Friesland Landverhuizers 1849

Watchers
Article Covers
Places
Friesland, Netherlands
Year range
1849

Back to Emigrants from Friesland


Staat der Landverhuizingen naar Noord Amerika of ander Overzeesche Gewesten welke in de loop van het jaar 1849 hebben plaatsgehad

Name First Name Age Place Ship Arrival date
BangaGerrit IJsbrands26Westdongeradeel
BenninkHendericus 28 WeststellingwerfProteus 20 May 1849
BoesRuurd Sytzes 43 Westdongeradeel
BornemanBernardus 28 Sneek
BornemanNolle 18 Sneek
BornemanWillem 20 Sneek
BouwhuisAnne Lolkes 28 Weststellingwerf
BroersmaSymon 41 Wonseradeel
BijlsmaJan Oepkes 33 MenaldumadeelLouise 5 July 1849
BijlsmaPieter Oepkes 30 Menaldumadeel Louise 5 July 1849
DijkstraGerrit Jans 60 WestdongeradeelProteus 20 May 1849
DijkstraJan Gerrits 35 WestdongeradeelHerman 6 Jun 1849
DijkstraMarten Pieters 30 Oostdongeradeel
FortuinJeltje Anes 72 Barradeel[1]
van GenderenHermanus 37 Lemsterland
de HaanHoeke Lammerts 69 TietjerksteradeelProteus 20 May 1849
HoogelingAnne Jans 54 WeststellingwerfProteus 20 May 1849
JakobsmaHendrik Klazes 37 Smallingerland
JelsmaJelle Ybeles 63 TietjertsteradeelProteus 20 May 1849
JelsmaZacharias 24 SmallingerlandProteus 20 May 1849
van der KolkWijtze Wiegers 35 TietjerksteradeelProteus 20 May 1849
KoopmansHendrik Tjeerds 37 WestdongeradeelHerman 6 Jun 1849
KoopmansIJttje Tjeerds 42 WestdongeradeelHerman 6 Jun 1849
KuipersJochem Dirks 38 WeststellingwerfProteus 20 May 1849
MarxLevi 40 FranekerProteus 20 May 1849
van der MeerIJtze Jacobs 27 Rauwerderhem
MeterEde Sipkes 42 HennaarderadeelProteus 20 May 1849
van der MeulenAnne Geerts 28 TietjerksteradeelProteus 20 May 1849
NoordmansJacob Jans 20 BaarderadeelProteus 20 May 1849
de OudeAge Jans 26 Lemsterland
van PeimaJacob Worp 32 OostdongeradeelHerman 6 Jun 1849
van PeimaRinze Worp 29 OostdongeradeelHerman 6 Jun 1849
van PeijmaWorp 53 WestdongeradeelHerman 6 Jun 1849
RisJan 27 Haskerland
SalverdaPieter Ages 28 Franekeradeel
van der SchaaffJan 49 Dokkum
SchaafsmaHouke Mients 32 WestdongeradeelProteus 20 May 1849
SjoerdsmaTaeke Andries 30 WestdongeradeelProteus 20 May 1849
TerpstraWatze Douwes 33 WestdongeradeelProteus 20 May 1849
van der TolJob Pieters 53 Franeker
TuinstraKornelis Sytzes 29 Westdongeradeel
van der VeenYtze Jacobs 18 Achtkarspelen
VeldemaHendrik Lammerts 23 Frankeradeel
VierstraGesse (Gosse) Hendriks 36 IJlst
de VriesJacob Pieters 38 WestdongeradeelProteus 20 May 1849
de VriesSiemen Minnes 28 Lemsterland
WesseliusGrietje Sijbrens 18 BarradeelLouise 5 July 1849
WesseliusTjalling Sijbrens 24 BarradeelLouise 5 July 1849
WestraBonne Jans 46 Dantumadeel
WitzenburgJohannes Annes 28 TietjerksteradeelProteus 20 May 1849
WitzenburgMarten Annes 28 TietjerksteradeelProteus 20 May 1849
van der WoudeFeikje 19 FranekerProteus 20 May 1849
van der WoudeMachiel 44 FranekerProteus 20 May 1849
WijngaardenJan Douwes 57 Het Bildt[2]
WijniaTeunis Lieuwes 51 TietjerksteradeelProteus 20 May 1849
van der ZeeThomas Meines 35 IJlst
Emigrants from Friesland

INDEX . 1848 . 1849 . 1850 . 1851 . 1852 . 1853 . 1854 . 1855 . 1856 . 1857 . 1858 . 1859 . 1860 . 1861 . 1862 . 1863 . 1864 . 1865 . 1866 . 1867 . 1868 . 1869 . 1870 . 1871 . 1872 . 1873 . 1874 . 1875 . 1876 . 1877 . Terschelling

Emigration from Drenthe, Friesland and Groningen