Person:Auke Uitterdijk (1)

Watchers
m. 8 Nov 1766
 1. Sijtske Klazes UitterdijkABT 1760 - 1830
 2. Feikje Claases1767 -
 3. Auke Klases UitterdijkAbt 1769 - 1847
 4. Jacob Claases1770 -
 5. Sybren Klazes Uiterdijk1772 - 1850
 6. IJmkje Claases1774 -
Facts and Events
Name Auke Klases Uitterdijk
Gender Male
Birth? Abt 1769 Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands
Death[1] 12 May 1847 Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
References
 1. Overlijden, in Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Akte 19, 1847, Primary quality.
 2.   Memories van Successie, 1847.

  Kantoor Dokkum, overl. jaar 1847
  Overledene  : Auke Klazes Uitterdijk
  Overleden op: 12 mei 1847
  Wonende te  : Sybrandahuis
  Tekst:
  78 jr; geboren Marrum; wednr.; geen kinderen; ab intestato erfgenamen zijn 3 staken (broer en klein/kinderen 2 wijlen zuster: elk 1/3). ad I): Sybrand Klazes Uiterdijk, landbouwer Rinsumageest (broer). ad II: Jan, koemelker Sybrandahuis en Antje Sytses Zijlstra, aldaar (kinderen wijlen zuster). ad III: Klaas, koemelker Aalsum, Pieter, idem Hantum en Janke Uitzens Klaver (vrouw van Jacob Renderts Haima, landbouwer Ternaard) (kleinkinderen wijlen zuster: elk 1/36); Trijntje Pieters Ploegsma, arbeidster Dokkum, thans gedetineerd te Leeuwarden (dochter van wijlen zuster: 1/12); Akke, dienstmeid Aalsum en minderjarige Pieter en Gertje Lolkes Ploegsma (kinderen van wijlen Lolke Pieters Ploegsma & wijlen Trijntje Wiersma, in leven arbeiders Rinsumageest) (kleinkinderen wijlen zuster: elk 1/36) en Antje, te Kollum en minderjarige Keimpe Alberts Ploegsma (kinderen wijlen Albert Pieters Ploegsma & Tjitske Keimpes Miedema, te Engwierum) (kleinkinderen wijlen zuster: elk 1/24). Saldo fl. 6.728,90.
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap