Person:Minse Jouws (1)

m. 26 Mar 1742
 1. Mense Jouws1742 - 1743
 2. Minse Jouws1745 - 1783
 3. Baukje Jouws1748 - 1823
 4. Poppe Jouws1752 -
 5. Rinske Jouws1755 -
 6. Siebout Jouws1757 - 1807
 7. Dirk Jouws1762 - 1801
 8. Pietje Jouws Hollander1765 - 1832
m. 22 May 1774
 1. Fokeltje Minses van den Akker1774 - 1847
 2. Joukje Minses bij de Weg1776 -
 3. Jouw Minses van den Akker1778 - 1834
 4. Huite Minses bij de Weg1779 - 1830
 5. Tetje Minses bij de Weg1780 - 1822
 6. Poppe Minses bij de Weg1782 - 1869
Facts and Events
Name Minse Jouws
Gender Male
Birth[1] 19 May 1745 Idsegahuizum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands
Christening? 23 May 1745 Idsegahuizum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands
Marriage 22 May 1774 Arum, Wonseradeel, Friesland, Netherlandsto Doedke Hoites
Death[2] 1 Apr 1783 Cornwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands
Other[3] Roorda, R. S. Ien en Oar Oer It Sint Anna Lien to Hidaerd
Image Gallery
References
 1. Geboorte-Doopakte, in Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken
  DTB: 820, 19 mei 1745.
 2. Huwelijk, in Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken
  DTB: 796, 22 mei 1774.
 3. Sint Anna Lien, in Roorda, R. S. Ien en oar oer it Sint Anna lien to Hidaerd. (Ljouwert: Fedde Dykstra, 1957).

  De meeste gegevens komen uit het boekje Ien en oar oer IT SINT ANNA LIEN to Hidaerd.
  Bewerkt door gerenommeerde genealoog Reinder.Sierks Roorda te Leeuwarden.
  Afschrift van een akte houdende statuten, Sint Annaleen te Makkum.
  Verleden voor Mr. M. Wallis de Vries, notaris te Makkum, Wonseradeel, Friesland, Nederland

  De (stiftingsbrief) van het Sint Annaleen, op perkament zit in de bijlagen van de Civ Sentinsjes van het Hof van Fryslan 27 okt 1756 nr 4.

 4.   21 jan 1777: GG 34 s 223. Mense Jous en Dieuke Hoites schuldig F 93,55 ter zaake der leverantie van kalk, pannen en estricken en 166,11,4 goune en 100,16,10 gounne voor levering hout en arbeidsloon voor het opbouwen van ons Nieuws gestigte Huysinge cum annexis staande en gelegen aan de zeedyk onder Cornwerd
 5.   12 mei 1783: O 5 s 59. Minse Jouws zaliger uit Koarnwert. Curators over de boedel zijn Hessel Tjeerds uit Koarnwert en Sybren Goslinga uit Wons.