Friesland Landverhuizers 1877

Watchers
Article Covers
Places
Friesland
Year range
1877 - 1877

Back to Emigrants from Friesland

Name First Name Age Place Ship Arrival date
BekiusJan Daams24Het Bildt
de BoerWillem Sytzes17Wonseradeel
BoersmaJouw Willems26Menaldumadeel
BrouwerGerrit27Sneek
DekkerAnne Foppes25Het Bildt
van DijkJasper Jans24Het Bildt
FaberHerre Piers23Het Bildt
FaberSjoerd37Ferwerderadeel
FerwerdaJohannes Feddes58Menaldumadeel
GlasJan40Barradeel
GorterTiete31Gaasterland
KremerJan45Ferwerderadeel
KrullIJke33Sneek
van LeeuwenJohan Frans Joseph 17Ooststellingwerf
LolkamaPieter42Schoterland
RenzemaDirk54Barradeel
SteekensJohannes Reinier46Schoterland
TjepkemaRein Johannes24Het Bildt
TolsmaBindert46Barradeel
TuinhofJohannes19Barradeel
VisserHarmens25Wijmbritseradeel


Emigrants from Friesland

INDEX . 1848 . 1849 . 1850 . 1851 . 1852 . 1853 . 1854 . 1855 . 1856 . 1857 . 1858 . 1859 . 1860 . 1861 . 1862 . 1863 . 1864 . 1865 . 1866 . 1867 . 1868 . 1869 . 1870 . 1871 . 1872 . 1873 . 1874 . 1875 . 1876 . 1877 . Terschelling

Emigration from Drenthe, Friesland and Groningen