Person:Peder Solberg (1)

Watchers
Peder Simon SOLBERG
b.1718 Drangedal
d.1788
  1. Peder Simon SOLBERG1718 - 1788
  2. Markus Helmer SOLBERG1727 - 1808
  1. Halvor Persson TØRNES1748 - 1804
Facts and Events
Name Peder Simon SOLBERG
Gender Male
Birth? 1718 Drangedal
Death? 1788

Han ble døpt Peder Simen, men står i kirkeboka ved barnas dåp som Peder Simon. Han ble oppkalt etter morfaren Peder Simonsen.

Eilev Solberg kjøpte Nordre Tørnes i 1650, og den ble drevet avleilendinger til eieren, Per Simon Solberg, overtok gården i 1745. Et par av leilendingene ble sagt opp pga. ulovlig hogst i skogen og pga."Husenes Brøstfeldighed". Gården var satt til 625 riksdaler, boet til 600 riksdaler. De hadde to hester, åtte kuer og seks sauer. Gården hadde fem husmannsplasser i 1762.

Etter Karis død giftet han seg på nytt med en Kari og fikk sju barn med henne.Per Simon stammet på farssiden fra ekte storbondeætt og på morsiden fra byaristokrati. Det er trolig at han bar merke av dette i liv og atferd.Men han var arbeidsfør og driftig.

I løsøret etter ham var det en sølvkanne, der det sto "Klaus Pedersen Aarøe, Gjertrud" (26 rd.), en puns øse, 13 sølvskjeer, en halv brudekrone (15 rd.). Bøker: en bibel, Holbergs Episke, Müllers evangeliske Hiertespeil, en lovbok o.fl. Gangklær: en grønn kjole med vest og kamelhårs knapper (2 1/2 rd.), en svart kjole og vest (fire rd.), en gammel blå kjole (en 1/2 rd.), en blå fillete reisekjole (en rd.), en rød ull damask brystduk, en rød klæstrøye (en rd.), en svart ull damask vest (to mark), en blå og hvit verkens brystduk ( en 1/2 mark), en rødblomstret stoff ditto, et par brune klesbukser med skinnfôr (en rd.), et par svarte fløyelsbukser (to rd.), et par lyseblå klesbukser (tre mark), et par mørke klesbukser (to mark), et "sengested på bedstestuen med grønt hjemmevevd overheng". En "kirkeslede med sele og fruentimmer ridesadel, som enken hadde fått i morgengave".

Presten skrev i kirkeboka 1788 under navnet "tale ved grav" (står svært sjeldent).Per hadde bestemt 1774 at nordre Tørnes skulle deles i to åseter mellomde to sønnene, Halvor av 1. og Gunnar av 2. ekteskap. Jord og skog bledelt, fisket og kvernen skulle være felles som før. Husene ble ogsådelt ved loddtrekning.

Navnet Tørnes kommer av elva fra Tørdal, som het Tyri, dvs. elva som går gjennom furuskogen. De skrev 1483 Tyriness, 1585 Thiørnnes, fra 1665 Tørnes.

Skifteprot. 11, 1784-92, fol. 390, RA. Drangedalsboka, s. 579, 632-633. Kirkeboka 1718 og 1788. Bjørn Holte, 1/246. Ekstraskatten 1762.