Person:Ingeborg Ween (1)

Watchers
Browse
Ingeborg WEEN
b.1781 Ålen
d.1866
  1. Ingeborg WEEN1781 - 1866
  • HLars HOLDEN1779 - 1856
  • WIngeborg WEEN1781 - 1866
m.
  1. Anders HOLDEN1821 - 1870
Facts and Events
Name Ingeborg WEEN
Gender Female
Birth? 1781 Ålen
Marriage Barn
to Lars HOLDEN
Death? 1866

Sosteren Maret giftet seg til en husmannsplass. "I en stuggu ved siden avbudde Marets soster Ingeborg. Hun hadde også ku, men ingen jordvei. Hun gikk borte på dagarbeide og tok i sommertiden som regel hoi i betaling.På den måten og ved å leie slått fikk hun for til kua si. Ingeborg varsvært stor og sterk. En gang hadde hun vært på Unsholtet på arbeid.Mannen der ville prove styrken hennes og sa at hun skulde få ta så mye hoi som hun orket bære, for arbeidet. Hun tok ei hel såte (henimot 7 våg= 125 kg) og bar den på ryggen heim. Ingeborg var bestemor til kjopmann Peder Holden på Roros." (Ålenboka)Hun var tjenestejente på Gjerde 1801. I kirkeboka ved dåpen til sonnen Anders står hun nevnt som tjenestepige I. A. Wehn. Sosteren Maret og Berit Holden var blant fadderne. Hun var ikke fadder til noen av barnebarna. Ved hennes dåp skrives Ween, ved sonnens dåp Wehn. Hun ble igjen i Ålen da sonnen flyttet, og dode 2. jan. 1866 på Lien som fattiglem, 83 år gammel.Ålenboka, s. 446, Tretvik II/67. Kirkeboka for Ålen 1781, 1866, film NT 28, RA.