Person:Symon Slm (1)

Watchers
m. ABT 1595
 1. Dieuwer Arrien Symons - 1670
 2. Symen Arjens S.L.M.Abt 1605 - Abt 1677
 3. Trijntje Ariens Slim
 4. Grietje Arjens Sijmensdr
 • HSymen Arjens S.L.M.Abt 1605 - Abt 1677
 • WAecht Olpherts1585 - Bef 1643
m. 19 NOV 1627
 1. Arjen Symons S.L.M.1650 - 1714
 2. Rienck Symons S.L.M.
 3. Waling Symens S.L.M.
m. 13 Feb 1643
 1. Jacob Sijmens
Facts and Events
Name Symen Arjens S.L.M.
Gender Male
Birth? ABT 1605 St. Jacobiparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands
Marriage 19 NOV 1627 St. Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlandsto Aecht Olpherts
Marriage 13 Feb 1643 Het Bildt, Friesland, Netherlandsto Trijntje Ariens
Death? ABT 1677 St. Annaparochie, Het Bildt, Friesland, Netherlands

Walburg


Farmers on Walburg (referencenumber 128) , nicknamed “Walburg”, current address : Langhuisterweg 21 Sint Annaparochie.

1698 : Arjen Symons Slim and Ariaentje Cornelis 't Hoen were the farmers on this farm. 1748 : Symen Arjens Slim and Djeuke Dircks Wijngaarden were the farmers on "zathe Walburg"
1758 : Haye Feikes son of Feike Hayes and Tettie Ypes, x Antie daughter of Beernt Dirks and Trijntje Johannes.
1775/1800 : Eeltje Johannes, who was the son of Johannes Eeltjes en Tietje Rommerts, first married to Tettie Ypes who is the widow of Feike Hayes. Eeltje later married to Trijntje, who is a daughter of Arjen Corn. Slim and Trijntje Jans.

On a map from 1570 it's clearly visible :

Image:Walburg 1570.jpg


Mariazathe

Symen Arriens SLM was farmer on the "Maria Zathe" current address Middelweg-Oost 157 in Sint Annaparochie.
The farm is bought by Symen Ariens and Aechie Olpherts in 1629 from Pyter Lourens.

In 1527, Heijman Scheyff was living on this farm, he had the title "Schout op der Bilt". The nickname for Symen Arriens S.L.M. was “Scheijff”.

In 1655 Symen Ariens was menist (doopsgezinde). In 1670 no longer menist.

On a map from 1570 it's clearly visible :

Image:Mariazathe 1570.jpg

References
 1.   boer, wonende te St. Annaparochie.

  Bnr 124. 1635 St. Ap. 44m.458r., 1640 45m. (Maria Zathe),
  1655 nr. 46 menist,
  1670 id. (geen menist).
  HB38/67 6.10.1668 oom van Neeltie Bartouts wed. Harrent Pieters.

  Hyp.bk 17.4.1630/25.5.1629 S.A. en A.O. kopen boerderij op oost v. St. Ap. van Pyter Lourens ( aantek. S. Maria zathe).
  Hyp.bk 6.9.1677/23.9.1676 vader S.A. sluit akkoord met zoon Waling Simons, koopman te Hindeloopen, inz. erfenissen v. moeder Aefie Olferts, grm. Lutger Hendricks en ovl. zrs Berber en Trijntie Simons.
  HB41/86 22.11.1677 sch. en d. Waling Symens te Hindelopen krijgt een bedrag waarvoor hij afziet van alle aanspraken op de ouderlijke erfenis;
  de kinderen uit het 2e huw. zijn: Arien, Waling (de jonge), Neeltie en Aeghie.

  Gedeposs.pachter 1635/6 2 x 179.9.2.

  trouwt op vrijdag 19 november 1627 te het Bildt (Ger.)

  (1) met Aechie Olpherts, dochter van Olphert Heeres.

  Naam komt ook voor als Aeff of Aeffie Trouwt op dezelfde dag als broer Waling met zuster van Symen.
  Hyp.bk. 17.4.1630/25.5.1629 Aefke O.

  Aechie was eerder gehuwd
  (1) met Fem Cornelis.<9,10>

  trouwt op vrijdag 13 februari 1643 te Gerecht Het Bildt
  (2) met Trijntie Ariens.
 2.   Symen Arriens SLM was boer op de "Maria Zathe" aan de Middelweg-Oost 157 te Sint Annaparochie.
  De boerderij wordt door Symen Ariens en Aechie Olpherts in 1629 gekocht vanPyter Lourens.

  Op deze boerderij woonde in 1527 Heijman Scheyff, die ook "Schout op derBilt" was.
  Als bijnaam van Symen Arriens S.L.M. wordt “Scheijff” genoemd.

  In 1655 was Symen Ariens menist (doopsgezinde).
  In 1670 was hij geen menist meer.

  In 1661/1662 was Symen Ariens volmachthouder van Het Bildt.

  Op 25-6-1633 worden Symen Arjens en Waling Olpherts (zwager) voogden over de (nogminderjarige Grietje Ariens en Fookel Ariens, evenals de ooms Jacob Symens en Hendrick Walings.

  Aechie Olpherts is de dochter van Olphert Heeres.
  Aechie was de weduwe (voor 1611) van Fem Cornelis, de zoon van Cornelis Femmes en Aeltie Michiels. Fem Cornelis was boer te Vrouwenparochie.
  Aechie is de moeder van
  Sibbel Fems (geboren in 1612),
  Maek Fems (geboren 1614),
  Cornelis Fems (geboren 1616) en
  Olphert Fems (geboren in 1620).

  Trijntie Ariens is de dochter van Arien Clases en Neeltie Dircks
 3.   Arjen Symens S.L.M. is de zoon van:
  Symen Arjens S.L.M. geboren in ca 1605 te Sint Annaparochie
  overleden ca 1677 te Sint Annaparochie

  1x gehuwd op 19-11-1627 te Sint Annaparochie
  met Aechie Olphertsdr., geboren in 1630
  overleden ? te ?

  2x gehuwd op 13-2-1643 te Sint Annaparochie
  met Tryntie Ariens, geboren op ? te Sint Jacobiparochie
  overleden op 22-11-1677 te Sint Annaparochie