Person:Olav Hallvardsson Vrålstad (1)

Olav Hallvardsson Vrålstad
 1. Gunleik Hallvardsson VrålstadEst 1295 -
 2. Olav Hallvardsson VrålstadEst 1300 - Bef 1378
 3. Aslak Hallvardsson VrålstadEst 1305 - Bet 1338 & 1341
 4. Ingerid Hallvardsdatter VrålstadEst 1310 -
 • HOlav Hallvardsson VrålstadEst 1300 - Bef 1378
 • WSigne UnknownEst 1305 -
 1. Hallvard Olavsson VrålstadEst 1330 -
Facts and Events
Name Olav Hallvardsson Vrålstad
Gender Male
Birth[9] Est 1300 Vrålstad, Drangedal, Telemark, Norway
Living[1] May 1341
Death[1][8] Bef Mar 1378 Vrålstad, Drangedal, Telemark, Norway

Han arvet Øvre Roaldstad (Vrålstad). Gunleik Hallvardsson, mulig bror, arvet Nedre Roaldstad (Vrålstad).[7]

Det var stor trafikk av farende folk i landet, og kongen ønsket god orden og kontroll med de reisende. I rettarboten (loven) av 1280 ble det bestemt at når en reiste til bygder der en ikke var kjent, skulle en ha med seg et legitimasjons- eller anbefalingsbrev, utferdiget av lagmannen, sysselmannen eller av andre pålitelige menn. Brevet skulle vise at man var en hederlig mann, "skilamadr".[4] Presten Nikulas på Lunde utferdiget 1336 et slikt brev til brødrene Olav og Aslak Hallvardssønner som sine "soknarmen ok godrbønder ok skilriker". De var bofaste og selveiende bønder og skullepå pilgrimsferd til Hellig Olavs grav i Nidaros, til fots eller på hesteryggen.[2] Landreisen mellom Oslo og Nidaros tok ofte 10 dager i sagatiden. Underveis tok de reisende inn på kongsgårdene som lå fordelt med dags reises mellomrom i Gudbrandsdalen. Attesten ble oppbevart på Roaldstad.[2]

Fredag og lørdag etter helgetorsdag 1341 kom Tord lagmanntil Gjestegården i Skien for å dømme i rettstvist om jordstykker på Roaldstad. Olav og broren Aslak hadde kjøpt jord med hus av Gunleik. Aslak var død i mellomtiden, så Olav representerte barna hans. Tord lagmann hørte vitnene som sa at Olav "tre vintrer" før hadde betalt Gunleik "første penning og siste og alle der I mellom for sju laupars land i Vrålstad" og Aslak året etter for fem laupars land og tatt håndslag på handelen. Olav og Aslaks barn ble derfor tilkjent jorden.[1]

Han døde før 1378[8], sannsynligvis under svartedauen.


English translation/summary (with help from Google translate): Olav inherited upper Vrålstad. Gunleik Hallvardsson (possibly his brother) inherited lower Vrålstad.[7]

There was heavy traffic of people traveling in the country, and the king wanted good order and control of the travelers. In an act of 1280 it was declared that when one travelled to villages where one was not known, one would have to carry a credential or letter of recommendation, issued by the magistrate, the Governor or by another reliable man. The letter should show that you were an honourable man.[4] The priest Nikulas at Lunde issued such a letter in 1336 to the brothers Olaf and Aslak Hallvardssønner. They were settled farmers who owned their land, going on pilgrimage to St. Olav's grave in Nidaros, on foot or on horseback.[2] ... The letter was stored at Vrålstad.[2]

In 1341, there was a hearing regarding ownership of some land in Vrålstad. Olav and his brother Aslak had bought land with houses from Gunleik. Aslak had died in the meantime, so Olav represented his children. Witnesses said that Olav had paid Gunleik 3 winters previously for 7 laupars of land in Vrålstad, and the following year, Aslak had paid for 5 laupars of land and the impact on trade. Olav and Aslak's children were therefore awarded the land.[1]

He died before 1378[8], probably during the Black Death (plague).

References
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Norway. Diplomatarium Norvegicum. (http://www.dokpro.uio.no: University of Oslo)
  1:215-16, #270, 19 May 1341.

  land dispute involving Olav of Roaldstad (Vrålstad)

 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Norway. Diplomatarium Norvegicum. (http://www.dokpro.uio.no: University of Oslo)
  4:194-95, #223, Mar 1336.

  'Nikulas Prest paa Lunde anbefaler sine Sognemænd Brödrene Olaf og Aslak Halvardssönner paa deres Pilegrimsfærd til St. Olaf i Nidaros.'

  translation: Nikulas, priest at Lunde, recommends his parishioners Olaf and Aslak Halvardssönner on their pilgrimage to St. Olaf in Nidaros.

  Original was stored at Vrålstad.

 3.   Sannes, Olav. Drangedal med Tørdal, ei bygdesoga. (Drangedal: Drangedal historielag, 1974)
  p. 689.

  gjengivelse av diplomat (reproduction of documents)

 4. 4.0 4.1 Steen, Sverre. Ferd og Fest: Reiseliv i norsk sagatid og middelalder. (Oslo Aschehoug, 1942)
  p. 221.
 5.   Henneseid
  p. 81.
 6.   Hedem
  pp. 238, 245.
 7. 7.0 7.1 Offentlig skifte (public probate).
 8. 8.0 8.1 8.2 Norway. Diplomatarium Norvegicum. (http://www.dokpro.uio.no: University of Oslo)
  3:315-16, document number 416, 12 Mar 1378.

  When his son Hallvard bought land, Hallvard's mother Signe is mentioned but not his father.

 9. Birth year estimated based on estimated birth years of his son and his wife.