louisa van Goens [17 February 2013]

Geachte heer Jansen,

Toevallig stuitte ik op uw naam na een kleine zoektocht op C.L. van Goens, gezien ik hier een stamboom heb liggen van de familie Duivensz en ik benieuwd was of ik deze familie op kon sporen en hen dit aan kan bieden, gezien dit bij de verkoop van een oud huis meekwam.

Ik weet niet of u enig idee heeft wie de nazaten zijn na 1736 (gezien dat de laatste datum is die ik erop kan terugvinden), maar ik zag toevallig ook dat u de geboorte datum van C.L. op 8 augustus 1679 had staan, die staat hierop als 8 augustus 1680, dus mocht u er verder niets van weten, dan is dat in ieder geval iets.

Gezien ik midden in een verhuizing zit heb ik op het moment geen tijd om hier verder in te duiken en daarnaast ook niet de resources, maar mocht u toevallig iets weten dan hoor ik dat heel graag.

Ik heb uiteraard ook de rest van de familieleden op het schilderij van de stamboom staan, welke hier loopt van 1561 tot 1736 en wil hier mocht u daar belangstelling voor hebben best een foto van mailen, maar gezien ik die hier niet direct in kan meesturen kunnen we daar later contact over hebben.

Met vriendelijke groeten,

A. Reemers--AReemers 08:08, 17 February 2013 (EST)

Geachte heer Reemers, de gegevens over het gezin Duyvens-van Goens zijn ontleend aan Nederlands Paticiaat, deel 61. Dit betreft een genealogie van Goens. Er staat due verder niets vermeld over eventuele nakomelingen van dit echtpaar. Volgens citaten in de Nederlandse Leeuw en het Jaarboek voor het Centraal Bureau voor Genealogie beschikct het CBG over manuscripten over het geslacht Duyvens. Mogelijkerwijs vind u daarin verdere details. De discrepantie m.b.t. het geboortejaar van C.L. van Goens kan ik vanuit hier (Zwitserland) helaas niet controleren.--Klaas 11:28, 17 February 2013 (EST)

Medieval Stuff and Draft Conventions [19 February 2013]

I would appreciate it if you could review this document and the related discussion. I would appreciate your views.

Best Regards, --jrm03063 09:21, 19 February 2013 (EST)


Abraham Sonius [20 February 2013]

Klaas,

Thanks! You found the link I was looking for. Abraham Sonius was the father of both Jurjen/Jurrien born 1694 and Derck born 1711. So that line connects with both my lines. --Pkeegstra 10:39, 20 February 2013 (EST)

I'm left with two pairs of people who look suspiciously similar, but both cannot be a single person:
It looks like these are really different people. Marie 3 was married to Harm Hindriks while Marrie 1 was married to Abraham Sonius.
What do you think? --Pkeegstra 12:38, 20 February 2013 (EST)

Wieger Feddes Feddema en Geeske Jans Jansma (Geeske Dijkman) [21 February 2013]

Hallo Klaas:

de Wieger Feddes Feddema die met Geeske Jans Jansma getrouwd is, is onder de verkeerde ouders vermeld.

De juiste ouders zijn: Bruidegom: Wyger Feddes Feddema, oud 24 jaar, geboren te Akkerwoude

  Vader: Fedde Wygers Feddema
 Moeder: Jacoba Freerks de Beer
  Bruid: Geeske Dijkman, oud 24 jaar, geboren te Akkerwoude              
  Vader: niet genoemd                                                    
 Moeder: Lutske Hendriks Dijkman
  Datum: 10 mei 1849, akte nr. 12

Zie: Geboorteakte Dantumadeel, 1824 Aangiftedatum 17 mei 1824, blad nr. 38 Geeske Jansma, dochter, geboren 16 mei 1824

Vader: Jan Sydses Jansma

Moeder: Lutske Hendriks Dijkman

Opm.: Aangever erkent de vader te zijn.

Hoe kan dat worden veranderd zonder "geknoei" :-) Er zijn kinderen mee bemoeid. Hartelijk dank, --Beatrijs 23:00, 20 February 2013 (EST)

Alles gerepareerd.--Klaas 06:56, 21 February 2013 (EST)

Fantastisch Klaas, Je bent een genie!


slip of the "key" [22 February 2013]

Dag Klaas, hoe kan ik een naam veranderen, als die al geindexed is? Bv. ik schreef Javoba in plaats van Jacoba. Ik zag dat de family naam veranderd kan worden, heb dat gedaan, maar de naam Javoba kwam terug in haar huwelijk. Heb nu de naam Javoba als een alt. naam ingegeven.

Hetzelfde probleem was met de naam Fede, die iemand per ongeluk zo had genoemd, i.p.v. Fedde. Ik heb dus de naam Fede als alt. naam genoemd en Fedde als prefered name.

Is er niet een mogelijkheid om deze alt. namen totaal te verwijderen? Hoe kan men een "slip of the key" eenvoudig oplossen?

Wat is de juiste procedure? Bedankt voor je help Klaas. PS ik zie dat mijn Nederlands ook niet meer zo goed is, ben te lang weg uit Nederland:-)--Beatrijs 19:32, 21 February 2013 (EST)

Hallo Beatrijs, Wanneer de naam gewoon fout is, en niet werkelijk een variant van de naam uit een akte, dan moet de verkeerde naam niet nog ald alt name ingevoerd worden. Dus die kun je gewoon weer annulleren. Als je de naam veranderen wil, zoals die in de index staat, dan gebruik je de functie Rename, zowel bij de persoon als bij zijn/haar huwelijk(en). --Klaas 01:13, 22 February 2013 (EST)

Family talk:Rinse de Graaf and Jeltje Helder (1) [22 February 2013]

Klaas, dit zijn volgens mij niet de ouders van Gerrit Rinzes de Graaf, geb. 22 maart 1778. In zijn overlijdensakte staan als ouders Rinse Gerrits en Leentje Andries, zie ook de geboorte- en doopgegevens van Gerrit. Mvg --BenS 06:37, 22 February 2013 (EST)

I see Rinse Gerrits married to Leentje Andrys in 1763 and to Jeltje Pytters in 1785. Can we convince ourselves they are the same person, and the same person as Rinse Gelts de Graaf? --Pkeegstra 09:47, 22 February 2013 (EST)
I think they are the same person, since the Memories specifies children from both marriages.... --Pkeegstra 11:07, 22 February 2013 (EST)
I am working on this. Rinse Gelts and Rinse Gerrits is one and the same person. His death certificate gives Rinse Gerrits, his Memorie van Successie Rinse Gelts.--Klaas 11:11, 22 February 2013 (EST)

Surnames and Nobility... [27 February 2013]

You're going to find a lot of pages for nobility where the surname field is empty - which is my doing. I've been taking the view that "van <whatever>" or "of <whatever>" isn't a surname. I hate seeing a whole bunch of useless category generation at the bottom of the page.

I wrote a proposal on this, and some folks did find my position a bit extreme, particularly for cases where a patronym is declared to be a surname, even if it isn't inherited like a conventional present-day Western surname. For those folks, my last thinking was that we would mark the page with a template - {{NonDefaultSurname}} - which wouldn't really do anything for the moment. Potentially, the software could be changed to use that to decide not to generate categories. Alternatively, if practice for these names should change somehow, we can at least go to the template page to systematically find all the pages that need to be updated.

--jrm03063 17:56, 26 February 2013 (EST)

I don't really agree with this construct, but it won't hurt to add this template. To include the patronyms in this category there will be a 100'000 pages of Dutch people in WeRelate to be enriched with this template. Further in my European view and also in European genealogical publications the surnames of the nobility are used as real surnames. I don't think the American Wikipedia nameing standard is the best choice, I would prefer the German/Dutch/French original names for those nobles from continental Europe, but I can't speak for the British peerage.--Klaas 18:16, 26 February 2013 (EST)
Let me take this a bit at a time.....
* I've updated my document, and would love for you to offer your views on the talk page. I may even take the liberty of bringing some of your observations over there, so that the discussion stays somewhat together.
* I can see the burden of putting a template on every page where the surname doesn't inherit in the way that WR software anticipates.
* Explicitly requesting generation of categories seems even less apt to be appropriate (that would be, putting a designator on all the pages where surname practice IS as WeRelate currently expects).
* I agree that it has been common practice to use "of location" to refer to someone who is really of the noble house of that location. I think there are a number of practical technological reasons why that happened to begin with, but it doesn't make them useful or meaningful. It also doesn't mean that the practice should be continued, when it's essentially incorrect, and particularly for a group that is ultimately a distinct minority of people (I think this may be one of the few things where you and I appear to be in actual disagreement).
* If useful categories are going to be semi-automatically generated, we need to do something - even if it isn't practical to put a marker on EVERY person page that either does or does not follow the inherited last name practice.
* I definitely intend and prefer names ON the page, as well as the name OF the page to be in forms that are closest to what would be considered "native" for that person. However, if an editor is not a master of the appropriate languages, and the appropriate names are not yet established, we don't want to preclude that editor from making contributions in the meantime.
For patronyms that practically serve as surnames - in relatively recent European history - is it the case that the patronym is objectively recognizable? If there are introducer strings that mark a name as being a patronym, we could potentially register those and make the software look for them. Alternatively, perhaps the introducer and patronym together, could be designated on the Surname page, as being a patronym only? Then the software could use the surname field content to lookup guidance on whether to treat the surname as a patronym.
I'm not trying to make things harder, or to inflict a particular set of views. I am however, finding that without some additional nailed-down practices such as these, the results I'll get in the noble and royal genealogical spaces are not going to be satisfying or attractive. Please do feel free to vigorously disagree - but understand that I'm looking for something that will let me work effectively now - or at least soon - not just in some remote future. --jrm03063 18:56, 26 February 2013 (EST)


I feel like we have to do something - the default behavior is burdensome in the extreme for fo

I will comment the 6 statements above:

 • I agree to move the (or some) statements made here on the talk page of your document.
 • This is clear.
 • I will precise why we can't in general add only one defined surname-category to people just with patronyms. My direct oldest ancestor is registered as Haarman which is not really a surname but comes from the hamlet or farm where he lived. So because of my familyname one could give this person the Jansen-Netherlands category. But this doesn't work because his male descendents took different surnames: van der Haar, Kieft, Jansen, Evers, Everts - to add one of these as his surname-category is not correct. This is absolutely nothing special or unique, because in 1811 every person could make a free choice of surname and in quite a few famlilies they did so.
 • I do prefer and advise to use the surname categories for the nobility as done in the Europäische Stammtafeln
 • I am not much (not to say never) working with surname-categories, so I can't give a comment to this.
 • See my note above: Europäische Stammtafeln.

For Iceland: there are no surnames at all, just patronyms, for Northern Europe, the Netherlands and northern Germany the surnames have been introduced as soon as the civic administration started. In my opinion we should use the patronyms as surnames before that.--Klaas 09:43, 27 February 2013 (EST)


Thanks so much for taking the time to thoughtfully respond. I'll try to bring this together and give a sane response when I next have the chance.

My Very Best Regards, --jrm03063 09:55, 27 February 2013 (EST)


Van der Bent [1 March 2013]

Hallo Klaas, ik heb nog wel een rouwkaart voor J.H. van der Bent (1859-1944, mijn betovergrootvader), dat was hoe ik aan mijn eerste bewerking op deze site kwam gisteren. Bedankt nog voor het napluizen van de Burgerlijke Stand van Ommen, op die manier ben ik er vandaag achter gekomen dat Gerrit van der Bent (~1770-1831) mijn oudgrootvader is (mijn familie was zelf niet verder gekomen dan zijn zoon Dirk). Ik zal binnenkort de rouwkaart scannen, mocht dat van enige waarde zijn voor deze site.

Ik lees op uw profielpagina dat uw familie onder andere uit Dokkum afkomstig is. Hoe toevallig, ik ben zelf ook in die stad opgegroeid en de naam Mullender (rijschool) klinkt bekend in mijn oren. Bent uzelf ook nog op een manier verwant aan de familie Van der Bent? Dat zou wel toevallig zijn, aangezien mijn ouders de enige Van der Benten zijn in de omgeving van Dokkum. Maartenvdbent 20:00, 28 February 2013 (EST)


Willemke Klazes [1 March 2013]

Bedankt voor je aanvulling Andries Andries en Willemke Klazes. Groetnis, Marcel Peeringa--M.peeringa 03:55, 1 March 2013 (EST)


Something Very Odd: One Person or Two? [9 March 2013]

Klaas,

The father of the person you helped me clean up today has something very odd. It looks like the simultaneous husbands of two very different women (one and two) have the same christening record. I tried to write some of this on the family talk page. Any ideas? --Pkeegstra 17:25, 8 March 2013 (EST)

You found an interesting story: According to the huwelijksbijlagen of Klaaske and Hendrik Leegstra: their father Melle Eintes Leegstra left his family and they never ever heard anything anymore about him. This man is not identical with Melle Eintes(Jentes) de Vries. I would think his birth/christening is not proved and should be removed as well as his parents.--Klaas 03:12, 9 March 2013 (EST)
I saw that story on the internet, and that made me wonder if he was a bigamist. But I see you found children for de Vries frm the same time, so he would have had to be both a bigamist and in two places at the same time. --Pkeegstra 07:04, 9 March 2013 (EST)

upload Gedcom questions [12 March 2013]

Hi See you were doing some tinkering with my GEDCOM upload, couldn't quite figure what it was all about but presume you're cleaning up my messes and/or making implied connections. The messes are probably considerable, particularly regarding the sources. I tend to record everything and try to figure it our later. And I'm still trying to get my head around the wiki system and WR's rules. At least I finally got something on line. Feel free to tell me how to do it better.

Couple of questions: I have another generation of children to add to the several families I added, enough that I didn't want my first GEDCOM that big. It's also a bit many to add each manually. I guess I have to include at least one parent in each family, which will duplicate one I just did. Should I include BOTH parents? That fully defines the family, at the cost of doubling the duplicate parents AND the marriages. In other words, if I only include the (previously entered) father again, will the children attach automatically to the family or only to the father?

Always add complete couples (if known) - than during the gedcom upload the duplicate parents will be shown up in the family-matches tag and you can merge, so this will add the children to the correct parents and thanks to the merge won't result in duplicates. Incomplete couples will not appear in the family-match-tag.--Klaas 02:55, 12 March 2013 (EDT)

The second question is probably a rhetorical question rather than practical, but it's a major headache for me. You'll note I have a lot of immigrant relatives, most of whom lived their lives under two different names. Dooitse Wynia became Theodore Wynia, Tjietske de Jong became Susan DeJong Wynia. In Legacy I can enter alternate names but also insert "nicknames" in parenthases in the main display so at least Tjietske can become Tjietske(Susan)de Jong. I have tried to keep the birth names as primary,but it becomes a problem when children come over at an early age and spend most of their lives, school, mariage, jobs, all under a converted name. Most of the documentation will be under that name. Is there any WR policy related to this, or any mechanism for displaying alternate names in family or tree displays? I do see those listed under alt names in the person pages, but it's not conspicuous.

The rule is to keep the name by birth for the people in WeRelate, you can enter the alt name or immigrant name as a separate entry. Please do not enter nick-names in parentheses. In person-searches all names are reflected.--Klaas 02:55, 12 March 2013 (EDT)

[delete long complaint]

That said, I admire your "business model" (particular antipathy for sites that crowd-source data and then sell it back to you) and hope it can continue to grow.

Regards - Dave--JDD1931 20:05, 11 March 2013 (EDT)

I made some corrections or added some information, just for improvement. We do use a lot of information which is digital available. So we take the information from www.allefriezen.nl or www.tresoar.nl etc. which are transcriptions of the original sources. We are not happy with data from genealogy websites with unsourced familytrees like ancestry and more. I do hope you will grow fast in the use of WeRelate, I used quite some time to get used to the system and to enjoy the great advantages of this open Wiki-genealogy-Site.--Klaas 02:55, 12 March 2013 (EDT)

Teekes Rienks en Taeke Rienks Hof [25 mrt 2013]

Klaas, het betreft hier 2 verschillende personen, als je de leeftijd van Taeke aftrekt van zijn overlijdensdatum dan zie je dat hij in 1772 geboren moet zijn. Ik heb de benodigde correctie inmiddels aangebracht.--BenS 06:39, 25 March 2013 (EDT)


Thank you! [27 March 2013]

Hallo Klaas, thank you for all the updates, much appreciated!--Beatrijs 16:34, 27 March 2013 (EDT)


schaats.ged Imported Successfully [28 March 2013]


keulen.ged Imported Successfully [29 March 2013]


New user [10 avril 2013]

Bonjour ! Pourrais-tu lire ma question ici ? - Amicalement - Marc ROUSSEL - --Markus3 15:07, 9 April 2013 (EDT)

J'ai écrit à un autre administrateur, ici. Amicalement - Marc ROUSSEL - --Markus3 03:13, 10 April 2013 (EDT)

Fetze Katsma [3 May 2013]

Klaas, thanks for reading the birth register image for Fetze Katsma. I was working from the slow computer last night, and wasn't able to read it. Did you see that his Michigan marriage to Ietje Bisschop was civil? That's relatively unusual (and suggests possible lack of family approval), and the only way one can tell on the Michigan Marriages 1868-1925 source is by getting the name of the officiant from the image. One other thing: Ietje Bisschop had a prior marriage to a Henry Vander Wal, but I need another breadcrumb or two before I can be sure I've identified him correctly. --Pkeegstra 06:40, 1 May 2013 (EDT)

I'll have a look.--Klaas 06:30, 1 May 2013 (EDT)
I can see why the family may not have been pleased. If this page is correct, Ida was divorced from Heine/Henry. --Pkeegstra 17:51, 1 May 2013 (EDT)
P.S. I have created a proper source page for the Michigan Death Certificates 1921-1952.

rmschregardus.ged Imported Successfully [3 May 2013]


vSloten.ged Imported Successfully [24 May 2013]


Main Page [5 June 2013]

Hoi Klaas, could I just check please whether you have seen this request: http://www.werelate.org/wiki/WeRelate_talk:Social_networking#Updating_home_page_news_.5B2_June_2013.5D. Thanks AndrewRT 17:15, 3 June 2013 (EDT)

I have seen it, and I agree, it doesn't make sense to have such old 'news' as announcement. I will look after this after finishing my vacation (this month)--Klaas 23:44, 3 June 2013 (EDT)
Many thanks Klaas. Are you happy for another admin to remove the box pending someone coming up with some new news? AndrewRT 17:15, 5 June 2013 (EDT)

entingh.ged Imported Successfully [17 June 2013]


Abraham Sonius [19 June 2013]

Klaas,

According to this Stamboom, your Abraham Jans Sonius is the same person as my Abraham Sonius. Does that look right to you? --Pkeegstra 15:59, 17 June 2013 (EDT)

This would not surprise me, but I have no prove. But we can do it like the scientists - let it be true till the opposite can be proved.--Klaas 08:29, 19 June 2013 (EDT)

Niebuir.ged Imported Successfully [19 June 2013]


Meindertsma Family [3 August 2013]

Hello,

I stumbled upon the tree that you made for the Meindertsma Family. (I assume you made it because you are a watcher.) Nellie and Meindert were my great great grandparents. I just wanted to let you know how much I appreciated the hard work you put into making this tree.

Thanks again,

Cheyanne Knoper--Cknoper 08:19, 3 August 2013 (EDT)

I am working on Dutch immigrants to the US and this Meindertsma-family is a part of it. I added a bit more about Nellie Walt (parents and grandparents) making the immigration-pictore more complete. I do have common ancestors with this Meindertsma-family. --Klaas 11:58, 3 August 2013 (EDT)

Beginnen op WeRelate [17 August 2013]

Naar aanleiding van genealogie onderzoek van een nicht van mij ben ongeveer een jaar geladen (voorzichtig) begonnen met het onderzoek naar mijn familie. Omdat mijn grootvader, Johannes Wilhelmus Kroeze, in de streek van zijn woonplaats een zekere bekendheid genoot, ging ik maar weer eens via google opzoek. Deze week kwam ik hierdoor bij WeRelate terecht. Na wat leeswerk maar eens in geschreven.

Dankzij het werk van mijn nicht kan een aardig stuk toevoegen aan de stamboom van de familie Kroeze (of Cruse zoals de naam rond 1700 was.

Behalve toevoegingen aan de familie van moeders zijde zal ik ook werken aan de stamboom van vaders zijde. (ook hiervan staan reeds een 2 tal namen in WeRelate.

Tevens hoop ik (indien nodig) via u vragen te kunnen stellen.

Met vriendelijke groeten --KleiHMv 16:29, 17 August 2013 (EDT)


Foutje in Naam [18 August 2013]

Tot mij ongenoegen heb ik een foutje gemaakt in de naam van de Person:Nicolaas van klei

In plaats van de naam Klei met een hoofdletter te beginnen is dit een kleine letter geworden. Met rename is dit niet te wijzigen.

Is dit op te lossen door de persoon te verwijderen en opnieuw beginnen???

Bij voorbaat mijn dank voor uw antwoord Met vriendelijke groeten __KleiHMv 17:24, 17 August 2013 (EDT)

Eigenlijk is het nooit noodzakelijk personen te verwijderen en nieuw in te voeren. Alles kan via edit, merge en rename opgelost. Bij totale fouten is het misschien sneller de gegevens te verwijderen en opnieuw in te voeren, maar dat is wel een uitzondering. Alleen levende personen worden verwijderd.
De naam kan altijd direct gewijzigd worden in de editeer-modus. De naam van de persoon (of de familie) kan veranderd worden met rename. Als de naam verkeerd is ingevoerd, dan verander ik die eerst via edit direct in het naamveld, en daarna met rename waarmee het geheel weer klopt.
Ik heb bij de gegevens nog de bronnen toegevoegd (uit wiewaswie.nl). Bij WeRelate streven wij naar zoveel mogelijk gegevens met bronvermelding in te voeren. Helaas komen die vaak bij een gedcom-upload niet mee, althans niet in het juiste formaat. Daarom blijft er veel 'handwerk' over.--Klaas 02:16, 18 August 2013 (EDT)

Eilander.ged Imported Successfully [10 October 2013]


Doddema en bronnen [17 October 2013]

Dag Klaas,

Hartelijk dank voor het bijwerken van de Doddema-pagina's. De reden van de redirect begrijp ik niet direct, maar dat zal wel wat technisch zijn. Ben je familie van me, via die Doddema's of heb ik dat al een keer gevraagd? Ik zie helaas nog geen relatie-calculator op de site, vandaar dat ik het dan maar vraag.

Ik zie in mijn bijdragen nog wel een paar dubbele bronnen, die ik zo even ga opschonen, althans voor deze pagina's. Mocht je daar opmerkingen bij hebben, dan lees ik die graag.

vriendelijke groeten,

--Enno 15:24, 17 October 2013 (UTC)

Ik bewerk de huwelijken van Zuidbroek. Daarbij kwam ik het huwelijk van unknown met Lammerdina Roelfsema tegen, dus heb ik haar echtgenoot ingevoerd en met zijn ouders verbonden. Ik heb geen familierelatie met de Doddema's gevonden. Vr.groet --Klaas 15:29, 17 October 2013 (UTC)

Ah, dan snap ik het. Ik heb op mijn PC een uitgebreidere stamboom, waarbij ik van Wessel ook het overlijden heb, omdat hij een verre oom van mij is, maar hier op WeRelate heb ik alleen mijn kwartierstaat neergezet, waardoor hij niet is meegekomen toen.--Enno 19:13, 17 October 2013 (UTC)


foreest.ged Imported Successfully [10 December 2013]


Requesting your opinion... [12 December 2013]

As a user with a non-insular American perspective, I wanted to solicit your opinion. I sketched out an informal idea on the Watercooler, on a way to move more quickly/dramatically toward language neutrality. The essence of the idea, is that many of the pages - presently sourced from the English version of WP - also have versions in other language versions of WP. There should be a way to use a person's language preference (a setting in their profile) - as a selector for which language WP extract to present.

I don't think that WR has a language policy, and I don't believe it should, but the practical reality today is apt to discourage people who aren't extremely comfortable in English. The point of this idea is to try to do something relatively dramatic that starts to break down that notion. --jrm03063 16:31, 11 December 2013 (UTC)

Undoubtable there is a language barrier for people not having English as their first (or even second) language. So it would be fine if the standard texts as Name, Gender, Birth etc should be available in a few other common languages used by WeRelate-users.
We have normally as a rule that we use the name as given by birth/christening as the lead-name. Thanks to the alt-name function we can add any form of other name we think is correct. But for the historical or encyclopedical 'important' people we find in WeRelate mostly an English version, partly due to the use of Wikipedia as a reference, but also because the users are (still) predominantly English-speaking. Also for me, quite used to write in English, it sounds very strange to meet the Dutch royality with anglisized names. That can give a more distant view on the subject, because no patriotic feeling will come up reading the name in English, it is in my opinion not correct to use a translated name. Although I would prefer to be restrictive, maybe a bit too Eurocentic, but I would like to reduce this policy (if so) to the common European languages, using the Latin alphabeth.
In discussions w/Werebear, I represented that our language preference for names is the modern version of whatever would have been "native" for the person in question. Further, that different language "alt" forms are really only called for if there is contemporary evidence for those forms being used. Postmortem translations by historians or well-intentioned genealogists need not be included. Of course, the huge amount of English WP that I used to de-dupe has created a practical bias, but (for my part) - I only see that as an initial/starting state until someone with the appropriate knowledge and language skills can fix things. Werebear has asserted that he has some basic skills in a couple of European languages, and is proceeding on that as he can. (I don't know that this is "policy" - but it seems more accurate and I've never heard a serious counter-argument that post-mortem translations are appropriate).
To make a switch from one Wikipedia-language-version to another is not really satisfying. The articles are sometimes too patriotic coloured or too preoccupied. I remember an article about a Dutch author reduced to a homosexual in the American WP (for me just junk in this case), whereas in the Dutch WP-version he was correctly described as an important writer with great influence on the development of literature in the Netherlands.
We have the selfwritten/pasted description texts, sometimes in Dutch, mostly in English. We could just leave these texts in the original language and add a translation key on the site so we could read the text translated by googletranslate or some other. I don't see a better solution for these descriptions anyway, but I am open for better ideas.--Klaas 15:09, 12 December 2013 (UTC)
Thanks for your thoughts. I agree that the different language versions of WP are not equivalent - and you can even find pages that are great in one version and pure trash in another. It probably seems strange to folks - since I've done so much adding of WP pages - but It's not really what I would prefer to see. I absolutely want to see WP information and links present for bibliographic purposes - but it's unfortunate that it's often the only source we have for a great many pages.
My observation/suggestion relates to the WP extract only - which I see as fundamentally bibliographic. I would leave sources alone. My idea would be - when different language versions of WP are available for a given page - then we might also have the different language extracts available. Then, when a user goes to a page, if an extract is available in the user's preferred language, he would see that version (perhaps along with an indication of other language alternatives).
While I believe the preferred language extract would be helpful for person pages - probably the bigger impact would be for place pages. There are some 75,000 places presently indicated with an english WP extract. I think it would be a lot more "welcoming" for users from the Netherlands, or France, or Germany - to see that extract (often the only content on the page) - in their preferred language.
I agree that WP, of any language, is ultimately problematic as a true genealogical source. Perhaps the day will come when we are able to avoid the need for WP in that role - and that we can safely assume that a WP association will be maintained in an unloaded GEDCOM w/o appearing as a "Source" record entry. But all that is a orthogonal to what I'm contemplating here. I would appreciate it if you would at least mull the idea a little more - perhaps even bring it up as an informal discussion item in the oversight committee - there is no need to reach any particular conclusion. Just an exploration of the possibilities...
Best Regards, and warmest wishes for the season... --jrm03063 16:03, 12 December 2013 (UTC)

Trijntje Aukes Visser Dijkstra [29 January 2014]

Dear mr. Jansen,

My name is Janet Jager, and I'm interested in my mothers family tree.

And one of my ancestors is Trijntje Aukes, born 9 februari 1803 in Peassens, Oostdongeradeel.

In 1812 her mother Aukjen Ruurds living at Opeinde 50 gives Trijntje Aukes the family name "Dijkstra".

In your findings about Trijntje Aukes, you have found that Trijntje Aukes is from a different mother.

Maybe we can discuss our findings, so I can find out who is the mother of Trijntje Aukes?

My e-mail is: janet.amsterdam@hotmail.com

Sincerely,

Janet Jager--Janet Jager 02:46, 29 January 2014 (UTC)


Janet: You are talking about another Trijntje Dijkstra. Trijntje Aukes Dijkstra, born 9 Feb 1803 in Paesens is the one I added to WeRelate, and the daughter of Aukjen Ruurds Dijkstra is called Trijntje Folkerts Dijkstra, born 7 Apr 1803 in Beetsterzwaag. I added the 2nd Trijntje Dijkstra also in WeRelate.--Klaas 13:46, 29 January 2014 (UTC)


Vitus V Vancammingha descendants [4 March 2014]

Hello My name is Charles D Mehegan. I live in Harrisonburg Virginia USA. I am searching for any children or relatives of Vitus V VanCammingha he is also known as Wytzo ,he was born August 9 1922 and died September 3 2003 in Arizona . Thank you for any help you may provide,Charles--Cmehegan 14:35, 27 February 2014 (UTC)

I'm not Klaas, but really your only option is to find an obituary. You may be able to get help from a local library there in Arizona. The other option would be the newspaper websites, but they might make you pay first to search. Do you have a specific place in Arizona? It's a big state. --Pkeegstra 22:15, 4 March 2014 (UTC)

Oh I forgot to ask,can you tell me how the family name- Vancammingha is pronounced ? is it Van camming Ha? Thanks--Cmehegan 18:32, 27 February 2014 (UTC)

Pronounciation: Van Kamminga, just drop that h.--Klaas 08:16, 28 February 2014 (UTC)

Luitjen Aljes [5 March 2014]

Curiously, I just ran into Alje Luitjes Hoving today. Is his father Luitjen Aljes and Martje Lammerts by any chance the same as your Luitjen Aljes? --Pkeegstra 22:09, 4 March 2014 (UTC)

Luitjen Aljes was at his wedding in 1730 already widowed so he is born around 1700 or even earlier. I don't think he is the one having children in 1767.--Klaas 22:22, 4 March 2014 (UTC)
OK, so we still need an intervening Alje Luitjes then, I guess. Like this person, maybe? --Pkeegstra 22:46, 4 March 2014 (UTC)

Relatedly, according to this stamboom, Geert/Geurt Jans Ritsema the husband of Geertruit Freriks (Geertruid Freerks?) is the son of Jan Clasen and Hendrikjen Ritsema (n.b. the stamboom calls him Jantjen, but he is definitely male). Does that look right? --Pkeegstra 22:28, 4 March 2014 (UTC)

Thanks for all the changes! One other thing about Geert Jans: the stamboom claims he died at Wittewierum on 3 May, 1784. Are there begraven records not in AlleGroningers? The only record I see with that date is a weaver's apprentice from Germany who died in Ulrum. But I see no Wittewierum records at all. --Pkeegstra 16:34, 5 March 2014 (UTC)

The source is:Lidmaten Wittewierum--Klaas 16:53, 5 March 2014 (UTC)
Excellent. Thanks! I'll have a look. --Pkeegstra 16:56, 5 March 2014 (UTC)

brilgj.ged Imported Successfully [9 March 2014]


vriesmolenkamp.ged Imported Successfully [1 April 2014]


EebesPiebes.ged Imported Successfully [3 April 2014]


Gerrolt Cammingha [23 April 2014]

Hi

I just want to say that I am completely bowled over by the research you have done. Some time back, I started doing the "Kwartierstaat" for my family, and imagine my surprise when I found my great, great grandmother, Jetske Cazemier's details already here, and her ancestors dating back to the early 1400's! Thank you so much!

Anyway, one of these ancestors of hers is Gerrolt Cammingha. I was wondering if you were interested in this link I found for him on Wikipedia?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_van_Cammingha

I didn't want to make any changes to your informative page on him, but perhaps you might want to add this link. I will leave it for you to decide.

Thanks again! I will hopefully find some time soon to add some photos I have of Jetske Cazemier and some of her children.--MWalker 16:37, 23 April 2014 (UTC)


Given name <--> Surname [3 May 2014]

Hello ! Please, can you verify Person:Folkert Dirks (2) ? Amicalement - Marc ROUSSEL - --Markus3 14:31, 2 May 2014 (UTC)

Before 1811 we have only a few surnames in the Northern provinces of the Netherlands. They used patronymic names instead.--Klaas 06:59, 3 May 2014 (UTC)

bilker of dijkstra? [5 May 2014]

Een vraag over Andries Sydses/Siedses Bilker en zijn dochter Trijntje Andries Bilker: Moet de achternaam niet Dijkstra zijn? Zo staat het ook in de Memoires van Successie van eerstgenoemde en kijkend naar diverse gegevens op allefriezen.nl zie ik hetzelfde. Graag uw visie/commentaar hierop. Met vriendelijke groet: G.H. Kuiper, nazaat van genoemde personen...--Brite 10:31, 5 May 2014 (UTC)

In de geboorteakte en bij haar huwelijksakte wordt Trijntje (en haar vader eveneens) Bilker genoemd. Dus dat is volgens mij de officiële naam. Tenminste zou dit voor Trijntje gelden. De naam Dijkstra kan als alternatieve naam toegevoegd worden. Wanneer bij haar kinderen en overlijden de naam Dijkstra gebruikt wordt, is het een vraag van interpretatie, of zij niet beter als Dijkstra in WeRelate geregistreerd zou moeten worden. In ieder geval zijn beide namen in te voeren: zowel Bilker als Dijkstra. mvg --Klaas 14:22, 5 May 2014 (UTC)

Jan Luitjens en Leentje Meertens [15 May 2014]

Zou ik jouw mening mogen vragen over Person:Jan Luitjens (7) & Person:Leentje Meertens (2)?

Ik heb voor beide een mogelijke doopregistratie gevonden en vraag me af wat jij hiervan vind

groet van Henk --henk 09:27, 14 May 2014 (UTC)

n.b. there is also a daughter Teetje. My first guess for the names of Leentje's parents would be Meerten and Geesijn. I find two such combinations in a quick search: 1717 and 1729. Here's (second) Leentje from the former: a bit old but not impossible. --pkeegstra 10:56, 14 May 2014 (UTC)


Leentje Jans is not identical with Leentje Meertens. I suppose Leentje from 1723 is the best choice - but not proven.--Klaas 11:31, 15 May 2014 (UTC)


Vraag over Category surname [23 jun 2014]

hi Klaas, ik zie een volle pagina [[1]]. Hoe krijg ik zoiets voor elkaar met [[2]]? Ik wil ook iets doen met related surnames, bijvoorbeeld Arink en Aringh, en met Wopereis en Wopenreijs. Alvast enorm bedankt, Ronald Wopereis woepwoep 08:02, 23 June 2014 (UTC)

Tot ongeveer een jaar geleden werden de achternamen automatische in een categorie geplaatst. Dat had voor veel Nederlandse personen geen zin, omdat de patroniemen daardoor bij elkaar geplaatst werden. Jans, Gerrits, Hendriks etc. zijn als categorie, tenminste voor 1811 niet erg zinvol. Wanneer je nu een categorie wilt opbouwen met Wopereis, kun je dat doen door een interne link te maken met Surname:Wopereis_surname|achternaam, voornaam als inhoud. En wel onafhankelijk of de persoon Wopereis of Wopenreijs heet. Bij de sortering wordt natuurlijk wel Wopereis of Wopenreijs correct gesorteerd. Voorbeeld: Person:Agnes Wopereis (1) --Klaas 08:32, 23 June 2014 (UTC)

dank je ! ik ga ermee experimenteren. Ronald woepwoep 10:57, 23 June 2014 (UTC)


belt.ged Imported Successfully [29 July 2014]


kuiler.ged Imported Successfully [29 July 2014]


merjenburgh.ged Imported Successfully [12 August 2014]


aarts.ged Imported Successfully [14 August 2014]


dobbeman.ged Imported Successfully [15 August 2014]


Nijman.ged Imported Successfully [22 August 2014]


volkerink.ged Imported Successfully [25 August 2014]


waterink.ged Imported Successfully [27 August 2014]


hutten.ged Imported Successfully [1 September 2014]


Bonmama.nl [2 September 2014]

Hallo Klaas

Ik weet niet of je deze site kent, maar hierin is via de zoekopdracht heel veel informatie te vinden. Niet alleen uit de gemeente Avereest, maar ook uit Gramsbergen en Hardenberg.

www.bonmama.nl

Er is daarbij ook een directe link naar scans op familyseach.com Ik heb hier al veel info gevonden over de fam Haandrikman. (Family van mijn vrouw)

Groet Paul Snip --paulsnip 10:13, 2 September 2014 (UTC)

Hallo Paul, jawel ik sta ook in contact met de heer Rijnhart. Ik ben druk met Gramsbergen waar mijn rechte lijn (Jansen) vandaan komt. Ik heb een paar gedcoms geïmporteerd, en ben nu daarmee bezig, om bronnen recht te zetten en gegevens aan te vullen. Maar ik zie dat jij met verschillende Haandrikmannen sneller was als ik. Perfecte samenwerking dus. Ik controleer net geboorten o.a. 1843 en kwam Hendrik Jan Haandrikman tegen, ik heb hem nergens meer gevonden na zijn geboorte. --Klaas 10:34, 2 September 2014 (UTC)

Johann Abraham Korten [9 September 2014]

I have pages on my Korten Genealogy that were sent to my family from Germany just after World War 2. They are written in German and am having a hard time translating. The pages are copies from a book and it appears to start on Pg 384. The title of the chapter is Korten, ans Wesel am Nieder-Rhein. ( unhang zu,,Hollander 4".) can you help identify the book these pages are from? Have you come across this book? The Family History names begin with Johann Abraham Korten and Johanna Wilhelmina Dorothea Walther. Any help would be appreciated. You can reach me at kmullen82@embarqmail.com


Look forward to hearing from you Karyn Mullen--Kmullen 02:25, 9 September 2014 (UTC)


Next step: Review your GEDCOM [21 October 2014]

You're not done yet!

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing to WeRelate you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.

Now that you have uploaded corstius.ged, your next step is to review what your pages will look like, review any potential warnings, and combine (merge) people in your GEDCOM with matching people already on WeRelate. You need to review your GEDCOM before it can finish importing. We will keep your GEDCOM in the queue for two weeks to give you time to review it.

Note: if your gedcom contains many errors or multiple families, we’d ask that you resolve and correct the errors, delete this gedcom and re-submit it without the errors before merging it with families already on WeRelate. If the gedcom is very large, we’d suggest breaking it up into separate files (or families) and importing them one at a time, which makes the review and correction process easier.

Click here to review your GEDCOM

Once you have finished your review and marked your GEDCOM Ready to import, one of our administrators will review your GEDCOM and finalize the import. This usually happens within 24 hours. You will receive a message here when the pages have been created.


--WeRelate agent 08:38, 21 October 2014 (UTC)

Next step: Review your GEDCOM [21 October 2014]

You're not done yet!

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing to WeRelate you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.

Now that you have uploaded corstius.ged, your next step is to review what your pages will look like, review any potential warnings, and combine (merge) people in your GEDCOM with matching people already on WeRelate. You need to review your GEDCOM before it can finish importing. We will keep your GEDCOM in the queue for two weeks to give you time to review it.

Note: if your gedcom contains many errors or multiple families, we’d ask that you resolve and correct the errors, delete this gedcom and re-submit it without the errors before merging it with families already on WeRelate. If the gedcom is very large, we’d suggest breaking it up into separate files (or families) and importing them one at a time, which makes the review and correction process easier.

Click here to review your GEDCOM

Once you have finished your review and marked your GEDCOM Ready to import, one of our administrators will review your GEDCOM and finalize the import. This usually happens within 24 hours. You will receive a message here when the pages have been created.


--WeRelate agent 09:13, 21 October 2014 (UTC)

corstius.ged Imported Successfully [21 October 2014]

The pages from your GEDCOM have been generated successfully. You may now:

For questions or problems, leave a message for Dallan or send an email to dallan@WeRelate.org.


--WeRelate agent 09:41, 21 October 2014 (UTC)

Dank je !!! [25 October 2014]

Voor zoveel mooie bijdragen. Hartelijke groeten, Ronald. woepwoep 12:22, 24 October 2014 (UTC)

Ik stootte in de 'duplicates' op Derk/Theodorus Hoenderboom/te Woller (of zoiets). Toen ik de huwelijksbijlagen bekeek moest ik wel alle gegevens overnemen. Zelden vind je zoveel bijlagen met alle grootouders en hun overlijdensdata! Ik zie, dat je intussen nog veel aangevuld hebt.--Klaas 07:03, 25 October 2014 (UTC)


Vermeer [27 okt 2014]

I have an ancestor named Anneke Vermeer in this time period. Do you know anything else about her? have you sources? Any info would help.--Baronphoenix 20:04, 27 October 2014 (UTC)


info at http://www.geldersarchief.nl/ adding info to this family right now. hope this helps. best regards, Ron woepwoep 20:41, 27 October 2014 (UTC)


Next step: Review your GEDCOM [22 December 2014]

You're not done yet!

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing to WeRelate you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.

Now that you have uploaded assink.ged, your next step is to review what your pages will look like, review any potential warnings, and combine (merge) people in your GEDCOM with matching people already on WeRelate. You need to review your GEDCOM before it can finish importing. We will keep your GEDCOM in the queue for two weeks to give you time to review it.

Note: if your gedcom contains many errors or multiple families, we’d ask that you resolve and correct the errors, delete this gedcom and re-submit it without the errors before merging it with families already on WeRelate. If the gedcom is very large, we’d suggest breaking it up into separate files (or families) and importing them one at a time, which makes the review and correction process easier.

Click here to review your GEDCOM

Once you have finished your review and marked your GEDCOM Ready to import, one of our administrators will review your GEDCOM and finalize the import. This usually happens within 24 hours. You will receive a message here when the pages have been created.


--WeRelate agent 17:39, 22 December 2014 (UTC)

Next step: Review your GEDCOM [22 December 2014]

You're not done yet!

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing to WeRelate you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.

Now that you have uploaded assink.ged, your next step is to review what your pages will look like, review any potential warnings, and combine (merge) people in your GEDCOM with matching people already on WeRelate. You need to review your GEDCOM before it can finish importing. We will keep your GEDCOM in the queue for two weeks to give you time to review it.

Note: if your gedcom contains many errors or multiple families, we’d ask that you resolve and correct the errors, delete this gedcom and re-submit it without the errors before merging it with families already on WeRelate. If the gedcom is very large, we’d suggest breaking it up into separate files (or families) and importing them one at a time, which makes the review and correction process easier.

Click here to review your GEDCOM

Once you have finished your review and marked your GEDCOM Ready to import, one of our administrators will review your GEDCOM and finalize the import. This usually happens within 24 hours. You will receive a message here when the pages have been created.


--WeRelate agent 21:04, 22 December 2014 (UTC)

Next step: Review your GEDCOM [22 December 2014]

You're not done yet!

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing to WeRelate you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.

Now that you have uploaded assink.ged, your next step is to review what your pages will look like, review any potential warnings, and combine (merge) people in your GEDCOM with matching people already on WeRelate. You need to review your GEDCOM before it can finish importing. We will keep your GEDCOM in the queue for two weeks to give you time to review it.

Note: if your gedcom contains many errors or multiple families, we’d ask that you resolve and correct the errors, delete this gedcom and re-submit it without the errors before merging it with families already on WeRelate. If the gedcom is very large, we’d suggest breaking it up into separate files (or families) and importing them one at a time, which makes the review and correction process easier.

Click here to review your GEDCOM

Once you have finished your review and marked your GEDCOM Ready to import, one of our administrators will review your GEDCOM and finalize the import. This usually happens within 24 hours. You will receive a message here when the pages have been created.


--WeRelate agent 21:44, 22 December 2014 (UTC)

Next step: Review your GEDCOM [22 December 2014]

You're not done yet!

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing to WeRelate you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.

Now that you have uploaded assink.ged, your next step is to review what your pages will look like, review any potential warnings, and combine (merge) people in your GEDCOM with matching people already on WeRelate. You need to review your GEDCOM before it can finish importing. We will keep your GEDCOM in the queue for two weeks to give you time to review it.

Note: if your gedcom contains many errors or multiple families, we’d ask that you resolve and correct the errors, delete this gedcom and re-submit it without the errors before merging it with families already on WeRelate. If the gedcom is very large, we’d suggest breaking it up into separate files (or families) and importing them one at a time, which makes the review and correction process easier.

Click here to review your GEDCOM

Once you have finished your review and marked your GEDCOM Ready to import, one of our administrators will review your GEDCOM and finalize the import. This usually happens within 24 hours. You will receive a message here when the pages have been created.


--WeRelate agent 22:49, 22 December 2014 (UTC)

assink.ged Imported Successfully [23 December 2014]

The pages from your GEDCOM have been generated successfully. You may now:

For questions or problems, leave a message for Dallan or send an email to dallan@WeRelate.org.


--WeRelate agent 11:45, 23 December 2014 (UTC)

Jouw mening [7 January 2015]

Ik ben ervan overtuigd dat Hermina Jansen de "weduwe Laarman"is die in 1846 samen met van Raalte op de Southener is vertrokken naar Michigan. samen met haar zoon, Jan Laarman en zijn vrouw Geesje Schutte. Tijdens mijn zoektocht naar deze zoon vindt ik wel Jan Gerrits Koers die in 1844 trouwde met een Geesje Schutte en ik vermoed dan ook dat Jan Laarman en Jan Koers dezelfde persoon zijn. Zou jij er eens naar willen kijken en je mening geven? groet van Henk--henk 10:46, 6 January 2015 (UTC)

Ik denk ook dat Jan Laarman en Jan Koers een en dezelfde persoon zijn. Hermina Jansen vertrekt dan met haar zoon uit haar huwelijk met Hendrik Gerrits (Coers/Koerts) en laat haar dochter en 2e zoon achter in Nederland. Binnenkort komt een nieuwe site (alledrenthen?) met de bevolkingsregisters. Ik ben benieuwd of het gezin Laarman in Coevorden daar dan in te vinden is. Dat zou het beste zijn. Wel vraag ik mij af wat Albert Notting (11 jaar) als haar zoon op de lijst van passagiers betekent. Haar zoon kan het eigenlijk niet zijn en ik heb in Coevorden geen Albert Notting van die leeftijd gevonden. Dus dat is een volgend probleem. Volgens de huwelijksakte van Gerrit Gerrits Koers zijn beide ouders in 1849 overleden!--Klaas 20:41, 6 January 2015 (UTC)

Ger de Leeuw denkt in, wij eenvoudige drentse lui, dat de weduwe vertrok met haar zoon Jan, zijn vrouw Geesje en hun kond Jan Hendrik en dat Albert een andere zoon van de weduwe moet zijn. Day wordt dus nog even puzzelen. je kunt de nieuwe alledrenten al inzien De beta-versie staat al een poosje on line. Helaas is er echter geen bevolkingsregister van Coevorden voor 1850.

Ik vermoed dat deze Albert Notting een zoon is van Hendrikus Notting die een jaar later emigreerd en dus niets te maken heeft met de weduwe Laarman, alhoewel ik vermoed dat ze wel familie is


Next step: Review your GEDCOM [26 January 2015]

You're not done yet!

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing to WeRelate you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.

Now that you have uploaded stoeten.ged, your next step is to review what your pages will look like, review any potential warnings, and combine (merge) people in your GEDCOM with matching people already on WeRelate. You need to review your GEDCOM before it can finish importing. We will keep your GEDCOM in the queue for two weeks to give you time to review it.

Note: if your gedcom contains many errors or multiple families, we’d ask that you resolve and correct the errors, delete this gedcom and re-submit it without the errors before merging it with families already on WeRelate. If the gedcom is very large, we’d suggest breaking it up into separate files (or families) and importing them one at a time, which makes the review and correction process easier.

Click here to review your GEDCOM

Once you have finished your review and marked your GEDCOM Ready to import, one of our administrators will review your GEDCOM and finalize the import. This usually happens within 24 hours. You will receive a message here when the pages have been created.


--WeRelate agent 18:48, 26 January 2015 (UTC)

stoeten.ged Imported Successfully [27 January 2015]

The pages from your GEDCOM have been generated successfully. You may now:

For questions or problems, leave a message for Dallan or send an email to dallan@WeRelate.org.


--WeRelate agent 10:03, 27 January 2015 (UTC)

Antje Rinzes Douma [22 March 2015]

Hallo Klaas, ik heb net Antje Rinzes Douma ingegeven met echtgenoot Oene de Vries en merkte dat jij dezelfde persoon met een andere man hebt gekoppeld. Kan je dat even bekijken? Hartelijke groeten van--Beatrijs 03:25, 22 March 2015 (UTC)

Dankjewel Beatrijs, ik heb de 'foute' Antje Douma met de juiste ouders verbonden.--Klaas 08:18, 22 March 2015 (UTC)

Cupido in Terschelling [25 March 2015]

Klaas,

I have a Cupido in Terschelling from my Dad's tree, and one from my Mom's tree. A stamboom referenced on those talk pages links them together as children of this family. Can you see any support for that? --pkeegstra 10:17, 24 March 2015 (UTC)

[3] [4]Grafboek Oude Begraafplaats West Terschelling onder de Brandaris

Oops, one of the links above was to the wrong person: repointed from Willem Cornelis to his father Cornelis Willems. Also explicit link to parents added. --pkeegstra 16:31, 24 March 2015 (UTC)

I do support the connection. From Cornelis Willems Cupido as well as Pieter Willems Cupido I found their 1st daughter called Martje.--Klaas 13:48, 25 March 2015 (UTC)


[14 May 2015]

Denk je dat Person:Maria Vergouwe (1) dezelfde is als Person:Maria Vergouwe (2) en vervolgens:

zou Person:Adrian Vergouwe (1) dezelfde kunnen zijn als Person:Adrian Deij (1)

groet

Henk--henk 14:02, 13 May 2015 (UTC)

FWIW, I've seen that pattern several other times that a child not allowed to use his or her father's surname (surname of siblings may be a bigger factor) in the Netherlands will do so after he or she has emigrated. --pkeegstra 17:11, 14 May 2015 (UTC)
BINGO! The comparant at the birth Willem Mange is her step-father. I think we can safely say it's the same person. Followup to Person talk:Adrian Vergouwe (1). --pkeegstra 18:04, 14 May 2015 (UTC)

Eisenga family information [10 July 2015]

Sir,

I am assisting in helping my husband and his siblings, cousins, nieces and nephews find their ancestors.

My husband is Steve Eisenga. His father is Newton Eisenga. Newton's father was George Eisenga and mother was Winnie Alsum.

You began creating the page for George and Winnie here:

http://www.werelate.org/wiki/Person:George_Eisenga_%281%29

I will be providing further information on the decendents of George and Winnie. Wait until you see how many there are!


To add to your information on George Eisenga: He was born on February 18, 1891. He came to the United States. Family notes say he came to the states when he was 16. Which places that around 1907. When he came to the US, he stayed with his sister Flora Eisenga in Kalamazoo, Michigan for sometime before moving to Randolph Wisconsin.

Some family members say he came at the age of 16, others say it was in 1910 So there is a three year lapse.

I have one of the grandchildren of George and Winnie coming this next weekend who will bring me a copy of George's autobiography. Which I am told is very hard to read.

We know George's father's name was Klass Eisenga (or is is Klaas?) George's death certificate states Klass and the mother is listed as unknown.

I am hoping that with the autobiography and your assistance, we will be able to document George's ancestors. Are you able to assist me with finding George's parents and other relatives?

In closing, I have added George and Winnie's wedding picture to their page.


Thank you for your generous contribution to preserving family history.

Tami Eisenga--Teisenga 20:47, 8 July 2015 (UTC)

Geert Eisenga arrived 16 May 1910 in NY, Ellis Island. He was travelling with the S.S. Rotterdam from Rotterdam. This was hard to find, because his record is transcribed as Cjeert Eizenga. His destination was his brother-in-law Wietze Terpstra in Kalamazoo.--Klaas 07:34, 10 July 2015 (UTC)

Zoeken in Zwitserland [17 July 2015]

Hallo Klaas,

Als ik iemand in Zwitserland wil zoeken, waar kan ik dan het beste beginnen? (Het gaat om deze persoon Person:Daniel Bury (1))

groet van Henk--henk 12:44, 13 July 2015 (UTC)

Hallo Henk,
Dat is moeilijk, omdat er families Buri zijn uit 7 gemeenten in kanton Bern: Bangerten, Boltigen, Brislach, Burgdorf, Krauchthal, Oberburg en Ringgenberg.
De doopboeken zijn allemaal verkrijgbaar als CD, maar kosten per CD 80 - 90 Zwitserse Frank. Ik heb verschillende cd's, maar niet van deze gemeenten.
Misschien is in de US-records nog iets meer te vinden waarvandaan Daniel oorspronkelijk kwam.
Groet, Klaas--Klaas 08:32, 17 July 2015 (UTC)

Helder [20 July 2015]

Goedenmorgen

Ik heb vooralsnog de Jan Jans Helder geb 1850 verwijderd uit de tak Sijbrandahuis, omdat dat de Helder uit Westergeest is. Rijke Boer Helder woonde volgens de quotisatie in 1748 in Sijbrandahuis

mvrgr

Richard Drexhage--Radrexhage 09:48, 20 July 2015 (UTC)

In de overlijdensakte van Jan Jans Helder (1750-1817) worden zijn ouders vermeld. De oudste dochter wordt Jefke/Iefke gedoopt, genoemd naar grootmoeder IJfke. De rijke boer Jan (Jans) Helder in Sijbrandahuis was de grootvader, zowel 1744 als 1749 in Sijbrandahuis. Jan Jans Helder en Ytje Pieters verhuisden 1751 van Rinsumageest naar Dokkum. (Lidmatenboek Dokkum). In verschillende publicaties wordt Jan Jans Helder vermeld, met zijn ouders Jan Jans Helder & Yfke Cornelis (Heeringa) zoals het Frysk Kertierstaeteboek, p. 241 en het boek van Jan de Jager: Wierum, p. 286. Ik heb de ouders weer toegevoegd.--Klaas 13:08, 20 July 2015 (UTC)

Next step: Review your GEDCOM [13 August 2015]

You're not done yet!

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing to WeRelate you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.

Now that you have uploaded Gramged1900.ged, your next step is to review what your pages will look like, review any potential warnings, and combine (merge) people in your GEDCOM with matching people already on WeRelate. You need to review your GEDCOM before it can finish importing. We will keep your GEDCOM in the queue for two weeks to give you time to review it.

Note: if your gedcom contains many errors or multiple families, we’d ask that you resolve and correct the errors, delete this gedcom and re-submit it without the errors before merging it with families already on WeRelate. If the gedcom is very large, we’d suggest breaking it up into separate files (or families) and importing them one at a time, which makes the review and correction process easier.

Click here to review your GEDCOM

Once you have finished your review and marked your GEDCOM Ready to import, one of our administrators will review your GEDCOM and finalize the import. This usually happens within 24 hours. You will receive a message here when the pages have been created.


--WeRelate agent 04:45, 14 August 2015 (UTC)

Gramged1900.ged Imported Successfully [13 August 2015]

The pages from your GEDCOM have been generated successfully. You may now:

For questions or problems, leave a message for Dallan or send an email to dallan@WeRelate.org.


--WeRelate agent 05:10, 14 August 2015 (UTC)

Next step: Review your GEDCOM [18 August 2015]

You're not done yet!

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing to WeRelate you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.

Now that you have uploaded Gramged1890.ged, your next step is to review what your pages will look like, review any potential warnings, and combine (merge) people in your GEDCOM with matching people already on WeRelate. You need to review your GEDCOM before it can finish importing. We will keep your GEDCOM in the queue for two weeks to give you time to review it.

Note: if your gedcom contains many errors or multiple families, we’d ask that you resolve and correct the errors, delete this gedcom and re-submit it without the errors before merging it with families already on WeRelate. If the gedcom is very large, we’d suggest breaking it up into separate files (or families) and importing them one at a time, which makes the review and correction process easier.

Click here to review your GEDCOM

Once you have finished your review and marked your GEDCOM Ready to import, one of our administrators will review your GEDCOM and finalize the import. This usually happens within 24 hours. You will receive a message here when the pages have been created.


--WeRelate agent 12:32, 18 August 2015 (UTC)

Gramged1890.ged Imported Successfully [19 August 2015]

The pages from your GEDCOM have been generated successfully. You may now:

For questions or problems, leave a message for Dallan or send an email to dallan@WeRelate.org.


--WeRelate agent 13:18, 19 August 2015 (UTC)

gebruiksmogelijkheden nederlands [12 September 2015]

Beste Klaas,

Ik zag net ergens een emailadres staan om mijn vraag rechtstreeks aan jou te kunnen richten als liaison met WeRelate.org, maar kan dat niet meer terugvinden. Dus gebruik ik deze faciliteit maar.

Toevallig kwam ik bij het programma WeRelate terecht in het kader van mijn zoektocht naar geschikte software voor een project, dat ik momenteel met enkele personen probeer op te zetten om inzicht te geven in de Joodse inwoners en oorlogsslachtoffers van Drenthe ten tijde van WO-II. Het lijkt mij een daarvoor fantastisch geschikt programma, m.n. het door geïnteresseerden online online aan kunnen leveren van additionele gegevens en het online genereren van een genealogie. Handicap: het is in het Engels. Ik ben benieuwd in hoeverre er plannen zijn om (grote delen van) het programma naar het Nederlands te vertalen, zodat het hier ook voor een breed publiek bruikbaar wordt. Ik zou graag afstemmen over evt gebruiksmogelijkheden van WeRelate in dat project en evt mogelijkheden tot vertalen.

Omdat ik jouw naam als liaison zag richt ik me in eerste instantie tot jou ipv in het Engels tot de Amerikaanse beheerders.

Mvrgr, Henk van den Beukel henkvdbeukel@olyphant.nl--Henkvdbeukel 20:00, 12 September 2015 (UTC)


Een Heerman? [17 okt 2015]

Beste Klaas, Ik begrijp je zorg. In een discussie over juistheid van de gegevens moeten je het inderdaad over de bronnen hebben. Ik zie van jou ook regelmatig data nog zonder bronvermelding. De veronderstelling dat dat er nauwkeurige gegevens voor 1600 zijn, lijkt me net zoiets als het ultieme bewijs voor de snaartheorie. Dat is er niet. Discussies moeten dan wel gevoerd kunnen worden. Zaken binnen 5 minuten weghalen zonder gesprek past daar niet in. Kennelijk zat ik buiten de brede concensus (al moet ik zeggen dat de het stuk waarnaar je verwijst een toon heeft die eerder zelfingenomen dan waarheidszoekend overkomt), het resultaat kan ik dan ook mee leven. De manier waarop doet me afvragen of ook in het heden een "Heerman" niet bestaat.

Edwin--Edwin 19:50, 16 October 2015 (UTC)

Beste Edwin, Mijn zorg is, dat je blijkbaar oude publicaties als nieuwe bron aangeeft. De laatste 'verbetering' bij een persoon die ik volg betreft Pieter Hendricksz van Slingelandt. Als bron is aangegeven de Nederlandsche Leeuw van 2001. Nu heb jij op grond van het NNBW (1921) een beschrijving toegevoegd die niet klopt en de naam van zijn vrouw gewijzigd in haar bijnaam. Dus Heerman of niet, alsjeblieft geen oude minder betrouwbare secundaire bronnen als basis voor wijzigingen gebruiken. Pieter van Slingelandt was al overleden voor 5 juni 1527, zijn vrouw was weduwe bij haar overlijden. Dus niet in 1544 zoals in het NNBW aangegeven. Trouwens is van Balen als bron niet werkelijk betrouwbaar. Ik verander niets aan de zgn verbeteringen die je hebt gemaakt.

Vriendelijke groet, Klaas


Dag Klaas,

Ik heb wat aanpassingen aan Pieter en Cornelia gedaan die denk ik recht doen aan je kanttekeningen. 1544 leek me al erg onwaarschijnlijk. Dat Roosenburch een vervormde verwijzing naar de herkomst is (en geen status), lijkt me ook herkenbaar. Bedenk wel dat Molhuysen erg gemakkelijk vindbaar is. Je kunt m volgens mij beter opnemen en een kanttekening aangeven (heb ik nu met vierkante haken gedaan). Een recente bron zal vaak wel, maar niet per se beter zijn (of zoals een hoogleraar van me zei: wat nieuw is, is vaak niet juist en wat juist is is vaak niet niet nieuw). Kortom: nieuwe inzichten vragen net zoveel kritische benadering als oude. De rest waar je geweest bent moet ik nog bekijken. Uitwisseling van inzicht lijkt me wel de weg zo. Dankjewel en een fijn weekend. Edwin


Colara Ludema Death Date Source [26 November 2015]

Hello, Ekjansen!

My name is Eddie Ludema, and relatively new to the genealogy work, and am very impressed by the background and experience that you have!

I'm entering some information into my FamilySearch account, and was wondering if you have an original source for the death/burial date/place for Colara Ludema, daughter of Kornelis Ludema and Antje Pijper. I've found Colara's birth and marriage records, but not the death/certificate record.

Any source information and/or pointers would be greatly appreciated!

Thanks for your research and assistance!

Eddie Ludema--Eludema 23:50, 25 November 2015 (UTC)

www.delpher.nl

Hello Eddie:
I added sources and the 1st partner of Colara Maria Ludema. She was buried in Workum Graftombe
Her 2nd marriage was with Obe Siemensma/Siemonsma.--Klaas 08:07, 26 November 2015 (UTC)

Geertruijda Van Wickede (3) [2 jul 2016]

Dag Klaas,

Ik ging er eerst vanuit dat Geertruijd Wickedé dezelfde is als Geertruijda van Wickede. Maar...

Òf er waren twee bijna exacte tijd en naamgenoten òf Geertruijd heeft iets bijzonders met haar eerste huwelijk gedaan. De Geertruijd die in 1762 met Gualtherus trouwt in Amsterdam was 22 jaar (dus geboren 1740) en van "Oppeijne". De Geertruijd die in 1764 met Joseph trouwt in Arnhem, lijkt in 1740 in Arnhem gedoopt te zijn. Mogelijk betreft dit twee personen. Oppeijne ligt bij Zaltbommel en niet in of bij Arnhem, maar geografische onnauwkeurigheden komen vaker voor in de DTB. Als het één en dezelfde persoon is, is Geertruijd opnieuw getrouwd bij leven van haar ex (die later nog eens trouwt). In 1769 zijn Geertruijda en Gualtherus samen getuigen bij een doop. Dat lijkt onwaarschijnlijk als tegelijk sprake is van een ander huwelijk in Heemstede (daar is een kind van Joseph en Geertruijd (RK) gedoopt).

Mijn conclusie: twee tijd- en naamgenoten. De doop in Arnhem hoort bij de Geertruijd die in 1764 in Arnhem met Joseph is getrouwd (en in Heemstede een zoon Hendrik krijgt). Het overlijden in Amsterdam in 1776 hoort waarschijnlijk bij de ander Geertruijda die in 1762 met Gualtherus trouwt in Amsterdam. Ik heb dan ook een andere Geertruijda van Wickedé gecreërd voor Gualtherus.

Edwin--Edwin 17:11, 2 July 2016 (UTC)


Beulake [5 jan 2017]

Dag Henk,

Ik ken de geschiedenis van Beulake. Dat is ook de reden dat ik er aan werk.

Het is inderdaad wat bijzonder om een gemeentenaam te noemen, omdat het hele staatsbestel voor de inwoners van Beulake nooit bestaan heeft. ik heb zelf nix toegevoegd of gedaan, gewoon de default van werelate gebruikt.

Jij hebt de indruk dat die onjuist is, op basis van een 1900 kaart (met enige moeite). Ik weet niet welke kaart je gebruikt hebt,

Volgens informatie van de gemeente steenwijkerland (waar eea nu onder valt en waar ik ook een poosje gewerkt heb (afd ruimte)), is er geen wijziging in gemeente geweest tussen 1818 en 1942. De kaartjes van Kuyper (1867) zijn daarmee van toepassing: Ambt Vollenhove [[5]] Wanneperveen [[6]] Het kerkhof is daarop zonder enige moeite te zien als grondgebied van de voormalige gemeente Wanneperveen. Het dorp als geheel zal ongetwijfeld nog wat meer naar de grens met Ambt Vollenhove en Giethoorn gelegen hebben.

Conclusie: als je al een gemeente noemt volgens de 1900 conventie, dan is het Wanneperveen.


met vriendelijke groeten, Edwin--Edwin 15:21, 5 January 2017 (UTC)


WR Facebook page [10 October 2017]

Hello - do you know who the administrator of the WR Facebook page is? I see that at one time you were heading up the WeRelate:Social networking Committee, so I am hoping that either you were the administrator of that page or you know who was.
Thanks in advance, --cos1776 15:26, 10 October 2017 (UTC)


Mogelijk 2x dezelfde persoon ingevoerd. [4 January 2018]

Hallo,

Bij het invoeren van een Petronella de Jong kwam ik een mogelijke dubbele invoer tegen. zie https://www.werelate.org/wiki/Person:Petronella_De_Jong_%282%29 en https://www.werelate.org/wiki/Person:Petronella_De_Jong_%281%29

Is dit juist?

Met vriendelijke groeten Hans van Klei Rotterdam--KleiHMv 15:34, 31 December 2017 (UTC)


Hallo Hans

Jawel 2x ingevoerd. Dit komt voor bij het invoeren van een gedcom. De (mogelijk) nog levende partner wordt niet ingevoerd en dan komt de overledene als een 'orphan' in het bestand. Bij herhaald invoeren via gedcom worden alleen families gematched. Dus de 'orphan' komt zo dubbel in de database. Ik heb het gecorrigeerd en aangevuld. mvg--Klaas 08:53, 4 January 2018 (UTC)


Genealogie [8 feb 2018]

Beste Klaas,

Inmiddels ben ik ook al wat jaartjes bezig met de genealogie. Ik probeer me te beperken tot mijn kwartierstaat, maar dat lukt niet altijd. De belangstelling begon omdat de moeder van mijn vader altijd beweerde dat ze joods bloed in de familie had. Ik kwam erachter dat ze vernoemd was naar een kleindochter van Salomon Levy, een hoofdrolspeler in het Kollumer Oproer van februari 1797, wat hem overigens de doodstraf opleverde.

Mijn gegevens sla ik op in Family Tree Maker 2017. Ik kom natuurlijk nooit tot die grote aantallen die jij laat zien, maar ik probeer wel mijn gegevens te onderbouwen met originele stukken. Ik kom dan ook met regelmaat in Tresoar in Leeuwarden.

Misschien kunnen we elkaar zo hier en daar wel mee helpen?

Met een hartelijke groet uit Wijhe, Overijssel Taeke van der Leij--TvdLeij 10:44, 8 February 2018 (UTC)


Joseph VanAucken [31 December 2018]

My great grandfather is Joseph VanAucken. I recently did a search for his brother Walter Lattimore VanAucken and found him on we relate. I think I accidentally combined 2 Joseph VanAuckens when I tried adding my great grandmother, Cora Baker. I know Walter Lattimere is my great grandfather's brother because I have a labeled photo of him. I will be happy to share. Please contact me. Cmtmjj2009@gmail.com. Cindy--CindyP 05:40, 31 December 2018 (UTC)--CindyP 05:43, 31 December 2018 (UTC)


Joseph VanAucken [31 December 2018]

My great grandfather is Joseph VanAucken. I recently did a search for his brother Walter Lattimore VanAucken and found him on we relate. I think I accidentally combined 2 Joseph VanAuckens when I tried adding my great grandmother, Cora Baker. I know Walter Lattimere is my great grandfather's brother because I have a labeled photo of him. I will be happy to share. Please contact me. Cmtmjj2009@gmail.com. Cindy--CindyP 05:40, 31 December 2018 (UTC)--CindyP 05:43, 31 December 2018 (UTC)


Next step: Review your GEDCOM [3 March 2019]

You're not done yet!

Now that you have uploaded van Gelder.ged into our review program, it is time for you to match your data to ours. Your next step is to review and resolve any potential warnings that your file might be showing and to match place names, source names and families to pages that may already exist in our database.

Notes:

 • You must complete all the steps before your GEDCOM can be considered for import. - We will keep your file in the queue for two months to give you time to finish, and you do not have to finish all at once.
 • If you did not follow the instructions for preparing your data before uploading your file or if your file does not contain at least one date and place for each person with sources, it is likely that your file will be rejected.
 • Volunteers are here to help. Please read the instructions first, but if you get stuck or have any questions, you can leave a message on the page for the GEDCOM review team. One of our volunteers will respond shortly.
 • Once you have completed the review and marked your GEDCOM Ready to import on the last screen, one of our volunteer administrators will review the file again and finalize the import. This usually happens within 24-48 hours. Please allow a little extra time around the holidays. When the import is finalized, you will receive a follow up message here on your Talk page.

Click here to enter the review program
You will see more instructions once you are in.

WeRelate is different from most family tree websites. By contributing here you are helping to create Pando for genealogy, a free, unified family tree that combines the best information from all contributors.


--WeRelate agent 08:40, 3 March 2019 (UTC)

van Gelder.ged Imported Successfully [3 March 2019]

Congratulations! The pages from your GEDCOM have been generated successfully.

Now you can:

For questions or problems, leave a message for the volunteers on our GEDCOM review team.


--WeRelate agent 11:50, 3 March 2019 (UTC)

Gerritje Kamminga [15 January 2020]

Hallo Fer,

Ik heb Klaas hier al een poos niet gezien, maar zal proberen je vraag te beantwoorden: WeRelate kent geen geregistreerd partnerschap of samenwonend o.i.d Ik los dat op door een "add event" aan te maken, en dan other te kiezen en bij description samenwonend of iets dergelijks te zetten.

Kun je daar wat mee? Overigens wordt het op prijs gesteld geen gegevens van nog levende personen te plaatsen

Groet henk


Hallo E.K. Jansen,

Ik ben Fer Elzinga en Gerritje Kamminga is mijn oma en Wilhelmina Kamminga mijn moeder. Ik vind het leuk om wat gaten die in deze lijn zitten wat op te vullen. Gerritje Kamminga heeft drie relaties gehad en was er met twee getrouwd. Van alle drie relaties had ze kinderen, daarvan zijn nog een paar in leven. Mijn moeder was een kind van Gerritje Kamminga, maar niet uit een huwelijk, maar van haar tweede relatie. Is dat ook aan te geven in dit systeem? Ik ben nieuw in genealogy, dus ook in WeRelate.

Met vriendelijke groet, Fer Elzinga--FerElzinga 10:56, 15 January 2020 (UTC)


GEDCOM Export Ready [4 July 2020]

The GEDCOM for tree Dongeradeel is ready to download. Click here.


GEDCOM Export Ready [4 July 2020]

The GEDCOM for tree Friesland is ready to download. Click here.


GEDCOM Export Ready [4 July 2020]

The GEDCOM for tree Friesland is ready to download. Click here.


GEDCOM Export Ready [4 July 2020]

The GEDCOM for tree Fryslan is ready to download. Click here.


GEDCOM Export Ready [4 July 2020]

The GEDCOM for tree Fryslan is ready to download. Click here.


Korten Family History [24 February 2021]

Dear Mr. Jansen

I came across your name when searching for a book. I was given a section of a book and am trying to locate the book they came from. The pages I have are titled.

Korten Out of Wesel to Nieder-Rhein An Appendix to Hollender 4

It appears to be pages 383-398. The book is written in German. I would appreciate any help.

Thank You for your time Karyn Mullen--Kmullen82 00:04, 24 February 2021 (UTC)