Friesland Landverhuizers 1854

Watchers
Article Covers
Places
Friesland, Netherlands
Year range
1854 - 1854

Back to Emigrants from Friesland

1854 was an interesting year. A group of Mennonite emigrants from the town of Balk, Gaasterland (with surnames such as Smid, Symensma, Visser, and Oor) left Friesland and settled in Elkhart, Indiana. This was also the year that Sake Hofstra emigrated. His son, William Sake Hofstra, was the namesake of Hofstra University in New York.

Name First Name Age Place Ship Arrival date
BakkerAlbert Oeges44Franeker
BakkerJacob Pieters39FerwerderadeelAndrew Foster8 May 1854
BakkerJan Oeges39Franeker
BeldJan Willems27Gaasterland
BoonstraAtse Klazes46Ferwerderadeel
BremerJan Jacobs35Gaasterland
BrouwerJohannes Hermanus37Franeker
BrouwerKornelis Jans38Doniawerstal
DekkerJacob Jans33Het Bildt
DuikerEnne Berends35Gaasterland
DuikerWillem Berends30Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
van DuinenJacob Jens Jans31Westdongeraaldeel
DijkstraSipke L.32Westdongeradeel
EhlhardJacob19Westdongeradeel
de GrootSimon40Sneek
HiemstraFeike S.25Westdongeradeel
HoekstraJan Jurjens53FerwerderadeelRichard Anderson23 Oct 1854
HoekstraSjoerd Derks43RauwerderhemAndrew Foster8 May 1854
't HoenArjen Arjens 44 Het Bildt
HofstraSake Antoons23Franekeradeel
JansoniusGrietje Jans21Wonseradeelsee Landverhuizer 1853
KasGeertje Jans26Franekeradeel
van der KleedJelle Klazes 36Westdongeradeel
van der KleedWieger Klazes41Westdongeradeel
KrulAnne20Gaasterland
LandmanSipke Tjittes40Hemelumer Oldephaert en NoordwoldeOcean Herald28 Jun 1854
OntankSjoerd Gerrits36Ferwerderadeel
OorMartje Jans69Gaasterland
van PoptaWybe Lieuwes31Franekeradeel
PostHendrik Spatké23Het Bildt
PostmaFekke Fekkes38Gaasterland
PostmaReino Pieters22Ferwerderadeel
RoordaTetje Cornelis36Het Bildt
RijpmaMarten Reinders31Frankeradeel
SchotsBaukje Andrien53Gaasterland
SmidObe Meines51Doniawerstal
SminkAle Alberts38Gaasterland
StapHein Pieters28Het Bildt
StremlerBokke Dirks39Franeker
StremlerFolkert Dirks33Franeker
SwartKlaas Johannes54Gaasterland
SijmensmaHerre Jacobs35Gaasterland
SijmensmaJan Jacobs41Gaasterland
TillemaDouwe M.31Westdongeradeel
TjietjemaTjietje Sietzes31Gaasterland
TrompJelle Rintje23Gaasterland
VeenstraAndries Ykes28Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
van der VeldeDirk Jarigs46Utingeradeel
VisserHene Aukes43Gaasterland
VisserKlaas Huitjes37Sloten
VisserPieter Minnes33Franekeradeel
VisserRuurd Klazes54Gaasterland
VriesJelle Sijtses30FerwerderadeelAndrew Foster8 May 1854
de Vries Hendrik Jans29Gaasterland
de VriesHendrik Stoffels28Gaasterland
de VriesTjeerd Stoffels20Gaasterland
Waubert de PuiseauLouis Marie Adelaīde25Lemsterland
WestersFrans36Westdongeradeel
YpmaIJnte Ruurds30Hennaarderadeel
ZandstraHendrik Lubberts30Gaasterland
MulderBerend Adolfs33FerwerderadeelAndrew Foster8 May 1854
Emigrants from Friesland

INDEX . 1848 . 1849 . 1850 . 1851 . 1852 . 1853 . 1854 . 1855 . 1856 . 1857 . 1858 . 1859 . 1860 . 1861 . 1862 . 1863 . 1864 . 1865 . 1866 . 1867 . 1868 . 1869 . 1870 . 1871 . 1872 . 1873 . 1874 . 1875 . 1876 . 1877 . Terschelling

Emigration from Drenthe, Friesland and Groningen