Friesland Landverhuizers 1851

Watchers
Article Covers
Places
Friesland, Netherlands
Year range
1851

Back to Emigrants from Friesland


Staat der Landverhuizingen naar Noord Amerika of andere Overzeesche Gewesten welke in de loop van het jaar 1851 hebben plaatsgehad


Name First Name Age Place Ship Arrival date
CuperusAbel23Sneek
DoedemaDirk Romkes50Westdongeradeelvan Nijenstein5 Jun 1851
KeijzerElisabeth31Leeuwarden
Keijzer Maria Elisabeth
wed Willem Petrus Morra
32Leeuwarden
LaarmansWillem32Leeuwarden
van der MeulenBoei Dirks41Lemsterland
RiemersmaGerrit Hendriks50Ferwerderadeel
SonbeekJan Petrus23Sneek
TenstraJohannes26Leeuwarden
TuinstraSjoerd Sytzes28Westdongeradeelvan Nijenstein5 Jun 1851
VeersemaAdrianus18Menaldumadeel
VeersemaGerlof Tjade22Menaldumadeel
VeersemaJan Piet16Menaldumadeel
Emigrants from Friesland

INDEX . 1848 . 1849 . 1850 . 1851 . 1852 . 1853 . 1854 . 1855 . 1856 . 1857 . 1858 . 1859 . 1860 . 1861 . 1862 . 1863 . 1864 . 1865 . 1866 . 1867 . 1868 . 1869 . 1870 . 1871 . 1872 . 1873 . 1874 . 1875 . 1876 . 1877 . Terschelling

Emigration from Drenthe, Friesland and Groningen