Place:Fairmount, Luzerne, Pennsylvania, United States


NameFairmount
TypeTownship
Located inLuzerne, Pennsylvania, United States     (1832 - )

Source: Wikipedia: Fairmount Township, Luzerne County, Pennsylvania