User:JBS66/Dutch source renaming

Watchers

Contents

Registers van de Burgerlijke Administratie

Reëelkohier

Floreenkohier


Speciekohier

Some available at van papier naar digitaal

Stemkohier

done

Klappers op Huwlijken, Overlijden en Begraven


Registers der Bevolking

Search for Registers der Bevolking

Naamsaannemingen

Search for Naamsaannemingen

Civiele Zaken

Akten Van Indemniteit

Other

Memories van Successie

Burgerlijke Stand

Volkstelling

Registers der Nationale Militie