User:KleiHMv

My Trees
Default (search) (explore) (copy)
pages: 61671

Welcome to the user page of Hans Martin van Klei. I was born in Gorinchem, The Netherlands My interest for genealogy when a niece starts to collect information about the family on my mothers side. But as people do, I postponed to start myself. The fact that I had moved away from my birthplace made the intrest fade. I know the names of my grandparents Nicolaas van Klei and Neeltje Rietveld, so from time to time I googled these names. For some time this gave no results (also not on the website of Genlias now wiewaswie). Round 2014 I found the first names on the Internet. First because people start to publish there pedigree on the Internet containing connections that mentioned my ancestors. One step to the next checking the names of the spouses I now have more information than I hoped for. The names of my father and mother : Nicolaas van Klei and Gesina Aafke Maria Kroeze


Voluteer for VeleHanden.nl to make archives available for the Internet.

DECISION BY COURT CONSERNING COPYRIGHT OF A FAMILY TREE

By decision of a Dutch court no copyright can be claimed on a family tree.

Stamboom niet auteursrechtelijk beschermd: slechts opsomming van vaststaande gegevens IEPT20131106, Rb Zeeland-West-Brabant, Stamboom 03-03-2014
(Met dank aan Leo van Osch, KZO Advocaten)
Onvoldoende feitelijk onderbouwd dat boekwerk (met stamboom) auteursrechtelijk beschermd is: boekwerk of kopie daarvan is niet overgelegd. Stamboom niet auteursrechtelijk beschermd: slechts opsomming van gegevens die vaststaan en waarin geen creatieve keuzes kunnen worden gemaakt. Geen inbreuk op (eventuele) databankrecht m.b.t. boekwerk: onvoldoende feitelijk onderbouwd dat gedaagde in kwantitatief of kwalitatief opzicht substantieel deel van boekwerk heeft gebruikt.
AUTEURSRECHT – DATABANKENRECHT
Eiser is sinds de jaren ’80 bezig geweest met het samenstellen van een stamboom van zijn familietak en heeft deze stamboom in een boekwerk afgedrukt. Gedaagde heeft in 2012 deze stamboom op geneanet.org geplaatst. Eiser stelt dat gedaagde hiermee inbreuk maakt op zijn auteursrechtelijk beschermde stamboomgegevens uit het boekwerk dan wel op zijn databankrecht met betrekking tot het boekwerk. De hierop gebaseerde vorderingen van eiser worden afgewezen. De stelling van eiser dat het boekwerk als geheel auteursrechtelijk is beschermd, is onvoldoende feitelijk onderbouwd. Eiser heeft namelijk niet het volledige boekwerk, of een kopie daarvan, overgelegd. De in het boekwerk opgenomen stamboom komt evenmin voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking: een stamboom betreft immers een opsomming van gegevens die vaststaan en waarin dus geen creatieve keuzes kunnen worden gemaakt, omdat anders de stamboom incorrect of onvolledig is. Verder valt niet in te zien dat het verbinden van de gegevens en het trekken van conclusies uit de voorhanden zijnde gegevens enige creatieve arbeid vereist. De keuze of rangschikking van stamboomgegevens vormt geen intellectuele schepping. Tot slot wordt ook geen inbreuk op het (eventuele) databankrecht van eiser op het boekwerk aangenomen: eiser heeft onvoldoende feitelijk onderbouwd dat gedaagde in kwantitatief of kwalitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van het boekwerk heeft gebruikt. Aangezien gedaagde geen opgave heeft gedaan van de door haar werkelijk gemaakte kosten, worden de proceskosten conform het gebruikelijke liquidatietarief begroot op € 600.

Researching Families

Van Klei, Kroeze , Rietveld and Wessels


User Information:
Languages

nl Deze gebruiker spreekt Nederlands als moedertaal.
en-3 This user is able to contribute with an advanced level of English.