Place:Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands

Watchers


NameBlija
Alt namesBlijesource: Fryslân-Fryske Akademy
TypeDorp
Coordinates53.35185°N 5.86151°E
Located inFerwerderadeel, Friesland, Netherlands     (1816 - 1999)

Contents

Historical summary

BLIJA, BLIJE of BLITHA, d., prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Ferwerderadeel, arr. en 4 N. ten O. van Leeuwarden, kant. en 3/4 u. W. ten Z. van Holwerd.

Het ligt aan de grooten weg, is tamelijk groot, en telt 170 h. en 990 inw., die meest hun bestaan vinden in de landbouw; inzonderheid hebben de inwoners den roem, dat zij de eersten vlasbouwers in Friesland zijn geweest, gelijk ze nog in de vlasteelt uitmunten.

De Herv., wier getal ruim 900 beloopt, hebben hier eene kerk, die bezienswaardige grafzerken van Edelen bevat, en thans tot de gem. van Blya-en-Hogebeintum behoort. De Doopsgez., van welke men er ruim 80 aantreft, hebben eene nette kerk en behooren tot de gem. Holwerd-Blya-en-Vischbuurt. De enkele R. K. die hier woont, wordt tot de statie van Dockum gerekend. Men heeft hier ééne school. Vroeger vond men onder dit dorp de stinsen Aebinga, Unema, Scheltema en Monsma, die allen reeds lang verdwenen zijn. (from: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (1839), 2:507)

Research Tips

Images

Kerken/Churches

Burial Information

Links


For more information, see the EN Wikipedia article Blije.