Person:Hallvard Vrålstad (1)

Hallvard Vrålstad
b.Est 1270 Norway
Facts and Events
Name Hallvard Vrålstad
Gender Male
Birth[3] Est 1270 Norway
Death? Abt 1340 Vrålstad, Drangedal, Telemark, Norway

Hallvard delte gården i to på 1200-tallet. Gårdsnavnet var opprinnelig Roaldstadir. Dokument fra 1536 viser formen Roalstath, fra 1574 Wrolstadt. Hallvard var død før arveskiftet i 1341.Stad-gårdene ble sannsynligvis til 400-1000 e. Kr. Vrålstad ligger vedBjorvann, det var høstingsjordbruk med korndrift, nær mange elver ogvann med mye fisk, skoger med vilt, slåttemyrer og jernrike myrer.Diplomene viser at i Tørdal var det bare på Roaldstad at eierne ble navngitt ved fornavn og gårdsnavn, ikke med fornavn og farsnavn. Det var på Øvre Roaldstad at bonden hadde et ruvende navn; her var hovedbølet, ætten var nok av hauldenes klasse. Det vises i ærbødigheten for gårdsdokumentene, som ble oppbevart i en jernbeslått kiste. Hvert år ved innledningen til julehøytiden ble kisten ført over fra den ene gården til den andre. Derfor er Roaldstad i Tørdal nokså unik ved å kunne belyse sin historie ved så mange originale dokumenter.


English partial translation (with help from Google translate): Hallvard divided the farm Vrålstad into two [upper and lower] in the 1200's. ... He was dead before the inheritance distribution in 1341. ... Many farm documents were stored in an iron-studded chest, which was carried from one farm to the other at the beginning of Christmas holidays each year. Therefore, Vrålstad is fairly unique in being able to illustrate its story with so many original documents.

References
  1.   Sannes, Olav. Drangedal med Tørdal, ei bygdesoga. (Drangedal: Drangedal historielag, 1974)
    p. 689.
  2.   Kirkeby, Birger. Bygdebok for Sauherad, gards og ættesoge. (Sauherad: Utgjevar Sauherad kommune, 1980-1988)
    3:868.
  3. Birth year estimated based on the year he died, and estimated birth years of his children.