Person:Hallvard Olavsson Vrålstad (1)

Hallvard Olavsson Vrålstad
 
 1. Hallvard Olavsson VrålstadEst 1330 -
Facts and Events
Name Hallvard Olavsson Vrålstad
Gender Male
Birth[4] Est 1330 Vrålstad, Drangedal, Telemark, Norway

Han kjopte i 1378 en del av Nedre Roaldstad (Vrålstad) av Ingrid Hallvardsdotter. Sonnen til Ingrid, Anund, ga sitt ja og håndslag til salget. Ingrid var sannsynligvis soster av Olav, Aslak og Gunleik Hallvardssonner. Moren Signe og sonnen Olav ga sitt samtykke til kjopet.[1]

Hallvard Olavsson kan ha vært gift to ganger, først med Liv Helgesdatter, så med en Torbjørnsdatter. Det kan forklare navnet på sønnen; eldste sønn Olav, oppkalt etter farfaren og ennå i live, sønnen i annet ekteskap, oppkalt etter morfaren Torbjørn.

Liv Helgesdatter må være død i slutten av 1360-årene, Hallvard gift på nytt rundt 1370. I tilfelle er absolusjonsbrevet fra omkring 1365.

Jordkjopet viser at 20 år etter svartedauen var det to gårder på Roaldstad mens mange andre gårder stod tomme. Det kan hende at Roaldstad nå ble samlet igjen til en gård. Roaldstad var nemlig sannsynligvis samlet på en hånd i forste halvdel av 1400-tallet. I 1645ble hele Roaldstad regnet til 2 fullgårder, 250 mål jord og mer enn 60 kuer.

Roaldstad ble skrevet 1341 Roalzstadum, 1574 Wrolstadt, senere Wraalstad. På 1600- og 1700-tallet var Vrålstad den storste gården i herredet. 1866 fodde gården 5 hester, 22 kuer og 40 sauer.


English notes (covering first 2 paragraphs above): He, together with his son Olav and his mother Signe, bought part of lower Vrålstad in 1378 from Ingrid Halvorsdatter. Ingrid's son Anund agreed to the transaction.[1]

Hallvard was married to Liv Helgesdatter in about 1365, when she received absolution for infidelity, but may have had a second wife whose father his son Torbjørn was named after.

References
 1. 1.0 1.1 Norway. Diplomatarium Norvegicum. (http://www.dokpro.uio.no: University of Oslo)
  3:315-16, document number 416, 12 Mar 1378.

  Summary: 'Kristian Thjostolfssön sælger paa Ingerid Halvardsdatters Vegne til Halvard paa Roaldstad og hans Sön Olaf [og hans moder Signe] 4 Löbsland i Gaarden nordre [possibly should be nedre] Roaldstad.'

  translation: Kristian Thjostolfssön sold on Ingerid Halvardsdatter's behalf to Halvard of Roaldstad and his son Olaf [and his mother Signe] 4 löbsland in the farm northern [possibly should be lower] Roaldstad.

 2.   Hedem
  pp. 240-43.
 3.   Sannes, Olav. Drangedal med Tørdal, ei bygdesoga. (Drangedal: Drangedal historielag, 1974)
  pp. 308, 689.
 4. Birth year estimated based on estimated birth years of his father and his children.