Person:Sytske Gastma (1)

m. 18 Feb 1813
  1. Johannes Jans Gastma1813 - 1813
  2. Sytske Jans Gastma1814 - 1814
  3. Johannes Jans Gastma1815 - 1815
  4. Johannes Jans Gastma1817 - 1859
  5. Sytske Jans Gastma1820 - 1869
m. 22 May 1852
  1. Jan Spoelstra1854 - 1916
Facts and Events
Name Sytske Jans Gastma
Gender Female
Birth? 2 Apr 1820 Oudwoude, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland
Marriage 22 May 1852 Buitenpostcivil
to Jan Johannes Spoelstra
Death? 2 Feb 1869 Westergeest, Kollumerland en Nieuwkruisland, Friesland

Geboorteakte Kollumerland, 1820. Aangiftedatum 4 april 1820, akte nr. 53 - Sytske Gastma, geboren 2 april 1820. Dr. v. Jan Johannes Gastma en Pietje Jans Wadman

Overlijdensakte Kollumerland, 1853. Aangiftedatum 20 juni 1853, akte nr. 73 - In het jaar 1853, den 20sten der maand Junij gecompareerd: Jacob Tijsses Bijzitter, 41 jaren, schoenmaker te Westergeest en Koene Dalman oud 32 jaren, arbeider aldaar, geburen, welke ons verklaard hebben dat uit Jan Spoelstra en Sijtske Jans Gasma (zonder "t") echtelieden, werklieden te Westergeest aldaar, is geboren een kind van de mannelijke sexe en wel op den 18den dag der maand Junij des morgens ten 4 ure, hetwelk als levenloos wordt aangegeven.

Overlijdensakte Kollumerland c.a., 1869 Aangiftedatum 3 februari 1869, akte nr. 16 - Sytske Jans Gatsma, overleden 2 februari 1869, 48 jaar, vrouw Weduwe