Place:Agudas Israel Cemetery, Hazleton, Luzerne, Pennsylvania, United States

NameAgudas Israel Cemetery
TypeCemetery
Coordinates40.94703°N 75.95846°W
Located inHazleton, Luzerne, Pennsylvania, United States
Also located inLuzerne, Pennsylvania, United States    

Find A Grave: Agudas Israel Cemetery

Location

Cemetery Road, Hazleton, Pennsylvania