Person:Gerben Tonis (1)

Watchers
Browse
Gerben Tonis
b.Abt 1555
d.Bef 1621
Facts and Events
Name Gerben Tonis
Gender Male
Birth? Abt 1555
Death? Bef 1621
References
 1.   Bnr 20, 67. 1629/30 alleen en 1638 met anderen pachter k.41 NwB. (1574/5 Thonis Lyeuwes), 1635 Fran. land 24m.300r. (in 1632 was Adriaen Gerbrands pachter).
  Quaclap 20.10.1608 (HvF 16708/489): Gerbrand Tonis als v. en vst. v. Tonis en Jan, beiden mi.j. te St. Jp. en Gerrit Foppes als m. en v.v. Tied Gerbrands te St. Ap. en Lourens Barthouts als m. en v.v. Gertie Gerbrands te Belckum en Abbe Gerbrands te St. Jp. contra Taecke Abbes te Boer en Pibe Wopkes inz. de goed. uit het sth. v. Goff Taeckedr, hun grootm. en vrouw. Quaclap 16.7.1610 idem, Pibe Wopkes wednr v. Goffk Taeckes. Hier dus slechts 5 kk. genoemd en zeer wrsch. zijn er niet meer geweest! Hyp.bk 30.3.1612/4.5.1610 G.T. als oom van Trijntie Dircks vr.v. Arien Jacob Stevens te St. Jp.Hyp.bk 2.10.1621/25.5.1617 G.T. en Tr.F. e.l. St. Jp. sch. a. ds Wilh. Folceri als erfgen. v. wln ouders, ook schulden in 1611, 1613 en 1617, onderpand gepachte stede billands (S. k.41).
  Hyp.bk 17.4.1621 (prb.48) de erfgen. v. wln Gerbrant Teunis verk. de brw. v. 5 1/2 m. NwB. aan Berend Eesses en Maertie Hendricks St. Jp., de kopers O. het weesk. v.Abbe Gerbens W., Geertie Gerbrands Z. de dijk N. ook Trijntie Gerbrand Theunis heeft daar land.
  Hyp.bk 1612/1.5.1608 Gerbrandt Tuenis en Tryncke Foppedr e.l., St. Jp. Hyp.bk 15/4..6.1626 (f.249v.)Trijntie Foppes wed. G.T. St. Jp., Thonis Gerbrands is cur. v. Gerbrandt en Jans Jans zonen v. Jan Gerbrandts en Antie Reymers, Arien en Cornelis Gerbrandst, de oudste zonen v. Tr.F. zijn getuigen.
  Recesbk 24.9.1593 ass. gerecht. Hyp.bk 1612/1597 Gerbrant Toenis assesseur.
  Aut.28.7.1606 Gerbrant Teunis als oom cur. over Teunis Jacobs jongste wk.v. Jacob Gerrits, cur. A(rien?) Jans Jr. St. Jp.

  Gerben was gehuwd (1) met Trijntie Foppes.