User:Bronquest

Family Trees
Default (view) (launch FTE)
people: 17643
FAM Albus Perkamentus (view) (launch FTE)
people: 10
GEN Claas van der Wel (view) (launch FTE)
people: 1940
GEN Jacquemin Houlteau (view) (launch FTE)
people: 1683
KS Henk Kievit (view) (launch FTE)
people: 440
KS M.S.C. Hanno (view) (launch FTE)
people: 894
KS Marretje Klein (view) (launch FTE)
people: 538
KS Ultee Offerhaus (view) (launch FTE)
people: 3110
KS Van der Wel Gertenbach (view) (launch FTE)
people: 3114
KS Visscher Kroes (view) (launch FTE)
people: 750
KS Willem Offerhaus (view) (launch FTE)
people: 1069
POP Beulake (view) (launch FTE)
people: 5
POP Schokland (view) (launch FTE)
people: 10453
Users Researching
der Wel van der Wel
Ultee
Gertenbach
Offerhaus
Berghuis
Kievit
Visscher
User pages
Bronquest/Genealogie Jacquemin Houltay
Bronquest/Genealogie Nicolaas Henriks van der Welle
Bronquest/Project: Populatie en gezinsreconstructie van Schokland, Overijssel, Netherlands

Image:P5112352.jpg

This a bilingual text, English below Deze tekst is tweetalig


Ik ben pas enkele jaren geleden geinteresseerd geraakt in genealogisch onderzoek. Mijn resultaten zijn dan ook nog bescheiden. In m'n database zijn nu zo'n 10.000 namen opgenomen. Mijn primaire onderzoeksdoelen zijn:

1) de kwartierstaten van mezelf en mijn partner, met daarbinnen speciale aandacht voor bepaalde kwartieren:

 • De kwartierstaat Marretje Klein staat voor alle Schoklandse voorouders van m'n partner.
 • De kwartierstaat Willem Offerhaus omvat het grootste deel van m'n voorouders uit patriciersgeslachten en oude adel. Enkele takken lijken terug te herleiden tot Karel de Grote (met uiteraard dank aan het Karel de Grote project).
 • De kwartierstaat MSC Hanno omvat voornamelijk voorouders uit verschillende families die uit Noord-Frankrijk en (Waals) België naar Leiden zijn gevlucht.

2) de genealogieën van de families van mijn (en mijn partners) grootouders. Namen waar ik dan ook bijzonder in en geïnteresseerd zijn:

 • Van der Wel (in Midden-Kennemerland, de gemeenschappelijke stamvader daarvan had ik snel gevonden. Inmiddels heb ik sterke aanwijzingen dat zijn wieg in Dalfsen (ov) moet hebben gestaan, maar heb daarover nog geen zekerheid
 • Gertenbach (in de 18e eeuw in Midden Kennemerland, oorspronkelijk uit Duitsland)
 • Offerhaus (genealogie beschreven in Nederland's Patriciaat, oorspronkelijk uit Velbert in Duitsland)
 • Ultee (door anderen zijn de roots van deze familie herleid tot Wallonië (omgeving Luik, de naam Houlteau)
 • Gezien de sterke samenloop met de families Van der Wel en Gertenbach ben ik ook geïnteresserd in de familie Berghuis. Ook deze familie arriveerde in de 18e eeuw in Midden-Kennemerland, komend van de Veluwe)
 • Kievit (Kieviet en Kiewiet). Een voornamelijk Drenthse familie met Friese wortels
 • Visscher (oorspronkelijk afkomstig uit Elburg: vissers en bootschuivers)

3) de relatie tussen de ontwikkeling van de tuinderij in Midden Kennemerland in de 19e eeuw en die van de families Berghuis, Gertenbach, Van der Wel.

4) Schokland: een bevolkings- en gezinsreconstructie van de bevolking van dit eiland, tot de ontruiming in 1859 [[1]]:

 • uit Genlias zijn de personen overgebracht die in de Burgerlijke Stand zijn genoemd (1812-1859);
 • DTB: huwelijken, dopen en overlijden NG
 • DTB: huwelijken en dopen.

Bij het opnemen van de DTB gegevens heb ik gebruik gemaakt van de transcripties van Bruno Klappe. Hiermee zijn vrijwel alle voormalige inwoners van Schokland opgenomen, die ons uit schriftelijke bronnen bekend zijn. Ik heb de invoer al zoveel mogelijk geprobeerd te ontdubbelen, maar ik sluit niet uit dat er nog personen en echtparen dubbel genoemd zijn. Al was het maar omdat op Schokland achternamen en patronymen in de beginperiode van de BS niet consequent en door elkaar gebruikt zijn. Een check van de Genlias data op de oorspronkelijke acten staat dan ook ook nog op de rol, evenals een check op de beschikbare volkstellingen. Mocht je een fout vinden, verbeter gerust (met vermelding van bron): daar zijn het wiki's voor!

5) Beulake: op de campus in Enschede is een opmerkelijk kunstwerk bij de Bastille: een kerktoren die in het water staat, Ik vond het grappig. Later begreep ik dat het een verwijzing is naar de kerktoren van Beulake, dat in de loop van de 18e eeuw onder water kwam te staan. POP Beulake is een reconstructie van de bevolking en gezinnen van deze verdwenen plaats van turfwerkers.It's only just a few years since I got into geneology. So, my results are modest. I have a database containing information on 10.000 people. My primary objectives are:

1) getting a complete as possible picture of my and my partner's ancestry. I have a special interest in:

 • The ancestry of Marretje Klein: the ancestry of my partners ancestry on the Island of Schokland.
 • The ancestry of Willem Offerhaus consists of families with high standing in the days of the Republic. Note that they are very much interrelated.
 • The ancestry of MCS Hanno consists of families that fled to Leiden, coming from the North of France and Belgium.

2) the geneologies of these families:

 • Van der Wel (in Midden-Kennemerland, Netherlands. I have traced the original ancestor coming to this region, and have strong leads that his place of birth is in Dalfsen, Overijssel, Netherlands, but I'm not sure yet)
 • Gertenbach (Midden Kennemerland, Netherlands, originally from Germany)
 • Offerhaus (geneology published in the series Nederland's Patriciaat. The family's origins are in Velbert, Germany)
 • Ultee (a family member already traced the origigins to the surroundings of Liège, Belgium (Houlteau). As protestant religion refugees, they first fled to Germany and later to the Netherlands)
 • Berghuis: a family that arrived in Midden Kennemerland, Netherlands in the 18th century from the Veluwe, Netherlands, and got strongly related to Gertenbach and Van der Wel
 • Kievit: a family mainly in Drenthe, Netherlands, with roots in Friesland, Netherlands
 • Visscher (a family of fishermen in Elburg, Gelderland, Netherlands)

3) The development of the agriculture in Midden Kennemerland and the influence on the family histories of Berghuis, Gertenbach and Van der Wel in the 19th century.

4) A reconstruction of families and population of Schokland, a former Island in the Zuiderzee. In 1859 the population was evacuated, as the safety for floods could no longer be guaranteed. The population was around 700 at the time. I'm interested to see how wide the diaspora of these people (from an originally isolated community) are spread.