Person:Leif Holden (1)

Watchers
Browse
Leif Arthur HOLDEN
b.3 Dec 1901 Røros
d.20 Sep 1993 Oslo
  1. Adolf Peder HOLDEN1891 - 1983
  2. Janne Julius HOLDEN1893 - 1979
  3. Justus Hjalmar HOLDEN1895 - 1977
  4. Petra Josefine HOLDEN1897 - 1952
  5. Dagny Eveline HOLDEN1899 - 1965
  6. Leif Arthur HOLDEN1901 - 1993
  7. Gerda Charlotte HOLDEN1905 - 1980
  8. Einar Odin HOLDEN1907 - 1998
  • HLeif Arthur HOLDEN1901 - 1993
  • WAstri BRUN1911 - 1957
Facts and Events
Name Leif Arthur HOLDEN
Gender Male
Birth? 3 Dec 1901 Røros
Death? 20 Sep 1993 Oslo

Student 1920 fra Trondheim katedralskole.Han ble utdannet tannlege i 1924 og assistent i privat tannlegepraksis i Trondheim før han hadde privatpraksis i Levanger 1925-1927. Leif og Torborg flyttet til Bø i Telemark fra 1927 før han opprettet privatpraksis i Oslo fra 1931og var assistenttannlege ved Norges Tannlegehøyskole.

Leif var første tannlege ved Norwegian Public Health Service i New York 1945-46. Da bodde sønnen Kjell på Røros hos Adolf og Maja. Både første og annet ekteskap ble oppløst.

Mangeårige tillitsverv i Den Norske Tannlegeforening, medlem av interimsstyret under krigen, overtok foreningens nøkler fra nazistene i 1945, medlem av hovedstyret 1951-57, president 1953-55. Han var formann i NTFs Foredrags- og demonstrasjonsfond, og i foreningens spesialistkomité 1950-72. Han var styremedlem i Oslo Tannlegeselskap i 1933 og i 1949-51, formann i 1950-51.Han hadde både NTFs og OTS` hederstegn i gull og var æresmedlem i begge foreninger. Han var i mange år styremedlem i A/S Norsk Dental Depot og styreformann i 1968-73.

Interesser: idrett (aktiv som ung), lesning, fag, politikk.

Han stiftet bridgeklubb for tannleger, St. Apollonias Knekter, i 1935 og ble æresmedlem i klubben. Han vant mange klubbturneringer gjennom årene og moret seg over at da han ga en pokal til premie i jubileumsturneringen i 1985, vant han den selv. (Finn Holden) Han fikk hjertesvikt og døde over bridgebordet i klubben like før han ville ha fylt 92 år.

"Den som spurte ham om råd, fikk et ærlig svar, enten man likte det eller ikke. Han var intelligent og pragmatisk og forstod å rette blikket fremover i et vidt tankeperspektiv. Samtidig var han i besittelse av en utrolig hukommelse. Ingen kjente NTFs historie bedre enn han. Han var til det siste som en oppslagsbok når det gjaldt saker og personligheter som preget foreningens viirke gjennom decennier. Utenom sitt yrke var han en friluftsmann, idrettsinteressert og blant venner et festmenneske. Hans fremste hobby var nok bridgen. Som siste gjenlevende stifter av bridgeklubben St. Apollonias Knekter i 1935, var han et midtpunkt i klubben. Han var en fremragende bridgespiller, og han var i sterk grad medansvarlig for den usedvanlige saklige og harmoniske tone som er denne klubbens varemerke."

Den norske tannlegeforening gjennom 100 år, s.193, 209, 210. Den norske tannlegeforenings tidende 1993, nr. 17, s. 103. Oslo Tannlegeforenings medlemsblad okt. 1993.Norges tannleger 1984.