Source:Ameland, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Source Doop-, Trouw- en Begraafboeken
Coverage
Place Ameland, Friesland, Netherlands
Subject Church records, Vital records
Publication information
Type Government / Church records
Citation
Ameland, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken.
Repositories
Tresoar-Fries Historisch en Letterkundig Centrumhttp://www.tresoar.nlFree website
Family History Centersee belowFamily history center
AlleFriezenhttp://www.allefriezen.nlFree website
Amelandershttp://www.amelanders.comFree website
Beeldbank Amelandhttp://beeldbank.amelanders.comFree website

Contents

Zoeken op naam

FamilySearch scans

Rooms Katholiek

Family History Library Catalog


Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Achtkarspelen · Aengwirden · Ameland · Baarderadeel · Barradeel · Bolsward · Dantumadeel · Dokkum · Doniawerstal · Ferwerderadeel · Franeker · Franekeradeel · Gaasterland · Harlingen · Haskerland · Heerenveen · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Het Bildt · Hindeloopen · Idaarderadeel · IJlst · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Ooststellingwerf · Opsterland · Rauwerderhem · Schiermonnikoog · Schoterland · Sloten · Smallingerland · Sneek · Stavoren · Terschelling · Tietjerksteradeel · Utingeradeel · Vlieland · Westdongeradeel · Weststellingwerf · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel
Friesland, Netherlands FamilySearch Scans