Place:Ferwerd, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands

Watchers


NameFerwerd
Alt namesFerwertsource: Fryslân-Fryske Akademy
TypeDorp
Coordinates53.33762°N 5.82388°E
Located inFerwerderadeel, Friesland, Netherlands
Contained Places
Cemetery
Kerkhof Nederlands Hervormde Kerk

Contents

Historical summary

FERWERD, d., prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Ferwerderadeel, arr. en 3 1/2 u. N. ten O. van Leeuwarden, kant. en 1 1/2 u. W. ten Z. van Holwerd, aan eene vaart, welke het verbindt met de vaart van Leeuwarden op Dockum.

Het is eene vrij groote, meest bestrate en wel bebouwde plaats, hoofdzakelijk bestaande in eene straat aan den rijweg, waar tusschen een dorpsplein is, het Vrijthof geheeten. Het is de hoofdpl. der griet. en als zoodanig is hier, in 1841, een nieuw en fraai Grietenijhuis gebouwd.

Men telt er 240 h., bewoond door 336 huisgez., uitmakende eene bevolking van ruim 1600 inw., die meest hun bestaan vinden in den landbouw. Ook zijn hier eenige cichoreimolens en een wind-korenmolen op de terp voor het dorp.

De inw., die op 9 na alle Herv. zijn, maken eene gem. uit, welke tot de kl. van Dockum, ring van Holwerd, behoort. De eerste, die het leeraarambt in deze gem. heeft waargenomen, is geweest Ulferdus Belida, die in het jaar 1592 herwaarts kwam, en in het jaar 1606, van zijne dienst schijnt ontzet te zijn.

De kerk is een fraai gebouw, met eenen zeer zwaren, hoogen, stompen toren, met klok en uurwerk. In de kerk vindt men een vrij goed orgel. Zij staat op eenen heuvel, die zoo hoog is, dat het kerkhof aan de noordzijde een schoon gezigt over de Wadden en naar Ameland oplevert.

De 9 Doopsgez., welke men er aantreft, worden tot de gem. van Holwerd-Blija-en-Vischbuurt gereekend. - De dorpschool wordt gemiddeld door een getal van 140 leerlingen bezocht.

Vroeger had men hier de staten: Cammingha, Juwsma of Jouwsma, Tjallingahuis, Feitsma, Sminia, Meikam, Gerbranda, Elinga, Denia enz. Men heeft er een jaarmarkt, welke den tweeden Donderdag in Mei gehouden wordt. Ook had men van hier vroeger een veer op Ameland, hetwelk sedert het begin dezer eeuw vervallen is.

De bekwame Sieds Johannes Rienks, bekend door het maken van teleskoopen en andere mathematische instrumenten, heeft onder dit d. het eerste gedeelte van zijn werkzaam leven doorgebragt. (from: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839), 4:316)

Research Tips

Cemeteries

Churches

Photograph collections

Web Sites


For more information, see the EN Wikipedia article Ferwert.