Person:YgoII Galama (1)

Watchers
YgoII Gales Galama
d.910
  1. YgoII Gales GalamaAbt 845 - 910
  • HYgoII Gales GalamaAbt 845 - 910
  1. Ygo Ygos GalamaAbt 875 - Abt 929
Facts and Events
Name YgoII Gales Galama
Gender Male
Birth? abt 845 Stavoren, Friesland, Netherlands
Death? 910

876 vijfde potestaat van Friesland


https://nl.wikipedia.org/wiki/Igo_Galema


Igo Galema (of Galama, volgens het Groot algemeen historisch genealogisch en oordeelkundig woordenboek uit 1733) (voor 876 - 910) was een figuur uit een sage betreffende de geschiedenis van Friesland. Hij zou de vijfde potestaat van Friesland zijn geweest. Over zijn waarachtige historiciteit bestaan geen bronnen of bewijzen.

Levensloop

Volgens de (Nieuwe) Friesche Volks-almanak was Galama in 876 potestaat van Friesland. Hij zou een uitstekend krijgsman zijn geweest, die al het mogelijke deed om de rust en welvaart van Friesland te bevorderen. Ook versterkte hij de zeeweringen en trof hij diverse voorzieningen om de invallen van de Noormannen tegen te gaan. Het oude gebruik om wachten langs de zeekust te plaatsen, dat door zijn voorgangers was veronachtzaamd, werd door Galama opnieuw ingevoerd.

Te Ezonstad zou Galama eens de inwoners hebben gemaand bijzonder om op hun hoede te zijn tegen de Noormannen. Bij die gelegenheid zou hij hebben gezegd:

Haadet goede wacht tyan da Nordera oordt, Want vuyt da Grimma herna comt ws all quaed voort.
(Houdt goede wacht tegen het noorder oord, Want uit dien grimmigen hoek komt ons alle kwaads voort).

Galama zou overleden zijn in 910. Volgens sommige Friese geschiedschrijvers is hij echter al tijdens het eerste jaar van zijn regeerperiode overleden. In het wapen van het dorp Oudega (gemeente Gaasterlân-Sleat) zien we een stins en een Franse lelie, beide refererend aan de adellijke Galama's. In die tijd werden nog geen "wapens" gevoerd, maar wel Banieren.

Naamsverwarring

Soms wordt de naam van Igo geschreven als Ygo II Galama, om verwarring te voorkomen met Ygo Galama, of Ygo I Galama, die veldoverste zou zijn geweest van de Friese koning Beroald (540-597), en volgens de verhalen een overwinning behaalde op de (in 603 geboren) Dagobert, de zoon van de Merovingische koning Chlotharius II (613-629).

References
  1.   https://nl.wikipedia.org/wiki/Igo_Galema
  2.   Bronnen, noten en/of referenties
    Waling Dykstra, Uit Friesland's Volksleven, van vroeger en later, volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen, 1895, blz. 35
    De vermelding van Igo Galema in de fa_1899