Person:Tjitze Kooistra (4)

Facts and Events
Name Tjitze Jans Kooistra
Alt Name Tjitze Jans Kooijstra
Alt Name Tjitse Jans Kooijstra
Alt Name Tjetze Jans Kooistra
Alt Name Tjetze Jans Koijstra
Gender Male
Birth[1] 1770 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Christening[2] 13 MAY 1770 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Marriage 22 MAY 1803 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlandsreligious
to Sipkje Sjoerds Hoekstra
Death[3] 21 OCT 1853 Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands
Occupation[4] Boer
References
 1. Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken, Primary quality.

  Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1770

 2. Herv. gem. Stiens, doop 1619-1811. , in Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Doop-, Trouw- en Begraafboeken, DTB 476, 1770, Primary quality.

  Gedoopt op 13 mei 1770 in Stiens
  Dopeling: Tjitze, zoon
  Vader: Jan Meinarts Kooystra
  Moeder: Dirkje Dirks

  Gestandaardiseerde namen:
  Dopeling: TJITSE
  Vader: JAN MEINERTS KOOISTRA
  Moeder: DIRKJE DIRKS

 3. Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Burgerlijke Stand, Primary quality.

  Overlijdensregister 1853, Leeuwarderadeel, Aktenummer B 31

 4. Landbouwer