Person:Auke Uitterdijk (1)

Watchers
m. 8 Nov 1766
 1. Sijtske Klazes UitterdijkAbt 1760 - 1830
 2. Feikje Claases1767 -
 3. Auke Klases UitterdijkAbt 1769 - 1847
 4. Jacob Claases1770 -
 5. Sybren Klazes Uiterdijk1772 - 1850
 6. IJmkje Claases1774 -
Facts and Events
Name Auke Klases Uitterdijk
Gender Male
Birth? Abt 1769 Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands
Death[1] 12 May 1847 Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Netherlands
References
 1. Overlijden, in Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand
  Akte 19, 1847.
 2.   Memories van Successie
  1847.

  Kantoor Dokkum, overl. jaar 1847
  Overledene  : Auke Klazes Uitterdijk
  Overleden op: 12 mei 1847
  Wonende te  : Sybrandahuis
  Tekst:
  78 jr; geboren Marrum; wednr.; geen kinderen; ab intestato erfgenamen zijn 3 staken (broer en klein/kinderen 2 wijlen zuster: elk 1/3). ad I): Sybrand Klazes Uiterdijk, landbouwer Rinsumageest (broer). ad II: Jan, koemelker Sybrandahuis en Antje Sytses Zijlstra, aldaar (kinderen wijlen zuster). ad III: Klaas, koemelker Aalsum, Pieter, idem Hantum en Janke Uitzens Klaver (vrouw van Jacob Renderts Haima, landbouwer Ternaard) (kleinkinderen wijlen zuster: elk 1/36); Trijntje Pieters Ploegsma, arbeidster Dokkum, thans gedetineerd te Leeuwarden (dochter van wijlen zuster: 1/12); Akke, dienstmeid Aalsum en minderjarige Pieter en Gertje Lolkes Ploegsma (kinderen van wijlen Lolke Pieters Ploegsma & wijlen Trijntje Wiersma, in leven arbeiders Rinsumageest) (kleinkinderen wijlen zuster: elk 1/36) en Antje, te Kollum en minderjarige Keimpe Alberts Ploegsma (kinderen wijlen Albert Pieters Ploegsma & Tjitske Keimpes Miedema, te Engwierum) (kleinkinderen wijlen zuster: elk 1/24). Saldo fl. 6.728,90.
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap