Family:Barthout Wassenaar and Catharijne Van Poelgeest (1)

Facts and Events
Marriage? 30 Sep 1577 Leiden
Children
BirthDeath

Catharijne Gerritsdr. van Poelgeest is geboren omstreeks 1548 in Koudekerk a/d Rijn (Zuid-Holland), dochter van Gerrit Laurensz. van Poelgeest en N.N. Cornelis Willem van Rijndr. (voorouders onbekend). Zij is overleden vóór 1626 in St. Jacobiparochie (gem. Het Bildt, Friesland), ten hoogste 78 jaar oud.

Notitie: Op haar grafsteen te St. Jacobiparochie staat: . 39 ...ts dr de huisfrou ... Bartout Bartoutz ...
Zij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 30 september 1577 in Leiden (Zuid-Holland) met Barthout Barthouts Wassenaar, 31 of 32 jaar oud.

Kinderen van Catharijne Gerritsdr. van Poelgeest en Barthout Barthouts Wassenaar:

1 Marrichje Barthoutsdr., geboren omstreeks 1575 in St. Jacobiparochie (gem. Het Bildt, Friesland). Zij is overleden vóór 14 december 1615 in St. Jacobiparochie (gem. Het Bildt, Friesland), ten hoogste 40 jaar oud.
2 Aagje Barthoutsdr., geboren omstreeks 1580 in St. Jacobiparochie (gem. Het Bildt, Friesland).
3 Maartje Barthoutsdr., geboren vóór 1588. Zij is overleden na 1610, minstens 22 jaar oud.
4 Gerryt Barthoutsz., geboren omstreeks 1590 in St. Jacobiparochie (gem. Het Bildt, Friesland).
5 Michiel Barthoutsz., geboren omstreeks 1590 in St. Jacobiparochie (gem. Het Bildt, Friesland). Hij is overleden vóór 1645 in Vrouwenparochie (gem. Het Bildt, Friesland), ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie: Koopt op 28 augustus 1638 een "plaats" (groot 26 morgen en 433 roeden) van de Staten van Friesland (Statenarchief R59), gebruiker van 26 morgen op het Nieuw Bildt.
6 Willem Barthoutsz., geboren omstreeks 1592 in St. Jacobiparochie (gem. Het Bildt, Friesland).