Family:Claes Wassenaar and Neeltje Jans (1)

Watchers
Facts and Events
Marriage? Bef 1547
Children
BirthDeath
1.
 
 
2.
Bef 1621

Claes Barthouts nam in 1547 de pacht van ruim 25 hectare Bildtland bij Sint Jacobiparochie over van zijn schoonvader Jan Goverts. Claes was nog getrouwd met Jans dochter Neeltje in 1574, toen het echtpaar een gevelsteen met een vruchtbaarheidssymbool (twee korenschoven) liet maken voor hun huis aan de Koudeweg, tussen Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie.

Claes was welgesteld. In 1552 moest hij opkomen met een kostbare wapenrusting (een harnas met ringkraag) en in 1578 betaalde hij het toptarief voor boeren in de weeldebelasting (f 6). Hij had zo voldoende aanzien om een ambt te bekleden.

In 1560 trad hij op als dorpsbestuurder.

De gevelsteen :

Image:Claesbartoutsenneetljejans.JPG

Image Gallery