Source:Kotarski, Stefan. Słownik Zlatynizowanych Nazw Miejscowych Ze Szczególnym Uwzglȩdnieniem Osiedli Słowiańskich

Watchers
Source Słownik zlatynizowanych nazw miejscowych ze szczególnym uwzglȩdnieniem osiedli słowiańskich
Author Kotarski, Stefan
Coverage
Place Slovensko, Czechoslovakia
Moldova
Belarus
Hungary
Czech Republic
Poland
Ukraine
Romania
Russia
Bulgaria
Subject Finding aid
Publication information
Type Miscellaneous
Publisher Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Date issued 1955
Place issued Warszawa
Citation
Kotarski, Stefan. Słownik zlatynizowanych nazw miejscowych ze szczególnym uwzglȩdnieniem osiedli słowiańskich. (Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1955).
Repositories
Family History Libraryhttp://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatal..Other

Usage Tips

Available at the Family History Library.