Person:Anders Holden (1)

Watchers
Anders HOLDEN
b.15 Apr 1821 Ålen
d.7 Oct 1870 Strandebarm
m.
  1. Anders HOLDEN1821 - 1870
  1. Iver HOLDEN1843 - 1919
  2. Ingeborg HOLDEN1846 -
  3. Halvor A. HOLDEN1849 -
  4. Peder HOLDEN1852 - 1935
  5. Johan HOLDEN1854 - 1877
  6. Anders HOLDEN1859 - 1861
Facts and Events
Name Anders HOLDEN
Gender Male
Birth? 15 Apr 1821 Ålen
Death? 7 Oct 1870 Strandebarm

Kirkeboka 1821 oppgir foreldre "Gaardmand og gift Mand Lars Jons. Holden og tjenestepige Ingeborg Andersd. Wehn". Kirkeboka oppgir ikke at han er fodt utenfor ekteskap. Dopt 22. april, en uke gammel. Farens soster, Beret Holden, var blant fadderne. Han ble konfirmert 15 år gammel med omtalen "Udmærket god, Megen Flid, God opforsel".Flyttet fra Ålen til Roros i 1842, 3 måneder for farens kone dode. Senere har han sannsynligvis ikke hatt kontakt med faren.Han giftet seg i 1844. Han står som "tjenestedreng og ungkarl". ("Hun fra Roros, han fra Aalen hvorfra han medbragte attest" på koppevaksinasjon.)I 1865 bodde Anders i hus nr. 197 på Bakkene. (Huset er fremdeles bevart 1999) Han er da oppfort som "huusfader, selveier, verksarbeider" med kone, 3 hjemmeværende sonner, Halvor 17, Peder 14, Johan 12, en fostersonn, Johannes Olsen 2, og svigerfar, Halvor J. Lokken, 85, foderådsmann, enkemann. Den eldste sonnen, Iver, må ha reist til Amerika.Anders omkom ved mineskudd 7. okt 1870 ved Varaldsoy svovelkisgruberi Hardangerfjorden, Strandebarm kommune.Hvorfor dro mange rorosinger til kisgruvene på Varaldsoy? Kobberverket hadde store underskudd og reduserte arbeidsstokken. Det ble stor arbeidsloshet på Roros. Mens folketallet i landet steg sterkt på denne tiden, sank det på Roros. Mange tok arbeid på andre bergverk (Anders), noen utvandret til Amerika (sonnen Iver) eller dro til industrien i byene.Gruvene på Varadsoy lå 300-400 meter over havet inne på veilose heier. Veier ble bygd, og 300 mann satt i arbeid. "Det stroymde til folk frå alle kantar, svenskar, rorosingar, austlendingar og vestlendingar, "slusk" og bygdefolk. Det skrall og small dagen og vika lang." "Gruvearbeidet gjekk fore seg på den måten at dei laga store sjakter og frå desse forde så tunnellar med skinnegangar inn i fjellet.Ein hest drog kisen fram og lasset vart tomt på eit plan der kisen og gråsteinen vart skilde åt."Kirkeboka for Ålen 1821, 1836, 1842, for Roros 1844. Kirkeboka for Strandebarm 1870. Bygdebok for Strandebarm og Varaldsoy, 1/236. Odegaard, s. 77. Folketellingen 1865.