User:Bronquest

My Trees
100 jarigen NL (search) (explore) (copy)
pages: 330
50 jarigen (search) (explore) (copy)
pages: 254
50 jarigen NL (search) (explore) (copy)
pages: 93
Default (search) (explore) (copy)
pages: 34523
Edwins Familie (search) (explore) (copy)
pages: 12557
FAM Albus Perkamentus (search) (explore) (copy)
pages: 961
Fam WF Ultee (search) (explore) (copy)
pages: 27
GEN Berghuis (search) (explore) (copy)
pages: 782
GEN Claas van der Wel (search) (explore) (copy)
pages: 2469
GEN Gertenbach (search) (explore) (copy)
pages: 362
GEN Jacquemin Houlteau (search) (explore) (copy)
pages: 2025
GEN Kalter (search)
pages: 0
GEN Kievit (search) (explore) (copy)
pages: 145
GEN Kummer (search)
pages: 0
GEN Offerhaus (search) (explore) (copy)
pages: 735
GEN Visscher (search) (explore) (copy)
pages: 121
Heksen Amersfoort (search) (explore) (copy)
pages: 27
KS Henk Kievit (search) (explore) (copy)
pages: 1419
KS Johann Kalter (search) (explore) (copy)
pages: 327
KS Johannes Kummer (search) (explore) (copy)
pages: 789
KS M.S.C. Hanno (search) (explore) (copy)
pages: 1675
KS Marretje Klein (search) (explore) (copy)
pages: 811
KS Ultee Offerhaus (search) (explore) (copy)
pages: 10442
KS Van der Wel Gertenbach (search) (explore) (copy)
pages: 3459
KS Visscher Kroes (search) (explore) (copy)
pages: 1988
KS Willem Offerhaus (search) (explore) (copy)
pages: 5158
PAR Burggraaf Steehouwer (search) (explore) (copy)
pages: 101
PAR Gertenbach Droste (search) (explore) (copy)
pages: 148
PAR Meijboom Mulder (search) (explore) (copy)
pages: 81
PAR Schipper vdWel (search) (explore) (copy)
pages: 39
PAR van der Wel de Bonte (search) (explore) (copy)
pages: 114
POP Beulake (search) (explore) (copy)
pages: 4139
POP Schokland (search) (explore) (copy)
pages: 11228
Stukje 2 (search) (explore) (copy)
pages: 37
Stukjes (search) (explore) (copy)
pages: 154
Users Researching
van der Wel, van der
Ultee
Gertenbach
Offerhaus
Berghuis
Kievit
Visscher
van der Welle, van der
Kalter
Kummer
User pages
Bronquest/Albus Perkamentus
Bronquest/Beulake: gezins- en bevolkingsreconstructie
Bronquest/Genealogie Jacquemin Houltay
Bronquest/Genealogie Nicolaas Henriks van der Wel (Welle)
Bronquest/Heksenvervolging Amersfoort 1590-1595
Bronquest/Project: Populatie en gezinsreconstructie van Schokland, Overijssel, Netherlands

Image:P5112352.jpg

This a bilingual text, English below Deze tekst is tweetaligNederlands

Ik ben in 2009 geïnteresseerd geraakt in genealogisch onderzoek. Mijn resultaten zijn dan ook nog bescheiden. In m'n database zijn nu zo'n 30.000 personen opgenomen.

Mijn primaire onderzoeksdoelen zijn:

1) de kwartierstaten van mezelf en mijn partner, met daarbinnen speciale aandacht voor bepaalde kwartieren:

 • De kwartierstaat Marretje Klein staat voor alle Schoklandse voorouders van m'n partner.
 • De kwartierstaat Willem Offerhaus omvat het grootste deel van m'n voorouders uit patriciersgeslachten en oude adel. Enkele takken lijken terug te herleiden tot Karel de Grote (met uiteraard dank aan het Karel de Grote project).
 • De kwartierstaat MSC Hanno omvat voornamelijk voorouders uit verschillende families die uit Noord-Frankrijk en (Waals) België naar Leiden zijn gevlucht.

2) de genealogieën van de families van mijn (en mijn partners) grootouders. Namen waar ik dan ook bijzonder in en geïnteresseerd zijn:

 • Van der Wel (in Midden-Kennemerland, de gemeenschappelijke stamvader daarvan had ik snel gevonden. Na jaren zoeken ben ik tot de conclusie gekomen dat zijn wieg in Dalfsen (ov) moet hebben gestaan. De oudst bekende stamvader is nu Nicolaas Henriks van der Welle Person:Nicolaas van der Wel (5). Link naar zijn genealogie: User:Bronquest/Genealogie Nicolaas Henriks van der Wel (Welle).
 • Gertenbach, een familie waarvan verschillende leden in het midden van de 18e eeuw naar Midden Kennemerland komen, oorspronkelijk uit Duitsland.
 • Offerhaus: genealogie reeds beschreven in Nederland's Patriciaat, oorspronkelijk uit Velbert in Duitsland.
 • Ultee: door Rudi Ultee zijn de roots van deze familie herleid tot Wallonië (omgeving Verviers en Luik, het gehucht Houlteau) in de 16e eeuw.
 • Gezien de sterke samenloop met de families Van der Wel en Gertenbach ben ik ook geïnteresseerd in de familie Berghuis. Ook deze familie arriveerde in de 18e eeuw in Midden-Kennemerland, komend van de Veluwe.
 • Kievit (Kieviet en Kiewiet). Een voornamelijk Drentse familie met Friese wortels.
 • Visscher: oorspronkelijk afkomstig uit Elburg: vissers en bootschuivers.

3) de relatie tussen de ontwikkeling van de tuinderij in Midden Kennemerland in de 19e eeuw en die van de families Berghuis, Gertenbach, Van der Wel.

4) Schokland: een bevolkings- en gezinsreconstructie van de bevolking van dit eiland, tot de ontruiming in 1859 [[1]]:

 • uit Genlias zijn de personen overgebracht die in de Burgerlijke Stand zijn genoemd (1812-1859);
 • DTB: huwelijken, dopen en overlijden NG
 • DTB: huwelijken en dopen.

Bij het opnemen van de DTB gegevens heb ik gebruik gemaakt van de transcripties van Bruno Klappe. Hiermee zijn vrijwel alle voormalige inwoners van Schokland opgenomen, die ons uit schriftelijke bronnen bekend zijn. Ik heb de invoer al zoveel mogelijk geprobeerd te ontdubbelen, maar ik sluit niet uit dat er nog personen en echtparen dubbel genoemd zijn. Al was het maar omdat op Schokland achternamen en patronymen in de beginperiode van de BS niet consequent en door elkaar gebruikt zijn. Mocht je ondanks eerder uitgevoerde checks een fout vinden, verbeter gerust (met vermelding van bron): daar zijn het wiki's voor!

5) Beulake: op de campus in Enschede ligt een opmerkelijk kunstwerk bij de Vrijhof: een kerktoren die in het water staat, Ik vond het grappig. Later begreep ik dat het een verwijzing is naar de kerktoren van Beulake, dat in de loop van de 18e eeuw onder water kwam te staan. POP Beulake is een reconstructie van de bevolking en gezinnen van deze verdwenen plaats van turfwerkers.

6) Albus Perkamentus. Fans van Harry Potter zullen de naam herkennen. Neen, geen familie. Bij het onderzoeken van andere familie kwam ik de naam bij toeval tegen in de DTB van Zwolle. Het leek me leuk om de herkomst en het nageslacht van deze naamgenoot van een groot tovenaar verder te onderzoeken. De resultaten zijn verder beschreven op de projectpagina.

7) Heksenvervolging in Amersfoort 1590-1595. Opmerkelijk aan deze processen is, dat het één van de weinige concentraties van processen en executies is in een gebied dat onder bewind van de Republiek viel. De meeste slachtoffers hebben nauwe familiebanden met elkaar.


English

I got interested in geneology in 2009. My results are modest sofar. I have a database containing information on 30.000 people.

My primary objectives are: 1) getting a complete as possible picture of mine and my partner's ancestry. I have a special interest in:

 • The ancestry of Marretje Klein: the ancestors of my partner on the Island of Schokland.
 • The ancestry of Willem Offerhaus consists of families with high standing in the days of the Republic. Note that they are very much interrelated.
 • The ancestry of MCS Hanno consists of families that fled to Leiden, coming from the North of France and Belgium.

2) to complete the geneologies of these families:

 • Van der Wel in Midden-Kennemerland, Netherlands. I have traced the original ancestor coming to this region, and have strong leads that place his cradle in Dalfsen, Overijssel, Netherlands. His grandfather Nicolaas Henriks van der Welle is now the oldest known ancestor. So far I have found no connection to the family Van der Wel in Zuid-Holland, Netherlands (by far the largest concentration of people with this surname).
 • Gertenbach: A family that caom in the mid 18th century in Midden Kennemerland, Netherlands, originally from Germany.
 • Offerhaus: geneology published in the series Nederland's Patriciaat. The family's origins are in Velbert, Germany.
 • Ultee: a family member already traced the origigins to the surroundings of Liège, Belgium (Houlteau). As protestant religion refugees, they first fled to Germany (Otterberg) and later to the Netherlands.
 • Berghuis: a family that arrived in Midden Kennemerland, Netherlands in the 18th century from the Veluwe, Netherlands, and got strongly related to Gertenbach and Van der Wel.
 • Kievit: a family mainly in Drenthe, Netherlands, with roots in Friesland, Netherlands.
 • Visscher: a family of fishermen and "boat shovers" in Elburg, Gelderland, Netherlands.

3) The development of horti-agriculture in Middle Kennemerland and the family histories of Berghuis, Gertenbach and Van der Wel in the 19th century.

4) A reconstruction of families and population of Schokland, a former Island in the Zuiderzee. In 1859 the population was evacuated, as the safety for floods could no longer be guaranteed. The population was around 700 at the time. I'm interested to see how wide the diaspora of these people (from an originally isolated community) are spread.

5) A reconstruction of the former population of Beulake, Overijssel, Netherlands. This now drowned village in a lake near Giethoorn vanished during the 18th century.

6) Albus Perkamentus. The Dutch name for Harry Potters master sourcerer Dumbledore. I stumbled upon him by accident in the baptisms of the Dutch Reformed church in Zwolle, Netherlands.

7) Witch trials in Amersfoort, Netherlands in the late 16th century. This is a rare concentration of trials and executions in an area under control of the Dutch Republic.